Uudistetut terveystarkastukset käyttöön ensimmäisillä paikkakunnilla jo marraskuusta 2023 alkaen

Terveystalo on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja parantamaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa. Otamme ensimmäisenä työterveystoimijana käyttöömme Suomessa kehitetyn verianalyysiteknologian ja tuomme sen osaksi työterveydessä tehtäviä terveystarkastuksia. Käynnistämme uudistetut terveystarkastukset osassa toimipaikoistamme jo marraskuussa 2023. Verianalyysiteknologian avulla tunnistamme yhdestä verinäytteestä sairastumisriskin kahdeksaan keskeiseen kansantautiin. Näytteenotto on asiakkaalle vaivatonta ja nopeaa.

 

Uuden verianalyysiteknologian avulla tunnistamme paremmin yksilöllisen sairastumisriskin seuraaviin kansantauteihin: 

  • Sydäninfarkti  
  • Sydän- ja verisuonitauti  
  • 2-tyypin diabetes  
  • Maksan fibroosi ja kirroosi   
  • Krooninen munuaisten vajaatoiminta   
  • Alkoholimaksasairaus  
  • Keuhkosyöpä (tupakoivilla)   
  • Keuhkoahtaumatauti (tupakoivilla).   

Uudistettu terveystarkastustoiminta aloitetaan ensimmäiseksi Turussa, Kouvolassa, Kuopiossa, Kajaanissa, Espoossa Tapiolassa ja Helsingissä Kampissa. 

– Uuden palvelukokonaisuuden käyttöönotto on vaiheistettu, jotta voimme loppuvuoden aikana kerätä palautetta palvelustamme. Kokemukset auttavat meitä hiomaan kokonaisuuden huippukuntoon, ennen kuin sairastumisriskianalyysi on kiinteä osa kaikkia Terveystalon terveystarkastuksia vuoden 2024 alussa, kertoo Terveystalon johtava työterveyslääkäri Ilse Rauhaniemi. 

Terveystalon yritysasiakkaat, joilla on nimetty työterveystiimi kyseisillä paikkakunnilla tai toimipaikoissa pääsevät ensimmäisinä tutustumaan uuteen terveystarkastukseemme.

Asiakkaan näkökulmasta kaikki muu säilyy ennallaan, mutta jatkossa sekä asiakas että ammattilainen saavat käyttöönsä suomalaisen teknologiayhtiön, Nightingale Healthin, kehittämän verianalyysin tuottaman elintapasairausriskiraportin. Elintapasairausriskiraportti auttaa asiakasta ymmärtämään elintapojen merkityksen sairastumisriskissä ja toisaalta myös seuraamaan elintapamuutosten vaikutusta selkeän mittarin avulla. Myös ammattilaistemme on aiempaa helpompi suunnitella yksilölliset sairastumisriskiä pienentävät toimenpiteet ja motivoida asiakasta elintapamuutoksiin, Rauhaniemi sanoo. 

Henkilökohtainen raportti toimitetaan asiakkaalle Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluun arviolta vuoden vaihteesta alkaen. Ammattilaisen vastaanotolla asiakas ja ammattilainen voivat käydä raporttia läpi jo tätä ennen.  

Mikä tekee Terveystalon terveystarkastuksessa olevasta sairastumisriskianalyysistä ainutlaatuisen?   

Työterveyden painopiste on työkyvyttömyyden ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Verianalyysin ja elintapasairausriskiraportin integrointi osaksi terveystarkastuksia tarjoaa uudenlaisen näkymän sairastumisriskistä sekä asiakkaalle että ammattilaiselle. Verianalyysiin perustuva sairastumisriskiarvio on Suomessa käytettävissä vain Terveystalossa.

Sairastumisriskiraportti kertoo yksilöllisestä sairastumisriskistä tulevina vuosina. Verianalyysin teknologiaa ja ennustuskykyä on käsitelty sadoissa tieteellisissä julkaisuissa (mm. arvostetussa Nature-julkaisussa) ja se on läpäissyt eurooppalaiset terveydenhuollon regulaatiovaatimukset.

– Uusi verianalyysi tuottaa perinteisten diagnostisten veriarvojen lisäksi sairastumisriskiarvion useasta sellaisesta sairaudesta, joiden riskiä arvioidaan erilaisin tavoin jo tällä hetkellä. Nyt arviot saadaan asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön aiempaa selvästi helpommin ja kattavammin. Terveystarkastuksessa tulokset käydään aina läpi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Näin voimme varmistaa, ettei riskiarvio aiheuta tarpeetonta huolta, vaan motivoi asiakasta tekemään valintoja, jotka ennaltaehkäisevät sairastumista ja edistävät terveyttä, Rauhaniemi lisää.

Tutustu työterveyden terveystarkastukseen