Sujuva terveysasema.
Julkiset palvelut

Sujuva Terveysasema - huomisen hyvinvointia tänään

Sujuva Terveysasema on Terveystalon ratkaisu hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon järjestämiseen. Haluamme tarjota hyvinvointialueiden käyttöön ainutlaatuisen kokemuksemme julkisen terveydenhuollon kumppanina, edistykselliset digipalvelumme ja oivalluksemme terveysdatan hyödyntäjänä.

Nyt on oikea aika panostaa perusterveydenhuoltoon

Sote-uudistus on ainutlaatuinen tilaisuus panostaa perusterveydenhuoltoon ja ottaa sujuvimmat hoitomuodot hyvinvointialueen asukkaiden käyttöön. Satsaamalla perustason palveluihin luodaan hyvinvointia asukkaille ja suitsitaan erikoissairaanhoidon alati kasvavia kustannuksia. 

Vaikuttavimmat hoitomallit, edistyneet digi- ja etäpalvelut sekä kattava terveysdata

Julkisen terveyden pitkäaikaisimpana kumppanina autamme hyvinvointialueita todistetusti lyhentämään hoitoonpääsyaikaa, ennakoimaan hoidon tarvetta ja parantamaan sen vaikuttavuutta. 

Kokosimme vuosien kehitystyön tuloksena syntyneet vaikuttavimmat hoitomallit, edistykselliset digi- ja etäpalvelut ja kattavan terveysdatan Sujuvaan Terveysasemaan, jonka avulla hyvinvointialue voi kustannustehokkaasti ja jouhevasti siirtyä terveyden uuteen aikakauteen.

Sujuva Terveysasema on ratkaisumme siihen, miten perusterveydenhuoltoa tulisi kehittää hyvinvointialueilla. ​Haluamme tuoda kokemuksemme ja sujuvat palvelumme hyvinvointialueiden hyödyksi. 

Sujuva Terveysasema

Kokemus tuo vaikuttavuutta

Meillä on ainutlaatuinen ja yksityisen terveystoimialan pisin kokemus kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. Olemme vastanneet 27 sote-kokonaisuudesta 30 eri paikkakunnalla. Noin 150 000 kuntalaista on saanut perusterveydenhuollon palvelunsa meiltä. 

Tulokset ovat vaikuttavia: 

  • Kiireettömän hoidon saatavuutta mittaava T3-aika on terveysasemillamme keskimäärin 5,5 vuorokautta (v. 2021).
  • NPS-indeksi, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta on ollut vuosina 2021-2022 keskimäärin yli 80 (asteikko -100 - 100).

Ydinosaamistamme on sujuvien hoito- ja palvelupolkujen rakentaminen eri palveluiden välillä, sosiaalipalveluista terveyspalveluihin ja aina erikoissairaanhoitoon saakka. Panostamalla perustason terveyspalveluihin sekä sosiaalipalveluihin saamme aikaan vaikuttavia tuloksia.

 

 

Sujuva Terveysasema

Digi- ja etäpalvelut ovat osa saumatonta asiakaspolkua

Olemme investoineet sujuviin ja vaikuttaviin digi- ja etäpalveluihin. Vuosina 2021-2022 kehitystyötä on tehty yli 10 miljoonalla eurolla yli 100 ammattilaisen voimin.

Ratkaisumme hyvinvointialueiden tarpeisiin ovat: 

  • Digialusta, joka mahdollistaa mm. chat- ja videovastaanotot
  • Hoidon tarpeen ratkaisu -malli, jonka avulla terveysasemalle ohjautuvat vain sellaiset potilaat, jotka siitä hyötyvät 
  • Chat- ja etälääkäriratkaisut kansalliseen Päivystysapu 116 117 -palveluun

Sujuvassa Terveysasemassa digi- ja etäpalvelut muodostavat lähipalveluiden kanssa saumattoman kokonaisuuden, jossa asukkaan on sujuvaa asioida. 

Terveystalon digi- ja etäpalvelut on helppo ottaa käyttöön hyvinvointialueilla, eivätkä ne vaadi isoja alkuinvestointeja. Kykenemme kehittämään ja muokkaamaan digi - ja etäpalveluita ketterästi tarpeen mukaan. 

Tiedon hyödyntäminen perusterveydenhuollossa

Kehitämme terveysasemien toimintaa ja hoidon vaikuttavuutta hyödyntämällä monipuolisesti kertyvää tietoa. Seuraamme sekä lääketieteellisiä että toiminnallisia mittareita, jotka auttavat meitä parantamaan toimintaamme. 

Tiedon avulla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia:

  • Puolangalla hoitopäivien määrä psykiatrisessa sairaanhoidossa laski 45 % (v. 2013-2020)
  • Terveystalon ulkoistuksissa erikoisairaanhoidon kustannusnousu maltillisempaa kuin verrokkikunnissa.

Osaamisemme ja teknologiset ratkaisumme mahdollistavat potilastietojärjestelmään kertyvän tiedon tehokkaamman käytön asukkaiden terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden seurannassa. Konkreettisena esimerkkinä sydämen vajaatoimintapotilaiden tarkastelu, joka osoitti, että yli puolella potilaista ei ollut oikeaa lääkitystä käytössä.

COCI-indeksillä mittaamme hoidon jatkuvuutta. Tuemme hoidon jatkuvuutta myös Hyvän hoidon -mallin avulla.  

Mitä hyötyä kumppanuudesta on hyvinvointialueille?

Ota huomisen hoitomuodot käyttöön jo tänään.

Haluamme olla hyvinvointialueiden strateginen kumppani ja tarjota toimivimmat hoitokäytännöt, sujuvat digipalvelut sekä kattavan terveysdatan hyvinvointialueiden asukkaiden saataville. Olemme koonneet Sujuvaan Terveysasemaan parhaat perusterveydenhuollon ratkaisumme, jotka toimivat sujuvasti hyvinvointialueen tukena.

Ota yhteyttä

Lue lisää

Terveystalon palvelut vastaavat kaikkiin julkisen sektorin terveydenhuoltotarpeisiin – toivotun laajuuden mukaisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Terveystalon Julkiset palvelut 

Edistetään yhdessä suomalaista hyvinvointia ja terveyttä!
Ota yhteyttä meihin tai lähetä sähköpostia osoitteeseen julkisetpalvelut@terveystalo.com

Sertifikaattilogo_ISO_9001_Suomi_V3_Web-139x47.jpg   STL_suomalaisen_tyon_liiton_jasen_sininen_sml.jpg    Avainlippu_sininen_rgb-47.png