Työterveys.

Företagshälsovårdstjänster

2022-07-04

Vi är Finlands ledande nationella leverantör av företagshälsovårdstjänster och ansvarar redan för företagshälsovården för över 80 000 anställda inom den offentliga sektorn. Totalt betjänar vi över 23 000 arbetsgivare och ca 670 000 anställda i alla branscher. Finlands största patientdatabas och branschkunskap gör att vi känner till finländarnas hälsa, anställda och arbetets krav. Tillgången till information och ärendehanteringen för tjänsternas slutanvändare underlättas av den prisbelönta Terveystalo-appen och de verktyg vi erbjuder, som påverkar ledningen av arbetsförmågan. Kontakta oss för att skräddarsy den lämpligaste företagshälsovårdslösningen för din offentliga organisation. Terveystalo är marknadsledande inom företagshälsovård i kommuner och andra offentliga aktörer, och vi känner till våra kunders behov mycket väl.

Hälsosam Arbetsplats

Det finns ett starkt och mångfacetterat samband mellan arbete och hälsa. I konceptet Hälsosam Arbetsplats indelas detta i fyra delområden. Med hjälp av modellen kan man få en uppfattning om hur en Hälsosam Arbetsplats skapas och hur den kan upprätthållas. Vårt gemensamma mål är att hjälpa organisationer inom offentlig hälso- och sjukvård att lyckas.

Man får vad man mäter. Därför fastställer vi i med varje organisation målen och mätarna för en Hälsosam Arbetsplats. 

Bedömning av arbetsförmågan hos arbetslösa och partiellt arbetsföra

Vi erbjuder bedömning av arbetsförmågan hos arbetslösa och partiellt arbetsföra. Företagsläkarnas bedömningar av arbets- och funktionsförmågan omfattar diskussioner om arbetsförmågan, planering av rehabilitering och nödvändiga utlåtanden. Vi erbjuder också tjänster på distans.

Verksamheten planeras och avtalas alltid i samarbete med din organisation. Enligt avtal kan följande ingå i tjänsten:

  • Sjukskötarens tjänster
  • Konsultationer med specialistläkare, t.ex. fysiatriker, ortoped, psykiater
  • Neuropsykologiska undersökningar
  • Utvärdering av psykolog, fysioterapeut eller annan yrkesperson
  • Bilddiagnostik och nödvändiga laboratorieundersökningar

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.