Diagnostiikka ja seulonta.

Diagnostiikka ja seulonta

10.12.2021

Diagnostiikassa ja seulonnassa voit luottaa pitkään kokemukseemme, alan etulinjan osaamiseemme ja menetelmiimme sekä tehokkaisiin prosesseihimme. Tämä mahdollistaa nopeat tulokset ja oikean diagnoosin potilaillesi. Palveluitamme voit ostaa joustavasti suoraostoina, ostosopimuksella tai palvelusetelillä. Suosituimpia diagnostiikan ja seulonnan palveluitamme ovat kuvantaminen ja mammografiaseulonnat.

Kuvantaminen ja radiologia

Kuvantamisessa saat meistä kokeneen laatukumppanin Suomen laajimmalla verkostolla. Olemme kehittäneet yli kymmenen vuoden ajan laadukasta kuvantamisen prosessia, jonka avulla parannamme hoidon vaikuttavuutta. Tuotamme tällä hetkellä kuvantamista Terveystalon toimipaikoissa tai julkisten organisaatioiden omissa tiloissa.

Kuvantamisverkostomme koostuu yli 50 röntgenyksiköstä ja yli 40 suunterveyden yksiköstä, joissa tarjotaan tavanomaisia röntgen- ja mammografiatutkimuksia, hammasröntgentutkimuksia, ultraäänitutkimuksia, tietokonetomografiatutkimuksia ja magneettitutkimuksia. Magneettitutkimukset ovat saatavissa 28 paikkakunnalla. Vuosittain noin 700 000 kuvantamistutkimusta tallennetaan Terveystalon kuva-arkistoon, josta ne ovat ammattilaistemme saatavilla toimipisteestä riippumatta.

Välitämme radiologeja kuntasektorin tai muiden julkisten organisaatioiden tarpeisiin joustavasti ja vahvalla kokemuksella. Toimeksiantosopimuksia on sekä etänä tuotettavista lausunnoista että paikan päällä tehtävästä vuokralääkärityöstä useiden julkisten organisaatioiden kanssa.

Kuvantaminen on vaikuttavaa silloin, kun potilaalle tarjotaan oikea tutkimus oikea-aikaisesti ja radiologin antama lausunto vastaa lähettävän lääkärin antamaan kysymyksenasetteluun sekä sisältää suositukset mahdollisista jatkotutkimuksista. Terveystalon noin 180 radiologista 50 toimii päätoimisesti Terveystalossa, joten he ovat helposti lähettävän lääkärin tavoitettavissa esimerkiksi lisäkysymyksiä varten. Valtakunnallista radiologiverkostoa hyödyntäen lausunnot ovat saatavissa myös päivystysaikoihin, iltaisin ja viikonloppuisin. Nopeiden diagnostiikkapalveluidemme ansiosta hoito voidaan aloittaa varhain, mikä parantaa potilaan hoitotuloksia. Terveystalossa toimivat lääketieteellisen fysiikan asiantuntijat vastaavat siitä, että kuvantaminen tuotetaan mahdollisimman hyvällä kuvanlaadulla ja alhaisimmalla mahdollisella sädeannoksella. Kaksoisluennalla varmistamme kuvantamistutkimusten lausuntojen laadun vertaisarvioinnin keinoin määritellylle otannalle. Käytäntö on Suomessa uusi, ja pyrimme tällä osaltaan lisäämään läpinäkyvyyttä toimintamme laatuun.

Mammografiaseulonnat

Mammografiaseulonnoissa olemme Suomen luotetuin kumppani. Noin joka viides rintasyöpä Suomessa löytyy Terveystalon tuottamassa seulonnassa. Olemme Suomen suurin mammografiaseulontojen tuottaja.

Seulontaa tehdään sekä Terveystalon tiloissa että mobiililaitteistoilla tilaajan osoittamissa tiloissa, kuten terveyskeskuksissa. Seulontaprosessimme on sekä kansallisiin että kansainvälisiin suosituksiin verrattuna erittäin korkealaatuinen ja nopea. Seuraamme laatua aktiivisesti sekä kehitämme palvelua jatkuvasti. Mammografiaseulonnan lisäksi teemme sikiöseulontoja.

