Terveystalossa kehitetään uusia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon Vaikuttavuussäätiön tuella

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen on saanut Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Professor -rahoituksen (TIA) tutkiakseen yhteistyössä Terveystalon kanssa uudenlaisia lähestymistapoja mielenterveyden tutkimiseen koneoppimisen mallien ja monipuolisten tietovarantojen avulla. Vuosina 2024-2026 toteutettava tutkimus valottaa myös mielenterveyden erilaistuneita konteksteja, joissa erilaiset työntekijäryhmät toimivat ja rakentavat työkykyään. Poikkeuksellisen laajaan aineistokokonaisuuteen perustuva monitieteinen tutkimus tuottaa tuoretta tietoa, joka on laajasti hyödynnettävissä.

Ari Väänänen, kuvaaja Annukka Pakarinen

Toteutettava tutkimus on jatkoa Väänäsen ja Terveystalon aiemmalle yhteistyölle tekoälyn hyödyntämisestä mielenterveyshaasteissa.

– On hienoa jatkaa tutkimusyhteistyötä Terveystalon kanssa, koska yritys on tutkimusmyönteinen, tietovarannoiltaan ainutlaatuinen ja sitoutunut ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kehittämiseen. Kun tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa, TIA-professuuri avaa uusia näkymiä suoraan työterveyshuoltojen toimintaan ja akuutteihin haasteisiin. Tämä syventää myös omaa käsitystäni työterveyshuoltojen toiminnan kehittämistarpeista työelämän muutoksessa, Ari Väänänen kertoo.

Tutkimuksessa yhdistetään työterveyspalvelujen datavirtoja ensimmäistä kertaa näin monipuolisesti kansallisiin työelämä- ja terveysrekistereihin. Tämä on myös kansanvälisesti ainutlaatuista. Esimerkiksi lyhyiden psykologisten konsultaatioiden vaikuttavuutta työkykyyn voidaan tarkastella näin hyvin erilaisia toimialaoja ja työntekijäryhmiä laajasti edustavassa aineistossa.

Tutkimus hyödyttää koko terveyssektoria, työelämää ja yhteiskuntaa

Niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä maissa mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet voimakkaasti ja vaikuttavat työkykyyn. Tuoreessa hallitusohjelmassa mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen vähentäminen onkin mainittu yhdeksi tavoitteeksi.

Väänäsen ja Terveystalon tutkimushanke auttaa löytämään uusia, digitaalisia työkaluja hyödyntäviä tapoja havaita, milloin ihmiset tarvitsevat tukea mielenterveyden haasteisiin. Sen tavoitteena on myös kehittää palvelusisältöjä psyykkisen työkyvyn tukemisen tarpeisiin.

– Vaikuttava integroitu hoito on Terveystalon strategian ytimessä. Alan suurimpana työterveystoimijana meillä on kyky ottaa uudet tutkittuun tietoon pohjautuvat suomalaisten työkykyä edistävät innovaatiot nopeasti ja laajasti käyttöön asiakaskuntamme hyödyksi, kertoo Terveystalon johtava epidemiologi Simo Taimela.

Yhteistyössä toteutettavan tutkimuksen julkaistavat tulokset tulevat aikanaan auttamaan Terveystalon lisäksi myös muita työterveystoimijoita ja -asiantuntijoita kehittämään tutkimusperustaisia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon. Yhteiskunnan tasolla mielenterveyteen liittyvän työkyvyn uudet ratkaisusuunnat voivat tarjota välineitä mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen vähentämiseen.

– Tutkimuksen avulla on mahdollista kehittää työntekijöiden hoidon vaikuttavuutta terveydenhuollossa ja edesauttaa uusien toimintamallien kehittymistä. Projektissa tuotettavat havainnot voivat tukea muun muassa työpaikkojen ja terveyspalveluiden välisen ennaltaehkäisevän yhteistyön kehittämistä psyykkisen työkyvyn tukemisessa. Tutkimus voi myös tietopohjaisen ymmärryksen kehittymisen kautta tuottaa jatkossa täsmällisempiä ja tehokkaampia mielenterveyden tukipalveluita, Väänänen kuvaa.

Lisätietoa tutkimushankkeesta

TIA-professuurikausi toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada eri tieteenalojen yhdistävän osaamisen ja innovoinnin kautta tuoretta tietoa akuutista yhteiskunnallisesta haasteesta.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin 

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Mielen hyvinvointi Työkykyjohtaminen

Mielen hyvinvointi

Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan. Samalla mielenterveyskuntoutujien osuus on kasvanut ja mielenterveydenhäiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2022 mielenterveydelliset syyt kattoivat yli kolmanneksen kaikista työeläkekuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksistä. Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Työterveystiimimme ja työnhyvinvoinnin palvelumme ovat tukenasi mielen hyvinvoinnin työkykyjohtamisessa. Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme.

Ajankohtaista työterveydessä. Työterveys

Ajankohtaista työterveydessä

Mistä työelämässä tällä hetkellä keskustellaan? Tältä sivulta löydät työterveyden ajankohtaiset uutiset, artikkelit ja tietopaketit sekä tietoa tulevista webinaareista, tapahtumista ja koulutuksista. Tutustu työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen ja työterveyden vaikuttavuuteen liittyviin aiheisiin.

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille Työterveys

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaisia puheenaiheita sähköpostiisi? Uutiskirjeemme tarjoilee luettavaa muun muassa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työterveyden vaikuttavuuteen liittyen. Uutiskirje on suunnattu yritysten edustajille, yritysjohdolle, liiketoimintapäättäjille ja yrittäjille.