Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Ilari Rikhardt

Nykyhetkellä vallalla oleva generatiivinen tekoäly lähti liikkeelle vuonna 2017 Googlen tutkimusjulkaisusta. Julkaisuhetkellä se ei saavuttanut suurta huomiota, vaikka tutkijajoukko olikin löytänyt uuden ja mullistavan tavan tallentaa tietoa. Tämä uusi tapa tallentaa tietoa käytännössä mahdollisti generatiivisten tekoälymallien synnyn. Nykyiset mallit – kuten GhatGPT - eivät pelkästään tallenna sanoja, vaan ymmärtävät sanoihin liittyvän kontekstin ja oppivat sen avulla. Jokaisen sanan kohdalla tekoälymallia harjoitetaan kolmen kysymyksen avulla: miksi tämä sana on tässä, mitkä muut sanat tähän liittyvät ja miten ne liittyvät. 

Uuden tallennustavan ansiosta nykyiset tekoälymallit oppivat kontekstin, ja voivat olla kanssamme vuorovaikutuksessa erittäin ymmärrettävällä tavalla, vaikka eivät inhimillisellä tasolla asioita ymmärräkään, sanoo Richardt. 

Tekoäly ei rajoitu vain yhteen alaan, vaan sen sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Goldman Sachs on arvioinut, että jopa 60% ammateista tulee muuttumaan tekoälyn myötä. Tekoäly on siis tulossa vahvasti työelämään, ja sen vaikutukset voivat olla mullistavia. 

Myös Suomessa jokaisen yrityksen on viimeistään nyt pohdittava, miten tekoälyä voidaan hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Muutos on jo käynnissä ja tekoäly tulee väistämättä vaikuttamaan jokaisessa organisaatiossa muun muassa henkilöstöön, työn luonteeseen, urapolkuihin ja kilpailukykyyn, Richardt kertoo.  

Moni jarruttelee tekoälyyn tutustumista sen vuoksi, että pitää uutta teknologiaa kalliina investointina. Täysin oman tekoälyratkaisun sijaan Richardt suositteleekin tutustumaan eri tekoälyratkaisuihin teknologiatoimittajien avulla, mikä tekee niiden käytöstä kohtuullisen edullista. 

Useita malleja on mahdollista täydentää organisaation omilla tiedoilla ja huolehtia siitä, että tekoälyn taustalla oleva aineisto sisältää ainoastaan organisaation hyväksymää dataa. Näin jokainen voi päästä alkuun kevyellä tavalla ja luottaa siihen, että tekoäly toimii organisaation periaatteiden mukaisesti.

Kolme tapaa hyödyntää tekoälyä työelämässä 

1) Tekoäly sisällöntuottajana 

Eri tekoälysovellukset tarjoavat apua sisällöntuotantoon. Niiden avulla voi laadukkaan tekstin lisäksi luoda myös muun muassa kuvia, videoita ja ääntä – käytännössä mitä vain. Tekoälyn kanssa täytyy kuitenkin osata keskustella, jotta pääsee tyydyttävään lopputulokseen. Tekoälyn hyödyntämisen myötä organisaatioihin voikin syntyä uusia tehtäviä: tarve on osaajille, jotka ovat vuorovaikutuksessa tekoälymallien kanssa ja kouluttavat niitä tuottamaan organisaation tarpeiden mukaista sisältöä. 

2) Tekoäly myyntiavustajana  

Jo nyt on mahdollista valjastaa tekoäly apuriksi myyntineuvotteluihin. Kahden yrityksen neuvotellessa tulevasta yhteistyöstä, keskustelu voidaan tallentaa mikrofonin kautta ja tekoälylle voi antaa tehtäväksi laatia keskustelun pohjalta kirjallinen sopimusehdotus neuvottelun päätyttyä. 

3) Tekoäly datatulkkina 

Tekoäly voi selkeyttää monimutkasta tietoa ja kiteyttää sen ymmärrettävään muotoon, mikä luonnollisesti parantaa työn sujuvuutta ja tehokkuutta. Monissa organisaatioissa esimerkiksi henkilöstöohjeita on paljon, eikä kovin moni tunne jokaista poikkeustilannetta ulkoa. Avoimen datan hyödyntämisen sijaan, tekoälyapurille voidaan tarjota koko organisaation henkilöstöohjeistus sisäistettäväksi, minkä jälkeen siltä voi tiedustella toimintaohjeita tietyissä tilanteissa. Tekoälyapuri kykenee hakemaan vastauksen oikeasta ohjeesta, yhdistelemään eri ohjeiden tulkinnat ja kertomaan kysyjälle mikä on organisaatiossa sovittu tapa toimia. 

 

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030?

Työterveyden ja ennen kaikkea työterveysyhteistyön kehittämisellä on keskeinen rooli paitsi suomalaisen työelämän kehittämiseen kuin myös suomalaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamisessa globaalisti. Työterveyskumppanina pystymme mahdollistamaan lisää terveitä elinvuosia, lisää tuottavia vuosia sekä tukea ihmisille pysymään työkykyisinä.

Tutustu 2030 visioon

Lue lisää aiheesta