Erikoissairaanhoito.

Specialiserad sjukvård

2022-06-30

Vår heltäckande specialistorganisation, omfattande servicenätverk, våra 18 sjukhusenheter och avancerade digitala lösningar gör högkvalitativa tjänster inom specialiserade sjukvården tillgängliga för offentliga organisationer i hela Finland. Tjänsterna kan köpas från oss flexibelt, antingen i små delar eller som större enheter. Våra mest populära tjänster inom specialiserad sjukvård är konsultationer med specialistläkare, skopier, diagnostiktjänster och operationsverksamhet.

Fokus-specialenheter

I Fokus-specialenheterna har vi samlat den bästa kompetensen inom mag-, psykiska-, stöd- och rörelseorgan- och ögonsjukdomar, samt sömnproblem. Terveystalo Fokus specialistenheter effektiviserar diagnostik på specialistsjukvårdsnivå, behandling och rehabilitering samt möjliggör effektiv och omfattande vård för dina patienter. Genom att samla ihop ett tvärvetenskapligt team kring patienten kan toppexperter inom varje grupp fokusera på sin specifika expertis i ett smidigt samarbete med andra yrkesverksamma. Vi vill vara förstahandsvalet för alla våra kunder i dessa delområden inom hälsa och välbefinnande. För offentliga organisationer erbjuder vi våra Fokus-specialiteters sakkunnighet och specialister samt andra tjänster inom specialistsjukvård.

Specialiserad sjukvård

Tusentals av Terveystalos specialistläkare runt om i Finland hjälper dig med specialiserad sjukvård. Offentliga organisationers behov är vanligtvis inriktade på följande specialiteter:

 • radiologi
 • pediatrik dvs. barnsjukdomar
 • gynekologi
 • öron-, näs- och halssjukdomar
 • ortopedi
 • hudsjukdomar
 • ögonsjukdomar
 • psykiatri
 • kardiologi
 • fysiatri
 • urologi
 • neurologi
 • allmänkirurgi

Specialistläkarmottagningar

Vi erbjuder specialistläkartjänster på ett flexibelt sätt och som en lösning på dina behov, antingen

Terveystalos mottagning på verksamhetsstället

 • med betalningsförbindelse, servicesedlar eller på basis av ett avtal
 • Distansmottagning eller distanskonsultation
 • I din organisations egna lokaler genom personaluthyrning.

Vår heltäckande expertorganisation och rikstäckande servicenätverk gör det möjligt att erbjuda specialistläkartjänster över hela Finland och till exempel högkvalitativa konsultationer med specialistläkare även för mindre kommuner eller andra offentliga organisationer. Våra specialistläkartjänster stödjer den offentliga primära hälso- och sjukvården att lyckas med sin uppgift och förbättrar integrationen och tillgängligheten av tjänster för patienterna.

 

 

Uthyrning av personal för specialistsjukvårdens behov

Komplettera expertisen i din offentliga organisation genom att anlita specialistläkare som känner till sitt område och annan personal inom specialiserad sjukvård, till exempel sjukskötare eller operationssalsteam, från oss. Vårt tjänsteutbud omfattar nästan alla specialiteter, från psykiatri till konservativa och operativa områden och radiologi. Vi skräddarsyr personaltjänsten efter dina behov. Läs mer om personaluthyrning >

Operationer

Vår verksamhet kombinerar snabb tillgång till vård, kvalitet och sakkunnighet med en heltäckande vårdstig. På 18 sjukhusenheter i Terveystalo tillhandahåller vi kirurgiska tjänster för offentliga organisationer, till exempel kommuner. Vi gör också operationer på offentliga sjukhus.

Skopier och åtgärder

Komplettera dina tjänster inom specialiserad sjukvård med endoskopier eller andra åtgärder. Skopier, såsom kolo- och gastroskopier och andra åtgärder kan erhållas från oss flexibelt med en betalningsförbindelse, en servicesedel eller på basis av ett avtal, men också genom uthyrning av kvalificerad personal för dina egna lokaler.

