Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

14.11.2023

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Ilari Rikhardt

Nykyhetkellä vallalla oleva generatiivinen tekoäly lähti liikkeelle vuonna 2017 Googlen tutkimusjulkaisusta. Julkaisuhetkellä se ei saavuttanut suurta huomiota, vaikka tutkijajoukko olikin löytänyt uuden ja mullistavan tavan tallentaa tietoa. Tämä uusi tapa tallentaa tietoa käytännössä mahdollisti generatiivisten tekoälymallien synnyn. Nykyiset mallit – kuten GhatGPT - eivät pelkästään tallenna sanoja, vaan ymmärtävät sanoihin liittyvän kontekstin ja oppivat sen avulla. Jokaisen sanan kohdalla tekoälymallia harjoitetaan kolmen kysymyksen avulla: miksi tämä sana on tässä, mitkä muut sanat tähän liittyvät ja miten ne liittyvät. 

Uuden tallennustavan ansiosta nykyiset tekoälymallit oppivat kontekstin, ja voivat olla kanssamme vuorovaikutuksessa erittäin ymmärrettävällä tavalla, vaikka eivät inhimillisellä tasolla asioita ymmärräkään, sanoo Richardt. 

Tekoäly ei rajoitu vain yhteen alaan, vaan sen sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Goldman Sachs on arvioinut, että jopa 60% ammateista tulee muuttumaan tekoälyn myötä. Tekoäly on siis tulossa vahvasti työelämään, ja sen vaikutukset voivat olla mullistavia. 

Myös Suomessa jokaisen yrityksen on viimeistään nyt pohdittava, miten tekoälyä voidaan hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Muutos on jo käynnissä ja tekoäly tulee väistämättä vaikuttamaan jokaisessa organisaatiossa muun muassa henkilöstöön, työn luonteeseen, urapolkuihin ja kilpailukykyyn, Richardt kertoo.  

Moni jarruttelee tekoälyyn tutustumista sen vuoksi, että pitää uutta teknologiaa kalliina investointina. Täysin oman tekoälyratkaisun sijaan Richardt suositteleekin tutustumaan eri tekoälyratkaisuihin teknologiatoimittajien avulla, mikä tekee niiden käytöstä kohtuullisen edullista. 

Useita malleja on mahdollista täydentää organisaation omilla tiedoilla ja huolehtia siitä, että tekoälyn taustalla oleva aineisto sisältää ainoastaan organisaation hyväksymää dataa. Näin jokainen voi päästä alkuun kevyellä tavalla ja luottaa siihen, että tekoäly toimii organisaation periaatteiden mukaisesti.

Kolme tapaa hyödyntää tekoälyä työelämässä 

1) Tekoäly sisällöntuottajana 

Eri tekoälysovellukset tarjoavat apua sisällöntuotantoon. Niiden avulla voi laadukkaan tekstin lisäksi luoda myös muun muassa kuvia, videoita ja ääntä – käytännössä mitä vain. Tekoälyn kanssa täytyy kuitenkin osata keskustella, jotta pääsee tyydyttävään lopputulokseen. Tekoälyn hyödyntämisen myötä organisaatioihin voikin syntyä uusia tehtäviä: tarve on osaajille, jotka ovat vuorovaikutuksessa tekoälymallien kanssa ja kouluttavat niitä tuottamaan organisaation tarpeiden mukaista sisältöä. 

2) Tekoäly myyntiavustajana  

Jo nyt on mahdollista valjastaa tekoäly apuriksi myyntineuvotteluihin. Kahden yrityksen neuvotellessa tulevasta yhteistyöstä, keskustelu voidaan tallentaa mikrofonin kautta ja tekoälylle voi antaa tehtäväksi laatia keskustelun pohjalta kirjallinen sopimusehdotus neuvottelun päätyttyä. 

3) Tekoäly datatulkkina 

Tekoäly voi selkeyttää monimutkasta tietoa ja kiteyttää sen ymmärrettävään muotoon, mikä luonnollisesti parantaa työn sujuvuutta ja tehokkuutta. Monissa organisaatioissa esimerkiksi henkilöstöohjeita on paljon, eikä kovin moni tunne jokaista poikkeustilannetta ulkoa. Avoimen datan hyödyntämisen sijaan, tekoälyapurille voidaan tarjota koko organisaation henkilöstöohjeistus sisäistettäväksi, minkä jälkeen siltä voi tiedustella toimintaohjeita tietyissä tilanteissa. Tekoälyapuri kykenee hakemaan vastauksen oikeasta ohjeesta, yhdistelemään eri ohjeiden tulkinnat ja kertomaan kysyjälle mikä on organisaatiossa sovittu tapa toimia. 

Tulevaisuuden työelämän tekijät

Järjestimme 13.9.2023 Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtuman, jonka teemana oli kokonaisvaltainen työkykyjohtaminen tulevaisuuden työelämässä. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja tulevaisuuden työelämän trendeistä, ennaltaehkäisevästä työkykyjohtamisesta ja tekoälyn mahdollisuuksista tulevaisuuden työelämässä sekä saatiin katsaus työterveyden 2030 visioon.

Katso tapahtuman tallenne

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Tekoäly oppi ennustamaan mielenterveyden diagnooseja, tuloksia voi hyödyntää ennaltaehkäisyyn

Tekoäly oppi tunnistamaan terveyttä ja hyvinvointia arvioivan työterveyskyselyn vastauksista piirteitä, jotka voivat ennustaa tulevaa mielenterveysdiagnoosia, selviää Terveystalon ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Tulos valottaa tekoälyn potentiaalia mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.

Artikkeli

Ilman systemaattisuutta ja systeemisyyttä ennakointi on vailla syvyyttä

Ainoastaan tunnistamalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja niihin vaikuttavia muutosajureita, voimme tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden eteen. Olemalla aktiivinen toimija, meistä tulee tulevaisuuden arkkitehtejä, sen sijaan, että olisimme sen uhreja. Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo nosti Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät –tapahtumassa esille muutosajureita, jotka olisi hyvä tiedostaa kaikissa organisaatioissa.

Nainen töissä kotitoimistolla Artikkeli

Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.