Perusterveydenhuolto.

Primärvård

2022-06-30

Vi erbjuder mångsidiga och högkvalitativa primärvårdstjänster för att förbättra tillgängligheten och effektiviteten. Oavsett om du behöver kortsiktig hjälp med köer eller ett längre partnerskap har vi en lösning för dig. Våra distans- och digitala tjänster gör det enkelt att komplettera närtjänster på ett användarorienterat och kostnadseffektivt sätt.

Bedömning av vårdbehov

Vi gör både icke-brådskande och akuta bedömningar av vårdbehovet. Våra sakkunniga kan svara på kundkontakter inte bara via telefon utan också via Omaolo-tjänsten eller chatt. Läs mer om bedömning av vårdbehov >

Allmän- och specialistläkarmottagningar

Vår kärnkompetens inom öppenvård är heltäckande tjänster för läkarmottagningar. Tillgången till Terveystalos mottagningstjänster är god, både i brådskande och icke-brådskande situationer. När specialiserad sjukvård behövs uppmuntrar vi aktivt våra patienter att utöva sin valfrihet för att säkerställa snabb tillgång till vård på specialitetsnivå.

Via oss kan du få både närmottagnings- och moderna distansmottagningstjänster. Läs mer om våra distans- och digitala tjänster >

 

Personaluthyrning

Vi erbjuder mångsidiga personaltjänster för både kortsiktigt och långsiktigt behov. Vårt utbud av tjänster omfattar till exempel allmän- och specialistläkare, professionella inom munhälsovården, sjukskötare samt hela vårdteam för hemvård av patienter med andningsförlamning. Läs mer om personaluthyrning >

Ansvarsläkartjänster

Våra rikstäckande ansvarsläkartjänster erbjuder en lösning för kunder inom hemtjänsten och enheter för serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Våra sakkunniga läkare ansvarar för behandling av sjukdomar och symtom samt för hela läkemedelsbehandlingen, både på plats och med digitala verktyg. Ansvarsläkartjänsten garanterar kompetent läkarstöd dygnet runt för personal inom hemvården eller boendeenheten, så att de lättare kan skapa riktlinjer för kundernas vård, föra en diskussion med anhöriga och undvika onödiga jourbesök. Priset för en kunds tre månaders ansvarsläkartjänst motsvarar kostnaden för ett enda onödigt jourbesök, vilket innebär att ändamålsenlig behandling också kan spara på kostnaderna.

Munhälsa

Genom oss får du ett omfattande utbud av alternativ för tjänster inom munhälsovård, från uppluckring av köer och personaluthyrning till omfattande partnerskap. Läs mer om våra tjänster inom munhälsovården >

 

Företagshälsovård

Vi är Finlands ledande nationella leverantör av företagshälsovårdstjänster och ansvarar redan för företagshälsovården för över 80 000 anställda inom den offentliga sektorn. Finlands största patientdatabas och branschkunskap gör att vi känner till finländarnas hälsa, anställda och arbetets krav. Tillgången till information och ärendehanteringen underlättas för tjänsternas slutanvändare av den prisbelönta Terveystalo-appen och de verktyg vi erbjuder, som påverkar ledningen av arbetsförmågan. Läs mer om våra företagshälsovårdstjänster >

Terapitjänster

Det är viktigt för oss att möta människan som en människa. Målet med terapi och rehabilitering är det bästa möjliga och bäst fungerande livet i vardagen. Vi erbjuder omfattande experttjänster för psykiskt välbefinnande, förbättring av fysisk funktionsförmåga, underhåll och rehabilitering. Terapi finns både för barn, ungdomar och vuxna både i grupper och individuellt. Tjänsterna kan köpas flexibelt på många sätt, till exempel med en servicesedel eller som distanstjänster. Personen som går i terapi får information och anvisningar för besöken lättillgängligt i Terveystalo-appen. Läs mer om terapi- och rehabiliteringstjänsterna >

Bedömning av arbetsförmågan hos arbetslösa och partiellt arbetsföra

Vi erbjuder bedömning av arbetsförmågan hos arbetslösa och partiellt arbetsföra. Företagsläkarnas bedömningar av arbets- och funktionsförmågan omfattar diskussioner om arbetsförmågan, planering av rehabilitering och nödvändiga utlåtanden. Vi erbjuder också tjänster på distans.

Verksamheten planeras och avtalas alltid i samarbete med din organisation. Enligt avtal kan följande ingå i tjänsten:

  • Sjukskötarens tjänster
  • Konsultationer med specialistläkare, t.ex. fysiatriker, ortoped, psykiater
  • Neuropsykologiska undersökningar
  • Utvärdering av psykolog, fysioterapeut eller annan yrkesperson
  • Bilddiagnostik och nödvändiga laboratorieundersökningar

Distanskonsultationer

Distanskonsultationer möjliggör både realtids- och icke-brådskande kommunikation mellan yrkespersoner. De vanligaste distanskonsulteringarna sker mellan en sjukskötare och en allmänläkare eller mellan en allmänläkare och en specialistläkare. Läs mer om våra distans- och digitala tjänster >

 

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.