Digitaalinen edelläkävijyys työterveyspalveluissa: Oirearvion tuomat hyödyt ja asiakaskokemukset

Työterveyden uusi asiakasohjausmalli otettiin vuoden 2023 lopulla käyttöön kaikille työterveysasiakkaillemme. Ohjausmalliin kuuluu olennaisena osana digitaalisissa kanavissa käytössä oleva Oirearvio-työkalu, joka opastaa työterveysasiakkaamme sairastumistapauksissa oikealle asiantuntijalle, oikeaan kanavaan ja oikea-aikaisesti. Oirearvio auttaa myös ammattilaisiamme valmistautumaan tulevaan vastaanottoon ja sujuvoittaa siten asiakkaan kohtaamista.

Työterveyslääkärimme Johannes Kallio on ollut mukana kehittämässä asiakasohjausmallia ja siihen olennaisena osana kuuluvaa CE-merkittyä lääkinnällistä laitetta, Oirearviota. Kun jokaiseen asiakkaaseen voi valmistautua etukäteen, vastaanottotyöstä on tullut sujuvampaa ja aikaa on jäänyt enemmän asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen.

− Lääketiede on paljon poissulkemista ja Oirearvio tekee tätä nyt puolestani. Meille ammattilaisille vastaanottotyö on paljon miellyttävämpää, sillä nyt tiedän etukäteen, miksi asiakas saapuu vastaanotolleni. Esitietojen ansiosta ennätän tarkistaa oireisiin liittyvät tuoreimmat hoitosuositukset ja päivittää itseni tilanteen tasalle ennen kuin asiakas istahtaa eteeni – virtuaalisesti tai fyysisesti, Kallio kertoo. 

Oirearvio analysoi asiakkaan antamat vastaukset ja tarjoaa hänelle niiden perusteella suosituksen asioinnista.

−Tuoreimmasta Näin Suomi voi-analyysistämme selviää, että lyhyistä 1-3 päivän mittaisista poissaoloista jo 42 prosenttia on esihenkilöiden myöntämiä. Oirearvion käyttöönotto on osaltaan myös vauhdittanut tätä nk. omailmoituskäytäntöä muistuttamalla mahdollisuudesta sopia poissaolosta esihenkilön kanssa, sanoo Kallio.

Asiakasohjausta kehitetään asiakkaidemme palautteen pohjalta

Terveystalon asiakasohjauksen kehityspäällikkö Joonas Kaijala tietää, mitä asiakkaamme ovat tuumanneet Oirearviosta. Asiakkaidemme kokemuksia Oirearviosta seurataan käyttäjäkyselyillä, joita on tehty jo yli 250 000. Avointa palautetta tosin on tullut kovin vähän, mutta se on sinänsä jo positiivista palautetta.

− Alusta lähtien Oirearvion käytön helppoutta on kiitelty ja se on saanut arvosanan 4/5. Olemme reagoineet nopeasti rakentaviin palautteisiin ja kehittäneet asiakasohjauksen kokonaisuutta ketterästi, minkä ansiosta palautteissa on näkyvissä jatkuvasti paraneva trendi, Kaijala kertoo.

Asiakkaistamme noin 80 prosenttia on valinnut Oirearvion suositteleman kanavan ja asiantuntijan.

− Oirearvion tarjoamat suositukset pohjautuvat Käypä hoito -suosituksiin ja ovat osa lääkinnällistä laitetta, mutta niiden noudattaminen on vielä ollut hieman voimakkaampaa lähivastaanotolle kuin etävastaanotolle. Erityistä kiitosta asiakkailta on tullut esimerkiksi siitä, että ei olisi itse tajunnut ilman Oirearviota olla yhteydessä suoraan fysioterapeuttiin, Kaijala kertoo.

Oirearvio antaa meille myös ainutlaatuista dataa terveydestä ja siitä, kuinka sujuvasti meiltä saa apua.

− Saamme nyt tarkkaa tietoa siitä, millä vaivalla ihmiset meitä lähestyvät, millaista hoitoa meiltä vaaditaan, missä kanavissa ja saako sitä. Asioinnin aiheena esimerkiksi mielenterveydellisten oireiden esiintyvyys on ollut tasaisesti koko ajan noin 10 %, eikä siinä ole ollut havaittavissa samankaltaista kausivaihtelua, kuten esimerkiksi flunssaoireissa. Oirearvio auttaa meitä johtamaan tiedolla eli ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja vastaamaan niihin, Kaijala päättää.

Mikä on Oirearvio? 

  • Oirearvio on esitietokysely, johon asiakkaamme vastaavat Terveystalo-sovelluksessa tai verkkopalvelussa. 
  • Vastausten perusteella asiakas ohjataan oikealle ammattilaiselle kiireellisyyden perusteella: joko etälääkärille, lähivastaanotolle, hoitajalle tai esimerkiksi fysioterapeutille.
  • Oirearvio muistuttaa omailmoituskäytännöstä, jos organisaatiossa esihenkilöt voivat myöntää lyhyen poissaolon.
  • Oirearvio myös varoittaa asiakasta, jos vaiva vaatii pikaisesti hoitoon hakeutumista. 
  • Vastaanottoa pitävät ammattilaisemme näkevät asiakkaan vastaukset ennen vastaanoton alkua.