Uusi asiakasohjausmalli ja Oirearvio-työkalu otettu hyvin vastaan työterveysasioinnissa

Syksyn aikana kaikki Terveystalon työterveysasiakkaat ovat digitaalisissa kanavissa asioidessaan päässeet tutustumaan Oirearvio-työkaluun. Asiakaspalautteissa ja kohdennetuissa asiakaskuulemisissa kerätyt kokemukset ovat pääosin positiivisia ja työkalu on saanut helppokäyttöisyydestään yleisarvosanaksi 4/5. Palautteiden joukosta on lisäksi löytynyt tulevalle vuodelle myös kehitysideoita, joilla asiakkaan sekä ammattilaisen kokemusta onnistutaan parantamaan edelleen.

Oirearvion tehtävänä on opastaa työterveysasiakas sairastumistapauksissa oikealle asiantuntijalle, oikeaan kanavaan ja oikea-aikaisesti. Asiakkaan oirearviossa antamien vastausten perusteella hänelle tarjotaan asiointisuositus, mitä valtaosa noudattaa. 

– Positiivisissa palautteissa korostuvat sujuvuus, helppokäyttöisyys ja nopeus. Myös sitä kiitellään, että asiakas on löytänyt tiensä ammattilaiselle, jota ilman suositusta ei olisi tullut ajatelleeksi valita. Tällä hetkellä lähes 90 % oirearviota käyttäneistä valitsee suositellun palvelun, minkä ansiosta suurin osa saa sen avulla vaivaansa tarkoituksenmukaista hoitoa, sopivimmassa kanavassa ja kiireellisyyden perusteella, kertoo asiakasohjausmallin kehityksestä vastannut projektipäällikkö Joonas Kaijala.

Palautteista selvisi, että osa suosituksen vastaisesta valinnasta on seurausta siitä, että ei uskalleta valita suositeltua palvelua, koska epäillään ettei se kuulu omaan työterveyssopimukseen. Osa taas johtuu väärästä asiointitilanteesta, sillä Oirearvio-työkalu ei aina ole oikea valinta. Tällaisia ovat esimerkiksi jatkohoitovaraukset tai reseptin uusiminen.

Tavoitteenamme on edelleen selkiyttää sitä missä tilanteessa Oirearvio on avuksi ja täsmentää, että sen tarjoama suositus on varmuudella oman työterveyssopimuksen mukainen. Jo tehtyjen käytettävyysparannusten lisäksi tulemme siksi muotoilemaan ohjaavia sanoituksia jossain määrin uusiksi, jotta asiointi työkalun avulla olisi yhä sujuvampaa, Kaijala lisää.

Asiakaspalautteiden mukaan osa vastaajista on kokenut Oirearvion täyttämisen työlääksi ja antanut rakentavaa palautetta sekä kehitysideoita itse kysymysten määrästä ja sisällöstä. Oirearvion olleessa CE-merkitty lääkinnällinen laite, siinä olevien tarkentavien kysymysten määrään tai muotoon ei kuitenkaan valitettavasti ole mahdollista vaikuttaa, vaan vastaaminen kestää jatkossakin muutaman minuutin.

Tulemme varmasti jatkossa korostamaan vielä voimakkaammin asiakkaalle vastaamisesta koituvia hyötyjä. Kun ammattilainen voi ennakkoon perehtyä asiakkaan tilanteeseen Oirearviossa annettujen vastausten perusteella, asiakaskokemus paranee, sillä vastaanotolla on mahdollisuus keskittyä paremmin asiakkaan kohtaamiseen, sanoo Kaijala.

Flunssakaudella Oirearvio on työkalu paikallaan

Tällä hetkellä Suomessa on liikkeellä useita eri viruksia, jotka aiheuttavat flunssaoireita. Hengitystieinfektiot näkyvät myös Oirearvio-työkalussa, missä viime aikoina jopa noin 40 % käynneistä on liittynyt vilustumisoireisiin.

Tavanomaisissa oireissa Oirearvio muistuttaa ensin omailmoituskäytännöstä, jos organisaatiossa sellainen on käytössä. Näin ammattilaisten vastaanottoaikoja vapautuu heille, jotka sitä kiireellisimmin tarvitsevat. Heille, joiden oireet ovat joko pitkittyneet tai luonteensa vuoksi edellyttävät kliinistä tutkimusta, Kaijala kertoo.

Lue lisää aiheesta