Terveystalossa kehitetään uusia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon Vaikuttavuussäätiön tuella

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen on saanut Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Professor -rahoituksen (TIA) tutkiakseen yhteistyössä Terveystalon kanssa uudenlaisia lähestymistapoja mielenterveyden tutkimiseen koneoppimisen mallien ja monipuolisten tietovarantojen avulla. Vuosina 2024-2026 toteutettava tutkimus valottaa myös mielenterveyden erilaistuneita konteksteja, joissa erilaiset työntekijäryhmät toimivat ja rakentavat työkykyään. Poikkeuksellisen laajaan aineistokokonaisuuteen perustuva monitieteinen tutkimus tuottaa tuoretta tietoa, joka on laajasti hyödynnettävissä.

Ari Väänänen, kuvaaja Annukka Pakarinen

Toteutettava tutkimus on jatkoa Väänäsen ja Terveystalon aiemmalle yhteistyölle tekoälyn hyödyntämisestä mielenterveyshaasteissa.

– On hienoa jatkaa tutkimusyhteistyötä Terveystalon kanssa, koska yritys on tutkimusmyönteinen, tietovarannoiltaan ainutlaatuinen ja sitoutunut ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kehittämiseen. Kun tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa, TIA-professuuri avaa uusia näkymiä suoraan työterveyshuoltojen toimintaan ja akuutteihin haasteisiin. Tämä syventää myös omaa käsitystäni työterveyshuoltojen toiminnan kehittämistarpeista työelämän muutoksessa, Ari Väänänen kertoo.

Tutkimuksessa yhdistetään työterveyspalvelujen datavirtoja ensimmäistä kertaa näin monipuolisesti kansallisiin työelämä- ja terveysrekistereihin. Tämä on myös kansanvälisesti ainutlaatuista. Esimerkiksi lyhyiden psykologisten konsultaatioiden vaikuttavuutta työkykyyn voidaan tarkastella näin hyvin erilaisia toimialaoja ja työntekijäryhmiä laajasti edustavassa aineistossa.

Tutkimus hyödyttää koko terveyssektoria, työelämää ja yhteiskuntaa

Niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä maissa mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet voimakkaasti ja vaikuttavat työkykyyn. Tuoreessa hallitusohjelmassa mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen vähentäminen onkin mainittu yhdeksi tavoitteeksi.

Väänäsen ja Terveystalon tutkimushanke auttaa löytämään uusia, digitaalisia työkaluja hyödyntäviä tapoja havaita, milloin ihmiset tarvitsevat tukea mielenterveyden haasteisiin. Sen tavoitteena on myös kehittää palvelusisältöjä psyykkisen työkyvyn tukemisen tarpeisiin.

– Vaikuttava integroitu hoito on Terveystalon strategian ytimessä. Alan suurimpana työterveystoimijana meillä on kyky ottaa uudet tutkittuun tietoon pohjautuvat suomalaisten työkykyä edistävät innovaatiot nopeasti ja laajasti käyttöön asiakaskuntamme hyödyksi, kertoo Terveystalon johtava epidemiologi Simo Taimela.

Yhteistyössä toteutettavan tutkimuksen julkaistavat tulokset tulevat aikanaan auttamaan Terveystalon lisäksi myös muita työterveystoimijoita ja -asiantuntijoita kehittämään tutkimusperustaisia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon. Yhteiskunnan tasolla mielenterveyteen liittyvän työkyvyn uudet ratkaisusuunnat voivat tarjota välineitä mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen vähentämiseen.

– Tutkimuksen avulla on mahdollista kehittää työntekijöiden hoidon vaikuttavuutta terveydenhuollossa ja edesauttaa uusien toimintamallien kehittymistä. Projektissa tuotettavat havainnot voivat tukea muun muassa työpaikkojen ja terveyspalveluiden välisen ennaltaehkäisevän yhteistyön kehittämistä psyykkisen työkyvyn tukemisessa. Tutkimus voi myös tietopohjaisen ymmärryksen kehittymisen kautta tuottaa jatkossa täsmällisempiä ja tehokkaampia mielenterveyden tukipalveluita, Väänänen kuvaa.

Lisätietoa tutkimushankkeesta

TIA-professuurikausi toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada eri tieteenalojen yhdistävän osaamisen ja innovoinnin kautta tuoretta tietoa akuutista yhteiskunnallisesta haasteesta.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

Lue lisää aiheesta

Lapset ruutujen ääressä Artikkeli

Millaisia periaatteita psykologit itse noudattavat lastensa ruutuaikojen kanssa?

Lasten ruutuaikaa on rajoitettava, mutta miten? Terveystalon psykologit kertovat, millaisia periaatteita heillä on lasten ruutujen käyttöön.

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä Artikkeli

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä

Kuljetus- ja logistiikka-ala on pitkien välimatkojen Suomessa merkittävä työllistäjä. Ammattikuljettajien hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen edellyttää erityisosaamista heidän tarpeistaan ja työn luonteesta johtuen. Tästä syystä Terveystalo perustaa nyt moniammatillisen liikennelääketieteen keskuksen palvelemaan kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. Uudessa keskuksessa pyritään löytämään keinot vaikuttaa ammattikuljettajien suurimpiin terveysriskeihin, jotka altistavat tuki- ja liikuntaelinvaivoille sekä elintapasairauksille.

Mies ja kaksi naista ovat kahvitauolla ja nauravat Artikkeli

Työpaikoilla toistuvat samat ystävyyden ilmiöt kuin lapsilla kouluissa

Haluamme tuntea itsemme hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenämme, olemme sitten lapsia tai aikuisia. Parhaan ystävän kanssa tätä voi kokea vahvemmin kuin isossa ryhmässä, mutta työpaikoilla sydänystävyydet voivat aiheuttaa myös haasteita.

Nuori nainen liukastuu jäisellä tiellä ja kaatuu Artikkeli

Psykologi vastaa: miksi kaatuminen nolostuttaa ja mitä se meistä kertoo?

Ei sattunut! Tuttu lausahdus, kun liukkaat kelit saavat meidät pyllähtelemään teiden varsilla. Mutta miksi kaatuminen nolostuttaa ja entä jos se suorastaan hävettää? Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävi vastaa kysymyksiin häpeästä.

Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi Artikkeli

Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi

Uni vaikuttaa kaikkiin kehomme osa-alueisiin, aina aivoista fyysiseen suorituskykyyn. Kokonaisvaltaisuutensa vuoksi sen merkitys elintapamuutoksessa on kiistaton. Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen kertoo, miten uni liittyy keskeisiin elintapasairauksiin ja mitä vaikutuksia sillä on päivittäiseen toimintaan.

Miten lapsi tai nuori voi oppia säätelemään impulsiivista ja aggressiivista käyttäytymistä? Artikkeli

Miten lapsi tai nuori voi oppia säätelemään impulsiivista ja aggressiivista käyttäytymistä?

Psykologi, koulutuspsykoterapeutti Katri Laine vastaa kysymyksiin, joita Lasten Terveystalon uutiskirjeen lukijat lähettivät lapsen tunnesäätelystä.