Servicesedeln medförde effektivitet, kvalitet och lönsamhet till Kangasala

I Tammerfors utvecklingskommuner har man redan länge provat valfrihet inom den specialiserade sjukvården. Servicesedelmodellen som togs i bruk år 2013 har stärkt kommunernas samarbete och utveckling, ökat kundnöjdheten och valfriheten samt sporrat tjänsteleverantörerna att utveckla sin verksamhet.

Palveluseteli_Kangasala.jpg

I Kangasala togs den specialiserade sjukvårdens servicesedlar i bruk redan år 2011. Goda resultat har uppmuntrat till att utöka den specialiserade sjukvårdens servicesedelutbud, vilket nu är bland landets största. För närvarande erbjuds hundra olika servicesedlar i kommunen varav cirka hälften är anvisade för mottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården och hälften för olika ingrepp och operationer.

”Kostnadsbesparingarna är betydande, eftersom man i modellen producerar 2–3 arbetsinsatser till priset för en. Utgångspunkten för en fungerande servicesedelmodell är en fungerande marknad samt rätta samarbetspartner. Tillsammans med övriga utvecklingskommuner har vi fördomsfritt gått med för att prova denna modell och konkurrensutsätta tjänsteleverantörer tillsammans”, berättar Toni Haapala, ekonomidirektör vid Kangasala stads social- och hälsovårdscentral.

Beställargruppen som utgörs av Tammerfors utvecklingskommuner, dit även Kangasala hör, skaffar tjänster i enlighet med tillsammans fastställda kriterier från sex olika privata tjänsteleverantörer utöver det offentliga sjukvårdsdistriktet. En av dessa är Terveystalo, som har det största nätverket av hälsoservice i Finland.

”Detta är ett fint exempel på hur kommunerna och tjänsteleverantörerna tillsammans har planerat innehållet i tjänsterna och produkterna. Kangasala och Tammerfors övriga utvecklingskommuner beviljar tusentals servicesedlar varje år, varpå helheten måste vara fungerande och okomplicerad. Jag är övertygad om att det här är framtidens modell även i större skala i Finland”, säger Toni Siiskonen, kundchef hos Terveystalo.

Kangasalas invånare använder Terveystalos servicesedlar för den specialiserade sjukvårdens vanligaste tjänster, såsom invärtesläkarens, kirurgens, ortopedens, gynekologens eller barnläkarens mottagningstjänster. Med servicesedeln skaffar man dessutom många undersöknings- och vårdåtgärder samt operationer med kort efterbehandling.

Servicesedelmodellen möjliggör valfrihet

Servicesedlarna ger kunderna möjligheten att välja var de mottager specialiserad sjukvård. Utöver sex samarbetspartner kan kunden i enlighet med lagen om servicesedlar alltid även välja den offentliga sektorn som tjänsteleverantör.

”Vi har fått bra respons för det här. Enligt våra undersökningar gör kunderna sina val särskilt utgående från enkelt läge och snabb tillgång till vård, men man uppskattar även en bekant läkare”, beskriver Haapala.

Tjänsteleverantörernas prislistor finns på kommunens webbplats, så kunden kan enkelt jämföra priser. Servicesedlarnas pris har bildats så att kundens självrisk är samma oberoende om kunden väljer en tjänst inom den offentliga sektorn eller av en tjänsteleverantör inom den förmånligare privata sidan.

”Detta lyfter kundernas valfrihet med hundra procent. Priserna avviker emellertid inte mycket i jämförelse med övriga tjänsteleverantörer. Konkurrensfördelar söker man också när det gäller mer väsentliga faktorer såsom kvalitet, tillgänglighet samt kundupplevelse. Såväl kommunerna, kunderna som tjänsteleverantörerna har fördel av detta”, berättar Haapala.

 

Terveystalos tjänster motsvarar den offentliga sektorns alla hälso- och sjukvårdsbehov – enligt önskad omfattning, smidigt och kostnadseffektivt.