Perusterveydenhuolto.

Perusterveydenhuolto

9.12.2021

Tuotamme monipuolisia ja laadukkaita perusterveydenhuollon palveluita saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Kaipaatko lyhytaikaista apua esimerkiksi jononpurkuun tai pidempiaikaista kumppanuutta, meillä on sinulle ratkaisu. Etä- ja digipalveluillamme on vaivatonta täydentää lähipalveluita käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Perusterveydenhuollon kumppanuus

Perusterveydenhuollon kumppanuudessa Terveystalo vastaa esimerkiksi julkisista terveysasemapalveluista. Palveluihin voi sisältyä mm. avosairaanhoidon palvelut, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, fysioterapia, laboratorio, suun terveydenhuollon ja mahdollisesti myös psykologin ja puheterapeutin palvelut. Myös pienemmän kokonaisuuden hankkiminen on mahdollista: voimme toimia kumppanina esimerkiksi pelkästään lääkärin vastaanottotoiminnan osalta. Vuosien kokemus ja toiminnasta kerättävä tieto auttavat meitä hoitamaan vaikuttavasti.  Täydennämme laadukkaita lähipalveluita sopimuksen mukaan myös nykyaikaisilla etä- ja digipalveluilla.

Julkisten terveysasemiemme T3-ajat ovat erinomaisella tasolla (keskimäärin 5,5 päivää vuonna 2021). Tavoitteemme on pitää lääkärivastaanottojemme T3-ajat alle viikossa ja hoitajavastaanottojemme vain yhdessä päivässä. Panostamalla perusterveydenhuoltoon, saadaan aikaan vaikuttavuutta ja kustannussäästöjä. 

Olemme koonneet Sujuvaan Terveysasemaan parhaat perusterveydenhuollon ratkaisumme. Haluamme tarjota hyvinvointialueiden käyttöön ainutlaatuisen kokemuksemme julkisen terveydenhuollon kumppanina, edistykselliset digipalvelumme ja oivalluksemme terveysdatan hyödyntäjänä.

 

Hoidon tarpeen arviointi

Tuotamme sekä kiireetöntä että päivystyksellistä hoidon tarpeen arviointia. Asiantuntevat ammattilaisemme voivat vastata asiakasyhteydenottoihin puhelimen lisäksi myös Omaolo-palvelun tai chatin välityksellä. Lue lisää hoidon tarpeen arvioinnista >

Yleis- ja erikoislääkärin vastaanotot

Lääkäreiden kattavat vastaanottopalvelut kuuluvat avosairaanhoidon ydinosaamiseemme. Terveystalon vastaanottopalveluiden saatavuus on hyvä niin kiireellisissä kuin kiireettömissä tilanteissa. Silloin kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa, ohjaamme potilaitamme aktiivisesti käyttämään valinnanvapautta erityistason hoidon nopean saatavuuden takaamiseksi.

Kauttamme saat sekä lähivastaanottopalvelut että nykyaikaiset etävastaanotot. Lue lisää etä- ja digipalveluistamme >

Henkilöstön vuokraus

Tarjoamme monipuolisia henkilöstöpalveluita niin lyhytaikaiseen kuin pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on muun muassa yleis- ja erikoislääkäreitä, suun terveydenhuollon ammattilaisia, hoitajia sekä kokonaisia hoitotiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Lue lisää henkilöstön vuokraamisesta > 

Vastuulääkäripalvelut

Valtakunnalliset vastuulääkäripalvelumme tarjoavat ratkaisun kotihoidon ja tavallisen sekä tehostetun palveluasumisen yksiköiden asiakkaiden terveyspalveluihin. Asiantuntevat lääkärimme vastaavat sairauksien ja oireiden hoidosta sekä lääkehoidon kokonaisuudesta niin paikan päällä kuin digitaalisin työkaluin. Vastuulääkäripalvelu takaa osaavan lääkärituen ympäri vuorokauden kotihoidon tai asumisyksikön henkilökunnalle, jotta heidän on helpompi linjata asiakkaiden hoitoa, käydä keskustelua omaisten suuntaan sekä välttää tarpeettomia päivystyskäyntejä. Yhden asiakkaan kolmen kuukauden vastuulääkäripalvelun hinta vastaa yhden ainoan turhan päivystyskäynnin kustannuksia, joten tarkoituksenmukaisella hoidolla voidaan säästää myös kustannuksissa.

Suun terveys

Kauttamme saat kattavasti erilaisia vaihtoehtoja suun terveydenhuollon palveluihin jononpuruista ja henkilöstövuokrauksesta aina laajoihin kumppanuuksiin. Lue lisää suun terveyden palveluistamme >

Työterveys

Olemme Suomen johtava valtakunnallinen työterveyspalvelujen tuottaja ja vastaamme jo yli 80 000 julkisella sektorilla työskentelevän työntekijän työterveydestä. Suomen laajin potilastietokanta ja toimialatuntemus mahdollistavat sen, että tunnemme suomalaisten terveyden, työntekijät ja työn vaatimukset. Palveluiden loppukäyttäjän asiointia ja tiedonsaantia sujuvoittaa palkittu Terveystalo-sovellus ja työkykyjohtamiseen tarjoamme vaikuttavat työkalut. Lue lisää työterveyspalveluistamme >

Terapiapalvelut

Meille on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä. Terapian ja kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvä ja toimiva elämä arjessa. Tarjoamme kattavasti asiantuntijapalveluita mielen hyvinvointiin sekä fyysisen toimintakyvyn parantamiseen, ylläpitoon ja kuntoutukseen. Terapiaa on tarjolla niin lapsille, nuorille kuin aikuisille sekä ryhmissä että yksilöllisesti. Palveluita voi hankkia joustavasti monella tapaa mm. palvelusetelillä tai etäpalveluina. Terapiassa käyvä saa käyntien tiedot ja ohjeet Terveystalo-sovellukseen, jossa ne ovat kätevästi saatavilla. Lue lisää terapia- kuntoutuspalveluista >

Työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn arviointi

Tarjoamme työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn arviointia. Työterveyslääkärien tekemät työ- ja toimintakyvyn arvioinnit sisältävät työkykyneuvottelun, kuntoutuksen suunnittelun ja tarvittavat lausunnot. Tarjoamme palvelua myös etäyhteydellä.

Toiminta suunnitellaan ja sovitaan aina yhteistyössä organisaationne kanssa. Palveluun voidaan sisällyttää sopimuksen mukaan:

  • Hoitajan palvelut
  • Erikoislääkärin konsultaatiot, esimerkiksi fysiatri, ortopedi, psykiatri
  • Neuropsykologiset tutkimukset
  • Psykologin, fysioterapeutin tai muun ammattilaisen arvio
  • Kuvantamiset ja tarvittavat laboratoriotutkimukset

Etäkonsultaatiot

Etäkonsultaatiot mahdollistavat sekä reaaliaikaisen että kiireettömän viestinnän ammattilaisten välillä. Tyypillisimmät etäkonsultaatiot tapahtuvat hoitajan ja yleislääkärin tai yleislääkärin ja erikoislääkärin välillä. Lue lisää etä- ja digipalveluistamme >

Terveystalo on Suomen johtava ja verkostoltaan suurin terveyspalveluyritys

Maanlaajuisen verkostomme, kattavien terveyspalveluiden, etäratkaisujen ja kokeneiden asiantuntijoidemme ansiosta palvelumme ovat aina lähellä asiakasta. Julkisille organisaatioille tarjoamme monta joustavaa tapaa ostaa palveluita ja ratkaista tarpeita.