Koronatestaus.

Våra tjänster för den offentliga hälsovården vid ett coronavirusläge

2022-07-04

Vi vill stödja den offentliga hälsovården i den gemensamma kampen mot coronaepidemin och vi agerar som en partner i alla skeden av epidemin. Vi stödjer den offentliga sektorn genom en enskild tjänst eller genom att vara involverade i en heltäckande epidemihantering.

Coronavirustestning

Terveystalo får information om den patient som ska testas enligt överenskommelse. Patienttestning utförs vid Terveystalos testpunkt och testresultatet meddelas åt beställaren.

 

Snabbtestning

Terveystalo har ett ArcDian mariPOC ® COVID-19-antigentest för identifiering av coronavirus. Enligt vår erfarenhet är testet väl lämpat för att testa individ med symptom när man misstänker en nyligen inträffad infektion. Du kan också få en remiss för testet som en del av undersökningspaketet som snabbt berättar om symtomen orsakas av en coronavirussjukdom eller annan luftvägsinfektion, såsom influensa eller pneumokocker. Resultatet av snabbtestet kan ses från OmaTerveys-tjänsten inom några timmar efter provtagningen.

Antikroppstestning

Om en person har exponerats för coronaviruset eller symtom på en redan genomgången infektion passar in på en coronavirusinfektion, kan man göra ett antikroppstest för coronaviruset. Terveystalos antikroppstest är ett av de mest tillförlitliga på marknaden. Antikroppstestet kan göras med en remiss från en Terveystalo eller kommunens läkare.

Testning av coronavirus, inklusive läkarmottagning på distans

Förutom patienttester erbjuder vi läkartjänster antingen via chatt eller telefon. I detta fall gör Terveystalos läkare en bedömning av testbehovet och patienten testas i Terveystalo. Läkaren informerar patienten om resultaten och gör nödvändiga anmälningar till myndigheterna.

Coronavirustestning på vårdhem

Vid behov kan vårt sakkunniga team testa vårdhemmets invånare på plats. I modellen gör antingen läkaren på vårdhemmet eller Terveystalo en bedömning av behovet av tester. Terveystalo utför testningen baserat på bedömning.

 

Coronavirustestning för företag och samfund

Testteamet på Terveystalo kan också testa personalen på företaget eller andra grupper utan att de går till Terveystalos testcenter. I detta fall gör Terveystalos läkare en bedömning av testet (enligt THL:s kriterier) och Terveystalo utför testet på plats.

 

Coronavaccinationer

Vi är den offentliga hälso- och sjukvårdens partner inom coronavirusvaccinering.

 

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.