Yli 15 vuotta kumppanuutta julkisen terveydenhuollon kanssa

Terveystalolla on yksityisen terveystoimialan pisin kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta. Vastuullamme on ollut vuosien varrella 27 eritasoista sote-kokonaisuutta yhteensä yli 30 paikkakunnalla.

Sujuva terveysasema kokemus.png

– Olemme ryhtyneet monen kunnan kumppaniksi tilanteessa, jossa haasteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula ja kasvaneet kustannukset, Terveystalon Kumppanuusratkaisujen johtaja Elina Ranta sanoo.

Terveystalo on näissä tilanteissa ottanut hoitaakseen eri laajuisia sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuksia. Kunnan kanssa on sovittu, mitkä palvelut yksityinen palveluntuottaja hoitaa ja millä budjetilla.

Terveystalon osaamiseen kuuluvat kaikki julkisen perusterveydenhuollon palvelualueet: terveysasema-, lapsiperhe-, ikääntyneiden, suunterveyden sekä aikuisten ja erityisryhmien palvelut.

– Ydinosaamisemme on rakentaa ja johtaa asiakaspolkuja eri kokonaisuuksien välillä siten, että palveluissa asioiminen olisi kuntalaisille mahdollisimman sujuvaa ja että palvelutuotanto olisi kustannustehokasta ja vaikuttavaa, Ranta sanoo.

Käytössä vaikuttavat palvelu- ja hoitopolut


Eri maantieteellisillä alueilla on omat sosiaali- ja terveystoimen haasteensa: väestöllä on omat erityispiirteensä ja kunnissa on erilaisia osaamisalueita. Jokaiseen on luotava oma toimiva ja ainutlaatuinen kokonaisuutensa.

Terveystalo on ottanut terveysasemilla käyttöön tapoja, joilla hoidon saatavuutta ja laatua on parannettu. Yksi muutoksista on terveydenhuollon ammattilaisten työskentely tiiminä: sairaanhoitajien tukena on lääkäri ja monesti myös muita ammattilaisia, esimerkiksi fysioterapeutti. Sairaanhoitaja pystyy yksin ratkaisemaan noin 30 prosenttia asiakkaiden hoidon tarpeesta; kun mukaan otetaan lääkäri, ratkaisuaste nousee 60-70 prosenttiin.

Toinen suuri muutos on digi- ja etäpalveluiden käyttäminen. Terveysasemilla on käytössä malli, jossa asiakkaan hoidon tarve voidaan ratkaista etänä puhelimitse tai chatissä sairaanhoitajan ja lääkärin avustuksella, jo ensimmäisessä yhteydenotossa.

Kolmas mullistus perusterveydenhuollossa tulee olemaan tiedon hyödyntäminen terveysaseman toiminnan ja potilaiden terveydentilan analysoinnissa.

Asiakkaat suosittelevat Terveystaloa


Terveystalo mittaa säännöllisesti tuottamiensa palveluiden toimivuutta ja laatua. Perusterveydenhuollon mittareita ovat kiireettömän hoidon saatavuus ja asiakkaiden NPS-suositteluindeksi. Molempien mittareiden mukaan Terveystalo on onnistunut perusterveydenhuollossa: hoitoon pääsee nopeasti ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

– Vuonna 2021 asiakas pääsi kiireettömään hoitoon terveysasemillamme 5,5 vuorokaudessa. Terveysasemien NPS on ollut vuosina 2021-2022 keskimäärin yli 80, Kumppanuusratkaisujen johtaja Elina Ranta sanoo.

Terveystalo haluaa myös jatkossa olla julkisen terveydenhuollon kumppani perusterveydenhuollossa.

– Me olemme tehneet jo monta ns. mini-sote-uudistusta. Olemme valmiita yhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa, Ranta sanoo.

Sujuva Terveysasema Elina Ranta_oikea.png

Terveystalon Kumppanuusratkaisujen johtaja Elina Ranta.

Terveystalon Julkiset palvelut 

Edistetään yhdessä suomalaista hyvinvointia ja terveyttä!
Ota yhteyttä meihin tai lähetä sähköpostia osoitteeseen julkisetpalvelut@terveystalo.com

Sertifikaattilogo_ISO_9001_Suomi_V3_Web-139x47.jpg   STL_suomalaisen_tyon_liiton_jasen_sininen_sml.jpg