Skopiat ja toimenpiteet

Täydennä erikoissairaanhoidon palveluasi tähystyksillä eli skopioilla tai muilla toimenpiteillä. Skopioita, kuten kolono- ja gastroskopioita sekä muita toimenpiteitä voi hankkia meiltä joustavasti maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai sopimukseen perustuen mutta myös vuokraamalla asiantuntevaa henkilökuntaa omiin tiloihisi. Lue lisää erikoissairaanhoidon palveluistamme >

Laboratoriopalvelut

Kun tarvitset laadukasta laboratoriopalvelua, olemme apunasi Suomen laajimmalla laboratorioverkostollamme ja pitkälle kehitetyin, tehokkain prosessein. Näytteenottopalveluita on saatavilla noin 180 Terveystalon yksikössä.

Laboratorioissamme tarjolla laadukkaat vieritutkimuspalvelut. Vieritutkimusvalikoimaan kuuluu aina S-CRP ja yksikön koon kasvaessa valikoima laajenee aina kliinisen kemian ja hematologian analyyseihin. Kliinisen fysiologian tutkimusvalikoimamme vastaa erilaisiin tarpeisin monipuolisesti, muun muassa kattavalla rekisteröintitutkimusten saatavuudella.

Laboratoriopalveluiden tärkein vaihe on preanalytiikka. Oikea näyte, oikeaan aikaan, oikein otettuna on laadukkaan ja luotettavan tuloksen perustana sekä oikean diagnoosin edellytyksiä. Laboratoriotyöntekijöidemme osaamista ylläpidetään jatkuvalla osaamisentason seuraamisella ja säännöllisillä näyttökokeilla. Lisäksi osaamisen ylläpitämistä tukee menetelmiä ja toimintaa koskevat tentit, muun muassa Labqualityn spiro- ja EKG-passit. Laboratoriolaitteiden laatua seurataan päivittäiskontrolleilla ja osallistumme ulkoisiin laadunarviointikierroksiin.

Panostamme jatkuvasti ja aktiivisesti laboratoriopalveluiden kehittämiseen. Geenitutkimukset tekevät tuloaan ja olemmekin ottaneet niitä tutkimusvalikoimiimme jo nyt. Olemme tiiviisti mukana terveydenhuoltoalan digitalisaatiossa. Tarjoamme laboratoriopalveluiden loppukäyttäjälle mm. maksuttoman Terveystalo-sovelluksen. Terveystalo-sovelluksessa potilas voi kätevästi katsoa omat laboratoriovastaukset selkeästi ymmärrettävässä muodossa viitearvoineen. Terveystalo-sovelluksessa omien laboratoriotulosten kehittymistä on myös helppoa ja vaivatonta seurata.

Henkilöstön vuokraus diagnostiikan ja seulonnan tarpeisiin

Vuokraa joustavasti asiantuntevaa kuvantamisen henkilökuntaa, kuten radiologeja tai röntgenhoitajia, sekä laboratoriohenkilökuntaa, kuten bioanalyytikoita tai näytteenottajia. Lue lisää henkilöstön vuokrauksesta >

Etäkonsultaatiot

Nopeuta potilaan hoitopolkua ja tarjoa omalle hoitohenkilökunnallesi parhaiden erikoisasiantuntijoiden, kuten radiologien, konsultaation mahdollisuus sujuvasti etäpalveluna. Lue lisää etä- ja digipalveluistamme >

Etälausunnot

Nopeuta potilaan hoitopolkua etänä tapahtuvien asiantuntijalausuntojen, kuten radiologien lausuntojen avulla. Lue lisää etä- ja digipalveluistamme >

Terveystalo on Suomen johtava ja verkostoltaan suurin terveyspalveluyritys

Maanlaajuisen verkostomme, kattavien terveyspalveluiden, etäratkaisujen ja kokeneiden asiantuntijoidemme ansiosta palvelumme ovat aina lähellä asiakasta. Julkisille organisaatioille tarjoamme monta joustavaa tapaa ostaa palveluita ja ratkaista tarpeita.