Digitaaliset palvelut tuovat työterveyspalvelut ja hoidon sekä matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelut työntekijöiden ulottuville ajasta ja paikasta riippumatta.
Digitala tjänster

Digitala företagshälsovårdstjänster för anställda

Våra digitala tjänster ger vård till anställda oberoende av tid eller plats.

Terveystalo-appen är en mångsidig hälsopartner för anställda

Den anställdas individuella behov beaktas i Oma Suunnitelma

  • På mottagningen upprättar vi för den anställda en individuell plan i Oma Suunnitelma, och åtgärderna i den baserar sig på rekommendationer, patientuppgifter, laboratorieresultat och enkätresultat
  • I planen väljs mål som främjar hälsa och välbefinnande enligt den anställdas livssituation samt åtgärder och behandlingar som stöder målen
  • Våra experter följer upp hur planen framskrider samt ger handledning och råd till den anställda om hur han eller hon kan uppnå målen
  • Oma Suunnitelma påminner arbetstagaren om vardagliga handlingar, såsom antalet steg, måltidsrytmen eller mätning av blodsockret. Oma Suunnitelma kan också föreslå vård enligt rekommendationerna för allmänna sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, astma, sköldkörtelsjukdomar, ryggont och depression. Appen påminner också om överenskomna laboratorieprov och mottagningsbesök
  • Genom personifiering och aktiv kontakt säkerställs att individuella behov och faktorer som påverkar arbetsförmågan hos de anställda observeras i tid

Tjänsterna Mielen Chat och Mielen Sparri erbjuder med låg tröskel samtal som avlastar sinnet

  • Den digitala servicehelheten inom mentalt välbefinnande Mielen Chat och Mielen Sparri för våra företagshälsovårdskunder är en förebyggande tjänst med låg tröskel som stärker den mentala hälsan. Syftet med tjänsten är att erbjuda anställda en kanal där de kan prata om det som tynger deras sinnen så enkelt som möjligt, till exempel medan de sitter bekvämt i hemmasoffan.
  • De digitala tjänsterna har som mål att tillsammans med kunden stärka färdigheterna för mentalt välbefinnande, vilket ökar den anställdas psykiska välbefinnande och möjligheter att klara av situationer som belastar sinnet. Digitala tjänster förbättrar tillgängligheten och sänker tröskeln för att söka stöd i tid.
  • Terveystalo Mielen Chat och Mielen Sparri fungerar via Terveystalo-appen eller webbtjänsten. När arbetstagaren får behov av att diskutera frågor som tynger sinnet eller hitta lösningar för att klara av en belastande situation, kan han eller hon öppna appen Mielen chat i Digitala tjänster. Via chatten får den anställda kontakt med den digitala sjukskötaren vilken tid på dygnet och vilken veckodag som helst.
  • Den digitala sjukskötaren kan hänvisa den anställda vidare till Mielen Sparri för att diskutera med en psykolog eller psykiater.

Begär en offert på företagshälsovård

Våra företagshälsovårdskunder har tillgång till våra digitala tjänster. Begär en offert på våra företagshälsovårdstjänster så hjälper vi dig att bygga upp en lämplig helhet för ditt företag.

Begär en offert

Läs mer om våra tjänster