I Birkala bedrivs ledning av arbetsförmåga med progressivt grepp

I Birkala kommun har ett tydligt och systematiskt företagshälsovårdssamarbete gett omfattande resultat redan på ett år. En progressiv stämning hjälper till att bygga effektiv ledning av arbetsförmågan, som har fått kommunens sjukfrånvaro att sjunka.

Pirkkala_Jenni_Harjula.jpg

Daghem, ämbetsverk, byggarbetsplats. Birkala kommuns arbetstagare har olika slags arbetsplatser och det ska beaktas även när det gäller att ta hand om arbetstagarnas välbefinnande. Att sitta på kontor och att ha ett fysiskt arbete belastar kroppen på olika sätt.

”I Birkala har vi haft som mål att minska särskilt lång sjukfrånvaro. Vi anser att tydliga verktyg och systematisk uppföljning spelar en betydande roll i hur vi lyckas. Här har vi haft betydande hjälp av det fungerande företagshälsovårdssamarbetet”, konstaterar Birkala kommuns personaldirektör Jenni Harjula.

Ledning genom information fick snabbt sjukfrånvaron att sjunka

Samarbetet som Birkala kommun inledde med Terveystalo år 2017 har gett resultat redan på kort tid: både kostnaderna och sjukfrånvaron har minskat. Sjukfrånvaroprocenten har sjunkit med 0,7 procent redan efter det första året, och på längre sikt kommer resultaten av effektivt samarbete att synas ännu tydligare.

”Inom företagshälsovården finns det få snabbvinster. Vanligtvis samarbetar man på lång sikt från två till tre år, innan samarbetet börjar ge synliga resultat. I Birkala har samarbetet börjat ovanligt väl – inom kommunen har man ända från början haft en fördomsfri inställning och aktivt provat nya verktyg och rapporteringsmodeller. I Birkala har man förstått vikten av ledning av arbetsförmågan, och utgående från det har det varit lätt att göra samarbetet effektivt”, säger Birkala kommuns kundchef Tiina Äijälä vid Terveystalo tacksamt.

I Birkalas ledning av arbetsförmåga betonas ledning genom information, eftersom arbetsbeskrivningarna i kommunen är mångsidiga. Med hjälp av elektroniska verktyg kan man lokalisera olika avdelningars och funktioners utvecklingsområden. I Birkala tog man när företagshälsovårdssamarbetet började genast i bruk verktyget Sirius HR, som hjälper chefer att följa utvecklingen för sjukfrånvaron, ingripa i problem och stödja arbetstagare i ett tidigt skede.

”Vi hade redan tidigare saknat ett rapporteringssystem som stöd för chefernas arbete. Sirius HR hjälper till att fastställa arbetstagarnas sjukfrånvaro och bakomliggande orsaker. Systemet är modernt och lätt att använda, och den tydliga grafiken hjälper till att förstå läget. Om vi lägger märke till att till exempel problem i stöd- och rörelseorganen har ökat, funderar vi tillsammans med företagshälsovården vad vi kan göra åt saken”, beskriver Harjula.

Kontakt med läkare i chatten eller runtom i Finland

I Birkala har de nya systemen tagits emot med iver. Till exempel har läkarens chattmottagning använts flitigt – den kostnadseffektiva tjänsten tar enbart några minuter och kräver inte att arbetstagarna är på plats. Utöver elektroniska verktyg uppskattar man det breda nätverket av specialister i Birkala. I Birkala har man ett omfattande företagshälsovårdsavtal, som täcker alla Terveystalos verksamhetsställen:

”För oss är det viktigt att våra arbetstagare vid behov har tillgång till vård här i Birkala. Det omfattande avtalet möjliggör emellertid att tillgången till vård även gäller kvällar och veckoslut runtom i Finland. Under semestern kan man besöka till exempel Terveystalo i Rovaniemi. Vi följer noggrant kostnaderna och det omfattande avtalet har inte fått dem att stiga”, påpekar Harjula.

I Birkala utvecklas kommunens arbetsförmåga i stark samarbetsanda. Terveystalos företagshälsovårdsteam samt kommunens olycksfallsförsäkrare och pensionsförsäkrare samlas regelbundet för styrgruppsmöten för ledning av arbetsförmåga för att fundera över hur man bäst tillsammans kan stödja arbetsförmågan i Birkala kommun. Expertisen utnyttjas i praktiken.

”Genom Terveystalo har vi fått enormt mervärde. Det omfattande nätverket av specialister, fungerande verktyg och företagshälsovårdsteamets tydliga roller har gjort samarbetet produktivt. Vi har fått mycket stöd för ledarskap och förebyggande arbete – om vi exempelvis funderar över ledning av arbetssäkerheten, så har Terveystalos specialiseter ofta redan haft tidigare erfarenhet av det. Vi har stor vilja att föra det förebyggande arbetet vidare, och företagshälsovårdsteamet har gett oss mycket för att utveckla det”, säger Harjula.