Sujuva terveysasema.
Public partnerships

Smidig Hälsostation – morgondagens välbefinnande i dag

Smidig Hälsostation är Terveystalos lösning för att organisera primärvården i välfärdsområden. Vi vill erbjuda vår unika erfarenhet som offentlig hälso- och sjukvårdspartner, våra avancerade digitala tjänster och våra insikter som användare av hälsodata till välfärdsområdena.

Nu är rätt tid att investera i primärvården

Reformen av social-och hälsovården är ett unikt tillfälle att investera i primärvården och göra de mest smidiga behandlingarna tillgängliga för invånarna i välfärdsområdet. Investeringar i grundläggande tjänster skapar välbefinnande för invånarna och minskar de ständigt ökande kostnaderna för den specialiserade vården.

De mest effektiva behandlingsmodellerna, avancerade digitala- och distanstjänster samt omfattande hälsodata

Som folkhälsans äldsta partner hjälper vi välfärdsområdena att förkorta tiden det tar att få behandling, förutse behovet av behandling och förbättra dess effektivitet.

Vi samlade de mest imponerande behandlingsmodellerna, avancerade digitala och distanstjänster och omfattande hälsodata som ett resultat av år av utvecklingsarbete till Smidig Hälsostation, vilket gör att välfärdsområdet kan påbörja en ny era av hälsa på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt.

Smidig Hälsostation är vår lösning på hur primärvården skall utvecklas i välfärdsområdena. Vi vill tillföra vår erfarenhet och smidiga tjänster till förmån för välfärdsområdena.

 

Sujuva Terveysasema

Erfarenhet ger effektivitet

Vi har den längsta och mest unika erfarenheten inom den privata hälso- och sjukvårdssektorn av att ta hand om våra medborgares hälsa och välbefinnande. Vi har ansvarat för 27 hälso- och sjukvårdstjänster på 30 olika orter. Cirka 150 000 medborgare har fått primärvårdstjänster från oss.

Resultaten är imponerande:

  • T3-tiden, som mäter tillgången till akutvård, är i genomsnitt 5,5 dagar på våra hälsocentraler (år 2021).
  • 2021-2022 låg NPS-indexet, som mäter klienternas vilja att rekommendera, i genomsnitt över 80 (skala -100 till 100).

Vår kärnkompetens är att bygga upp smidiga vård- och servicevägar mellan olika tjänster, från socialtjänst till hälsovård och hela vägen till specialistvård. Genom att investera i grundläggande hälsovårdstjänster och sociala tjänster kommer vi att uppnå imponerande resultat.

Sujuva Terveysasema

Digitala tjänster och distanstjänster är en del av en smidig kundresa

Vi har investerat i smidiga och effektiva digitala tjänster och distanstjänster. Under åren 2021-2022 har utvecklingsarbete bedrivits med över 10 miljoner euro av över 100 professionella.

Våra lösningar på behoven i välfärdsområdena är:

  • En digital plattform som möjliggör t.ex. chatt och videomottagning
  • Lösningsmodell för behandlingsbehov, där endast de patienter som har nytta av vård, hänvisas till vårdcentralen
  • Lösningar för chatt och läkare på distans till den nationella 116 117 Akut hjälp -tjänsten

I Smidig Hälsostation bildar digitala och distanstjänster tillsammans med lokala tjänster en sömlös helhet, där invånaren kan uträtta sina ärenden smidigt.

Terveystalos digitala tjänster och distanstjänster är lätta att införa inom välfärdsområdena, och de kräver inga stora startinvesteringar. Vi kan utveckla och anpassa digitala tjänster och distanstjänster på ett smidigt sätt enligt behov.

 

Sujuva Terveysasema

Användning av data inom primärvården

Vi förbättrar hälsocentralernas verksamhet och behandlingens effektivitet genom att använda oss av den mångsidiga data vi samlar in. Vi har den senaste informationen om viktiga resultat- och effektindikatorer.

Med hjälp av information har betydande resultat uppnåtts:

  • I Puolanka minskade antalet behandlingsdagar inom psykiatrisk vård med 45 % (år 2013–2020)
  • I Terveystalos outsourcing är kostnadsökningen för den specialiserade vården mer måttlig än i jämförelsekommunerna.

Vår expertis och tekniska lösningar möjliggör en effektivare användning av den information som samlas i patientdatasystemet för att främja invånarnas hälsa och övervaka kontinuiteten och effektiviteten i vården av långtidspatienter. Som ett konkret exempel visade undersökningen av hjärtsviktspatienter att mer än hälften av patienterna inte tog rätt medicin. Vi har redan tillgång till dessa framtidens verktyg.

Vilka är fördelarna med partnerskapet för välfärdsområdena?

Använd morgondagens behandlingar redan idag.

Vi vill vara en strategisk partner för välfärdsområdena och erbjuda de mest effektiva behandlingsmetoderna, smidiga digitala tjänster och omfattande hälsodata tillgängliga för invånare i välfärdsområdena. Vi har samlat våra bästa primärvårdslösningar i Smidig Hälsostation, som fungerar smidigt för att stödja välfärdsområdet.

Kontakta oss