Diagnostik och screening

Vi erbjuder högkvalitativa bilddiagnostik- och provtagningstjänster samt screening i hela landet. Läs mer om våra diagnostik- och screeningtjänster >

Centraliserad remisscentral

Terveystalos centraliserade remisscentral har utvecklats för att hjälpa offentliga organisationer att lätta på de ökande kostnaderna för specialistsjukvård genom att förbättra och påskynda vårdstigarna. För den offentliga hälso- och sjukvården är ett partnerskap inom specialiserad sjukvård ett snabbt och högkvalitativt alternativ till diagnos och behandling av en specialistläkare.

Erfarna specialister på Terveystalo hanterar remisser och konsultationer inom primärvården remisscentralen som centraliserats på riksnivå. På basis av konsultationen väljs det bästa alternativet både ur ett medicinskt och kostnadsmässigt perspektiv: patienten hänvisas antingen till centralsjukhuset, ett Terveystalo verksamhetsställe eller tillbaka till den primära hälsovården. Om kunden hänvisas tillbaka till den primära hälsovården tillhandahåller Terveystalos specialister vårdanvisningar och en tät konsulteringskontakt, vilket stödjer primärvårdens verksamhet.

Remisscentralmodellen påskyndar behandlingskedjan och minskar kostnader samt onödiga undersökningar när kunder som inte tillhör specialiserad sjukvård behandlas antingen på vårdcentralen med stöd av våra specialistläkare eller på Terveystalos mottagning.

Distanskonsultationer

Påskynda vårdstigen och erbjud din egen vårdpersonal möjligheten att konsultera de bästa specialisterna sömlöst som en distanstjänst. Läs mer om våra distans- och digitala tjänster >

Distansutlåtanden

Påskynda vårdstigen med expertutlåtanden inom specialistsjukvård på distans. Läs mer om våra distans- och digitala tjänster >

Specialistsjukvård som kan tas hem

Dra nytta av vår långa erfarenhet av att organisera hemsjukvård dygnet runt. Våra kunder är främst patienter med andningsförlamning eller personer med funktionsnedsättningar som behöver vård dygnet runt. Vårdteamet består vanligtvis av 4–6 sjukskötare som arbetar i kundens hem. Sjukskötarna gör multiprofessionellt samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i kundens vård för att säkerställa att kunden har de bästa möjligheterna till ett självständigt och normalt liv. Vi skräddarsyr tjänsten efter dina behov.

Terapi- och rehabiliteringstjänster

Vi erbjuder sakkunniga terapi- och rehabiliteringstjänster inom olika områden. Läs mer om våra terapi- och rehabiliteringstjänster >

Servicesedel

En servicesedel är ett av sätten att skaffa våra tjänster inom specialiserad medicin. En servicesedel är en betalningsförbindelse som en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt gjort till en patient, genom vilket den förbinder sig att betala det belopp som anges på sedeln för den tjänst som tillhandahålls av det företag som den har godkänt. Resten betalas av patienten själv.

Servicesedlar ger den offentliga organisationen ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. För slutanvändare av tjänsten ger servicesedlarna snabb tillgång till vård. Olika alternativa prissättningsmodeller ger klarhet och flexibilitet i tjänsteplaneringen. Genomförandet kan avtalas från enskilda tjänster till en hel behandlingskedja.

Partnerskap, specialiserad sjukvård

När ditt vårdbehov inom specialiserad sjukvård är bredare, kontinuerligt och långsiktigt kan ett partnerskap med oss som är skräddarsytt för dina behov vara den bästa lösningen. Till exempel är screening, skopier, dagkirurgi och många andra åtgärder lämpliga som delområden som produceras av Terveystalo i sin helhet. Goda resultat har också uppnåtts när det gäller att lägga ut hela den offentliga sjukhusverksamheten. Genom partnerskap och utläggning har sjukvårdsdistrikten förkortat vårdköerna och minska på kostnaderna.

Vi har erfarenhet, kunnande och metoder för att stödja primärvården genom att hantera remisser för specialiserad sjukvård. Därmed kan vi ge snabbhet och effektivitet i behandlingskedjorna genom att stödja läkare på vårdcentralerna och hänvisa patienter till rätt vård. Med vårt remisscentral-koncept producerar vi specialistläkartjänster på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt. För mer information kontakta en expert inom offentliga tjänster i ditt område.

Kontakta oss så kartlägger vi en lösning som passar dig bäst.

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.