Diagnostiikka ja seulonta.

Diagnostik och screening

2022-07-01

Inom diagnostik och screening kan du lita på vår långa erfarenhet, vår expertis och våra metoder som är ledande inom branschen samt våra effektiva processer. Detta möjliggör snabba resultat och korrekt diagnos för dina patienter. Du kan köpa våra tjänster flexibelt genom direktköp, ett köpavtal eller en servicesedel. Våra mest populära diagnostik- och screeningtjänster är bilddiagnostik och mammografiscreening.

Bilddiagnostik och radiologi

Inom bilddiagnostik kan du göra oss till en erfaren kvalitetspartner med Finlands största nätverk. I mer än tio års tid har vi utvecklat en högkvalitativ bilddiagnostikprocess för att förbättra effektiviteten i behandlingen. Vi producerar för närvarande bilddiagnostik som en partner för offentliga sektorn på Terveystalos verksamhetsställen eller i offentliga organisationers egna lokaler.

Vårt bilddiagnostiknätverk består av mer än 50 röntgenenheter och mer än 40 enheter för munhälsa och erbjuder vanliga röntgen- och mammografiundersökningar, tandröntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, datortomografiundersökningar och magnetundersökningar. Magnetundersökningar finns på 28 orter. Cirka 700 000 diagnostisk avbildningar lagras årligen i Terveystalos bildarkiv, varifrån de är tillgängliga för våra yrkesverksamma oavsett plats.

Vi förmedlar radiologer för den offentliga hälso- och sjukvårdens behov med flexibel och stark erfarenhet. Vi har gjort uppdragsavtal för både utlåtanden som produceras på distans och hyresläkararbete på plats med flera offentliga organisationer.

Bilddiagnostik är effektivt när patienten får rätt undersökning i tid och radiologens utlåtande besvarar frågan från den remitterande läkaren samt innehåller rekommendationer för eventuella fortsatta undersökningar. De cirka 180 radiologerna i Terveystalo, av vilka 50 huvudsakligen arbetar i Terveystalo, kan därför lätt nås av den remitterande läkaren för ytterligare frågor. Med hjälp av det riksomfattande radiologinätverket finns också utlåtandena tillgängliga under jourtider på kvällar och veckoslut. Tack vare våra snabba diagnostiktjänster kan behandlingen påbörjas tidigt, vilket förbättrar patientens vårdresultat. Specialisterna inom medicinsk fysik på Terveystalo ansvarar för att bilddiagnostiken produceras med bästa möjliga bildkvalitet och lägsta möjliga strålningsdos. Med en dubbelkontroller säkerställer vi kvaliteten hos utlåtandena för diagnostisk avbildning genom en expertgranskning av det definierade urvalet. Praxisen är ny i Finland och vi strävar efter att öka transparensen i kvaliteten hos vår verksamhet.

Mammografiscreening

Vi är Finlands mest betrodda partner inom mammografiscreeningar. Ungefär var femte bröstcancer i Finland hittas i den screening som produceras av Terveystalo. År 2022 arbetade vi som screeningpartner för cirka 220 kommuner och vi är den största producenten av mammografiscreeningar i Finland.

Screeningen utförs både i Terveystalos lokaler och på mobila enheter i de lokaler som beställaren anger, till exempel vårdcentraler. Vår screeningprocess är av mycket hög kvalitet och snabb jämfört med både nationella och internationella rekommendationer. Vi övervakar aktivt kvaliteten och utvecklar tjänsten kontinuerligt. Förutom mammografiscreening gör vi fosterscreening.

 

Skopier och åtgärder

Komplettera dina tjänster inom specialiserad sjukvård med endoskopier eller andra åtgärder. Skopier, såsom kolo- och gastroskopier och andra åtgärder kan erhållas från oss flexibelt med en betalningsförbindelse, en servicesedel eller på basis av ett avtal, men också genom uthyrning av kvalificerad personal för dina egna lokaler. Läs mer om våra tjänster inom den specialiserade sjukvården >

Laboratorietjänster

När du behöver högkvalitativa laboratorietjänster finns vi här för att hjälpa dig med Finlands största laboratorienätverk och med långt utvecklade och effektiva processer. Provtagningstjänster finns i cirka 180 av Terveystalos enheter.

Våra laboratorier erbjuder högkvalitativa patientnära testtjänster. Utbudet av patientnära tester omfattar alltid S-CRP och när enheten växer i storlek utvidgas utbudet till att omfatta klinisk kemi och hematologiska analyser. Vårt undersökningsurval för kliniska fysiologiundersökningar svarar mot olika behov på ett mångsidigt sätt, bland annat genom tillgång till omfattande registreringsundersökningar.

Den viktigaste skedet inom laboratorietjänsterna är preanalytiken. Rätt prov, taget vid rätt tidpunkt, är grunden för ett högkvalitativt och tillförlitligt resultat, liksom förutsättningarna för en korrekt diagnos. Kompetensen hos vår laboratoriepersonal upprätthålls genom kontinuerlig övervakning av kompetensnivån och regelbundna yrkesprov. Dessutom stödjer vi upprätthållandet av kompetensen genom olika metoder och tenter, bland annat Labqualitys spiro- och EKG-pass. Kvaliteten på laboratorieutrustningen övervakas genom dagliga kontroller och vi deltar i externa kvalitetsbedömningar.

Vi satsar ständigt och aktivt på att utveckla laboratorietjänsterna. Genundersökningar är på väg och vi har redan tagit med dem i våra undersökningsurval. Vi är nära involverade i digitaliseringen av hälso- och sjukvårdsbranschen. Till exempel erbjuder vi den kostnadsfria Terveystalo-appen till slutanvändaren av laboratorietjänster. I Terveystalo-appen kan patienten bekvämt se sina egna laboratoriesvar i en tydligt begriplig form med referensvärden. I Terveystalo-appen är det också enkelt och smidigt att övervaka utvecklingen av egna laboratorieresultat.

 

 

Uthyrning av personal för diagnostik- och screeningändamål

Hyr sakkunnig personal för bilddiagnostik flexibelt, såsom radiologer eller röntgenskötare, samt laboratoriepersonal såsom bioanalytiker eller provtagare. Läs mer om personaluthyrning >

Distanskonsultationer

Påskynda patientens vårdstig och ge din egen vårdpersonal möjlighet att konsultera de bästa specialisterna, till exempel radiologer, sömlöst och som en distanstjänst. Läs mer om våra distans- och digitala tjänster >

Distansutlåtanden

Påskynda patientens vårdstig med hjälp av expertutlåtanden på distans, såsom utlåtanden av radiologer. Läs mer om våra distans- och digitala tjänster >

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.