Ögonenheten etablerade sig i Eksotes centralsjukhus

Terveystalo ansvarar för verksamheten och produktionen på Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikts (Eksote) ögonenhet på Villmanstrands centralsjukhus.

Terveystalo producerar i främsta hand offentlig service till patienterna i Eksotes område i centralsjukhusets utrymmen. På enheten produceras krävande och mångsidig ögonkirurgi på centralsjukhusnivå, mottagnings-, jour- och ögonlaboratorietjänster. Det handlar om Finlands första enhet som opereras av en privat aktör på ett centralsjukhus.

I takt med att verksamheten utvecklats aktivt har patienternas tillgång till vård påskyndats. Tjänstens kliniska kvalitet dokumenteras och är bevisligen god. Terveystalo producerar även nya högspecialiserade ögontjänster i Villmanstrand. På så sätt får allt fler patienter vård nära hemmet, vilket är en fördel både för individen och samhället. För social- och hälsovårdsdistriktets är helhetsutkontraktering kostnadseffektivt och förutsägbart.

Utkontraktering försäkrade att kvaliteten förblev hög och att tillgången till vård är så snabb som möjlig, samt underlättade rekryteringen av läkare.

ETUSIVU_REFENOSTO 912x513 EKSOTE.jpg

 

Terveystalos tjänster motsvarar den offentliga sektorns alla hälso- och sjukvårdsbehov – enligt önskad omfattning, smidigt och kostnadseffektivt.