Distansärenden minskar onödiga besök på jouren i Norra Österbotten

Terveystalos vårdpersonal svarar på chattmeddelanden och samtal som kommer in till Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts Jourhjälpen 116117 till och med inom 10 sekunder. Hjälp som tillhandahålls på distans minskar onödiga besök på jouren.

Terveystalo Digialusta PPSHP-näkymä refe-case.png

Jourhjälpen är skräddarsydd med Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts färger och logotyp. Den som uträttar ärenden i tjänsten märker inte nödvändigtvis att det är Terveystalos tjänst.

Terveystalo har producerat tjänsten Jourhjälpen 116117 för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP) sedan början av år 2022. Samtidigt fick tjänsten Omaolo-bedömning och chatt som nya egenskaper på den digitala plattformen som utvecklats av Terveystalo.

Jourhjälpen 116117 är en riksomfattande rådgivnings- och handledningstjänst som ordnas av sjukvårdsdistrikten och som besvaras av sjukvårdspersonal dygnet runt. I tjänsten kan man be om råd för plötsliga hälsoproblem när den egna hälsostationen är stängd.

Samtal eller chattmeddelanden besvaras i genomsnitt inom 10 sekunder.

– Tidigare har vi haft dröjsmål i tillbakaringningarna. Kunderna har varit överraskade över hur snabbt vi nu svarar på samtal och chattmeddelanden. Därtill har de varit tacksamma över att allt ordnas på ett smidigt sätt, säger Matti Martikainen, direktör för jourcentralen vid Uleåborgs universitetssjukhus.

Tack vare tjänsten styrs färre än 30 procent av kontakterna att besöka jouren. Per telefon eller chatt kan man fastslå om personen behöver omedelbar vård eller om saken kan skötas på hälsostationen under öppethållningstiderna. Detta ställer krav på social- och hälsovårdspersonalen som arbetar i distanstjänsten.

– Svararna är Terveystalos erfarna vårdpersonal, som på distans kan fastslå om kundens ärende kräver ett fysiskt besök hos en läkare eller sjukskötare. Därtill har de kunskap om servicesystemet i vårt område, tillägger Maritkainen.

Användningen av distanstjänster ska aktiveras

I Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt bor över 400 000 människor, varav hälften i Uleåborg. Geografiskt är området stort: det sträcker sig från Kuusamo till Kalajoki. Landsbygden är glesbefolkad, befolkningen åldras och till hälso- och sjukvård är det ställvis lång väg. Det finns ännu mycket att göra för att ta i bruk distanstjänsterna.

– Vi måste aktivera människorna att använda Omaolo-bedömningen mer. Med den kan man själv bedöma enskilda symtom eller hälsoproblem och hitta en väg för att sköta sitt ärende. På så sätt använder vi våra begränsade resurser på ett klokt sätt, säger Martikainen.

Till klok användning av resurser hör enligt Martikainen även att sjukvårdsdistriktet får mer exakt statistik än tidigare via Terveystalos digitala plattform. Statistiken ger en uppfattning om hurudana problem medborgarna har och hurudan hjälp som behövs.

Norra Österbottens välfärdsområde kommer att vara ett av landets största. Specialistläkare inom akutmedicin och anestesiologi, direktör för jourcentralen Martikainen förväntar sig att servicesystemet är omfattande och att medborgaren genast får den hjälp som krävs.

– Elektroniska vägar bör utnyttjas så mycket som möjligt, men tillgången till närtjänster är ändå A och O, tillägger Martikainen.

 

Terveystalos tjänster motsvarar den offentliga sektorns alla hälso- och sjukvårdsbehov – enligt önskad omfattning, smidigt och kostnadseffektivt.