Työterveyden visio 2030

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030?

Työikäisen väestön väheneminen, työn tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimusten kasvu ja globaali työvoimakriisi korostavat tarvetta kehittää työterveyttä ja ennen kaikkea työterveysyhteistyötä. Muutos on keskeistä suomalaisen työelämän kehitykselle ja yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamisessa globaalisti. Työterveyskumppanina voimme mahdollistaa lisää terveempiä elinvuosia, lisää tuottavia vuosia ja tukea ihmisille pysymään työkykyisinä.

Visio 2030 – näin uudistamme työterveyttä

Miksi työterveyden on muututtava?

Työikäisen väestön väheneminen, nuorten poistuminen työmarkkinoilta ja kasvavat tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset luovat globaalia työvoimapulaa. Digitalisaatio on valjastettu avuksi tuottavuusloikkaan, mutta se vaatii työntekijöiltä oppimista, uusia ominaisuuksia ja muuntautumiskykyä. 

Videolla työelämän tulevaisuuden haasteista kertovat Eva Helaskoski, ylilääkäri, Työterveyslaitos; Ville Iho, toimitusjohtaja, Terveystalo ja Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri, Terveystalo.

Säilyttääksemme suomalaisen yritystoiminnan kilpailukykyisenä, meidän tulee pitää vanheneva ja vähenevä väestömme työkykyisenä ja ehkäistä nuorten ihmisten syrjäytymistä työelämästä työuransa alkutaipaleella. Onnistuaksemme tässä, on työterveyden ja työterveysyhteistyön muututtava, sillä nykyinen tapamme toimia muodostuu muutoin ennen pitkää kestämättömäksi.


Haluatko kuulla lisää tästä ja myös muista työn ja terveyden ajankohtaisista puheenaiheista?

Tilaa uutiskirje

Työterveyden vision viisi osa-aluetta

Suurin osa työpanoksesta kohdistuu ennaltaehkäisyyn

Työkykyjohtamisen ja työkyvyn tuki ovat entistä tärkeämpiä väestön ikääntymisen ja työelämän muutosten myötä. Työnantajilta odotetaan myös suurempia panostuksia ennaltaehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään työhön.

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030? Marja-Leena Tuomola, kaupallinen johtaja, Terveystalo; Ilse Rauhaniemi, johtava työterveyslääkäri, Terveystalo ja Janina Achrén, johtava työfysioterapeutti, Terveystalo.

Terveyden edistämisen osuus palveluista kasvaa ja sairaanhoito tuotetaan porrastetusti ja kohdennetusti

Haitallisen kuormituksen arvioinnin ja hallinnan rinnalle nousee kokonaisvaltainen terveyden edistäminen, joka huomioi optimaalisen fyysisen kuormituksen ja psyykkisen stressin. Holistinen terveyden edistäminen huomioi työntekijän liikunnan, unen, ravinnon, stressin hallinnan sekä palautumisen.

Digitaalista hoidontarpeen arviointia tullaan käyttämään entistä enemmän sairaudenhoidossa. Kustannustehokkuuden vaatimukset ja resurssipullonkaulat edellyttävät myös hoidon porrastamista ja kohdentamista.

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030? Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri, Terveystalo; Sari Nuikki, alueen johtava työterveyspsykologi, Terveystalo; Marja-Leena Tuomola, kaupallinen johtaja, Terveystalo ja Kia Korhonen, asiakkuusjohtaja, Terveystalo.

Organisaatioiden tukemisesta ja kehittämisestä tulee uusi työterveyden ydinprosessi

Terveellisen ja psykologisesti turvallisen työpaikan luominen ja ylläpitäminen on keskeinen osa yritysjohdon, henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden työtä sekä työterveysyhteistyötä. Yritykset, työyhteisöt ja esihenkilöt tarvitsevat työterveyden tukea ja neuvoja monimuotoistuvassa ja vaativassa toimintaympäristössä.

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030? Outi Ikonen, johtava organisaatiopsykologi, Terveystalo; Ilse Rauhaniemi, johtava työterveyslääkäri, Terveystalo ja Marja-Leena Tuomola, kaupallinen johtaja, Terveystalo.

Digitalisaatio tehostaa sekä yksilö- että yritystyötä

Digitaalisten terveydenhuollon järjestelmien kehitys mahdollistaa entistä luotettavamman hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin ja sitä kautta osa sairauksista voidaan arvioida ja ohjata omahoitoon.

Potilaista kerättävä data mahdollistaa terveys- ja työkykyriskissä olevien luotettavamman ja varhaisemman tunnistamisen ja siten palvelujen kohdentamisen ja tehokkaamman asiakasohjauksen.

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030? Ville Iho, toimitusjohtaja, Terveystalo; Maaret Helintö, kehitysylilääkäri, Terveystalo ja Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri, Terveystalo.

Työterveyden tulevaisuus

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030? Eva Helaskoski, Työterveyslaitos; Ville Iho, toimitusjohtaja, Terveystalo; Kia Korhonen, asiakkuusjohtaja, Terveystalo; Outi Ikonen, johtava organisaatiopsykologi, Terveystalo ja Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri, Terveystalo.

Ladattavia materiaaleja

Kokonaisvaltaisen työkykyjohtamisen ratkaisuja – Näin syntyy Terve Työpaikka™.

Kokonaisvaltaisen työkykyjohtamisen ratkaisuja – Näin syntyy Terve Työpaikka™

Työterveyskumppanina pystymme mahdollistamaan lisää terveitä elinvuosia, lisää tuottavia vuosia sekä tukea ihmisille pysymään työkykyisinä. Lataa itsellesi katsaus työterveyden 2030 visioon ja kokonaisvaltaisen työkykyjohtamisen ratkaisuihimme terveiden työpaikkojen mahdollistamiseksi.

Trendikatsaus – Työterveyteen vaikuttavat trendit

Työelämä on keskellä murrosta, joka haastaa jokaista organisaatiota uudistumaan. Työkalut ja tavat tehdä työtä muuttuvat, minkä vuoksi työtä ja sen rakenteita on muotoiltava vastataksemme tulevaisuuden työn tarpeisiin. Lataa trendikatsaus ja tutustu viiteen työterveyteen vaikuttavaan trendiin.

Vuonna 2030 työterveys on ennen kaikkea vahva kumppani ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja työkyvyn tukemisessa. Fokus on terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevissä palveluissa ja työterveyshuolto tukee vahvasti organisaatioiden liiketoimintaa ja menestystä.

Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri


Terveystalo Jukka Pitkänen

Lue lisää aiheesta

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaisia puheenaiheita ja tuoreimmat artikkelit sähköpostiisi? Uutiskirjeemme tarjoilee sinulle luettavaa muun muassa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työterveyden vaikuttavuuteen liittyen.

Tilaa uutiskirje

Hanki meiltä sujuva työterveys ja sopivin työterveyssopimus

Kokemuksemme ja osaamisemme ansiosta tarjoamme aina tarpeisiinne sopivimman palvelukokonaisuuden kaikenkokoisille työnantajille: yrittäjästä ja pienyrityksestä suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin. Rakennetaan yhdessä Terve Työpaikka™ !

Tutustu työterveyspalveluihin