Silmäyksikkö asettui taloksi Eksoten keskussairaalaan

Terveystalo vastaa Lappeenrannan keskussairaalassa sijaitsevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) silmäyksikön toiminnasta ja tuotannosta.

Terveystalo tuottaa ensisijaisesti julkista palvelua Eksoten alueen potilaille keskussairaalan tiloissa. Yksikössä tuotetaan vaativaa ja laaja-alaista keskussairaalatasoista silmäkirurgiaa, vastaanotto-, päivystys- ja silmälaboratoriopalveluita. Kyseessä on Suomen ensimmäinen keskussairaalan sisällä oleva yksikkö, jota operoi yksityinen toimija.

Aktiivisen toiminnan kehittämisen myötä potilaiden hoitoon pääsy on nopeutunut. Palvelun kliinistä laatua raportoidaan ja se on mitatusti hyvä. Terveystalo tuottaa Lappeenrannassa myös uusia, vaativan erityistason silmäpalveluita. Näin yhä useampi potilas saa hoitoa lähellä kotoaan, mikä on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. Sosiaali- ja terveyspiirille kokonaisulkoistus on kustannustehokasta ja ennustettavaa.

Ulkoistaminen varmisti hoidon laadun pysymisen korkeana ja mahdollisimman nopean hoitoon pääsyn sekä helpotti lääkärien rekrytointia.

ETUSIVU_REFENOSTO 912x513 EKSOTE.jpg

Terveystalon palvelut vastaavat kaikkiin julkisen sektorin terveydenhuoltotarpeisiin – toivotun laajuuden mukaisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Terveystalon Julkiset palvelut 

Edistetään yhdessä suomalaista hyvinvointia ja terveyttä!
Ota yhteyttä meihin tai lähetä sähköpostia osoitteeseen julkisetpalvelut@terveystalo.com

Sertifikaattilogo_ISO_9001_Suomi_V3_Web-139x47.jpg   STL_suomalaisen_tyon_liiton_jasen_sininen_sml.jpg