Työterveyden visio 2030

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030?

Työikäisen ja -kykyisen väestön määrä pienenee, työn tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset kasvavat ja työntekijöiltä vaaditaan uusia ominaisuuksia. Samaan aikaan globaali terveydenhuollon ja monien muiden alojen työvoimakriisi haastaa koko työelämää. Työterveyden ja ennen kaikkea työterveysyhteistyön kehittämisellä on keskeinen rooli paitsi suomalaisen työelämän kehittämiseen kuin myös suomalaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamisessa globaalisti. Työterveyskumppanina pystymme mahdollistamaan lisää terveitä elinvuosia, lisää tuottavia vuosia sekä tukea ihmisille pysymään työkykyisinä.

Miksi työterveyden on muututtava?

Työikäisen väestön määrä pienenee vuosi vuodelta, minkä myötä monella alalla puhutaan jo globaalista työvoimapulasta. Samaan aikaan yhä nuoremmat ihmiset poistuvat työmarkkinoilta pitkiksi ajoiksi tai pahimmassa tapauksessa ovat menettäneet työkykynsä pysyvästi. Osin näidenkin seikkojen vuoksi työn tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Digitalisaatio on valjastettu avuksi tuottavuusloikkaan, mutta se vaatii työntekijöiltä oppimista, uusia ominaisuuksia ja muuntautumiskykyä. Säilyttääksemme suomalaisen yritystoiminnan kilpailukykyisenä, meidän tulee pitää vanheneva ja vähenevä väestömme työkykyisenä ja ehkäistä nuorten ihmisten syrjäytymistä työelämästä työuransa alkutaipaleella. Onnistuaksemme tässä, on työterveyden ja työterveysyhteistyön muututtava, sillä nykyinen tapamme toimia muodostuu muutoin ennen pitkää kestämättömäksi.

Vuonna 2030 työterveys on ennen kaikkea vahva kumppani ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja työkyvyn tukemisessa. Fokus on terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevissä palveluissa ja työterveyshuolto tukee vahvasti organisaatioiden liiketoimintaa ja menestystä.

Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri


Terveystalo Jukka Pitkänen

Suurin osa työpanoksesta kohdistuu ennaltaehkäisyyn

Terveyden edistämisen osuus palveluista kasvaa ja sairaanhoito tuotetaan porrastetusti ja kohdennetusti

Organisaatioiden tukemisesta ja kehittämisestä tulee uusi työterveyden ydinprosessi

Digitalisaatio tehostaa sekä yksilö- että yritystyötä

Työterveyden tulevaisuus

Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtuman tallenne.

Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtuma

Järjestimme 13.9. Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtuman, jonka teemana oli kokonaisvaltainen työkykyjohtaminen tulevaisuuden työelämässä. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja tulevaisuuden työelämän trendeistä, ennaltaehkäisevästä työkykyjohtamisesta ja työterveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiosta ja tekoälystä sekä saatiin katsaus työterveyden 2030 visioon.

Kokonaisvaltaisen työkykyjohtamisen ratkaisuja – Näin syntyy Terve Työpaikka™.

Kokonaisvaltaisen työkykyjohtamisen ratkaisuja – Näin syntyy Terve Työpaikka™

Työterveyskumppanina pystymme mahdollistamaan lisää terveitä elinvuosia, lisää tuottavia vuosia sekä tukea ihmisille pysymään työkykyisinä. Ladattava materiaali tarjoaa katsauksen työterveyden 2030 visioon ja kokonaisvaltaisen työkykyjohtamisen ratkaisuihimme terveiden työpaikkojen mahdollistamiseksi.