Terveystalo uudistaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa - Nightingale Healthin moderni terveysteknologia osaksi työterveyttä

Terveystalo ja suomalainen terveysteknologiayritys Nightingale Health syventävät strategista yhteistyötään. Yhteistyön seuraavana konkreettisena askeleena Terveystalo uudistaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa integroimalla Nightingalen kehittämän verianalyysiteknologian osaksi työterveyden terveystarkastuksia tulevan syksyn aikana. Modernia teknologiaa hyödyntämällä Terveystalon työterveys voi jatkossa havaita työikäisen väestön alttiuden sairastua tavanomaisimpiin kansantauteihin, ennaltaehkäistä sairastumista ja siten merkittävästi keventää terveydenhuollon kuormitusta tulevaisuudessa.

Suomen suurimpana työterveyspalveluiden tarjoajana Terveystalo huolehtii yli 700 000 työikäisen suomalaisen terveydestä. Integroimalla Nightingalen kehittämän verianalyysin osaksi työterveystarkastuksia Terveystalo tarjoaa yhä useammalle työikäiselle näkymän henkilökohtaiseen alttiuteen sairastua kansantauteihin ja tukea alttiutta madaltavaan elintapamuutokseen.

Useat krooniset kansantaudit, esimerkiksi diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit, vaikuttavat suoraan työ- ja toimintakykyyn ja edellyttävät säännöllistä seurantaa, mikä kuormittaa terveydenhuoltoa. Erittäin suuri osa työikäisten kansantaudeista voidaan kuitenkin ehkäistä. Tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja vaikuttavaan ennaltaehkäisevään hoitoon, ja sitä Terveystalon ja Nightingalen tiivistynyt yhteistyö tarjoaa. Kun pystymme ehkäisemään kansantautien puhkeamista entistä paremmin, vähennämme niiden negatiivista vaikutusta kansantalouteemme samalla, kun edistämme jokaisen ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, kuvaa Terveystalon kaupallinen johtaja Marja-Leena Tuomola.

Nightingalen verianalyysiteknologia on yksi maailman laajimmin käytetyistä uuden sukupolven lääketieteellisen tutkimuksen ja ennaltaehkäisevän terveyden työkaluista. Sillä on mitattu jo noin 2 miljoonaa verinäytettä. Teknologian toimivuus ja hyödyt on osoitettu yli 450 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa, ja se on läpäissyt eurooppalaiset terveydenhuollon regulaatiovaatimukset.

– Nightingalen missiona on tuoda sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Olemme otettuja, että pääsemme rakentamaan terveempää tulevaisuutta suomalaisille yhteistyössä Terveystalon kanssa. Tavoitteenamme on tukea Terveystalon ammattilaisia siinä, että he voivat tarjota asiakkailleen entistä parempaa ennaltaehkäisevää terveystietoa ja tukea heitä matkallaan kohti terveempää elämää, Nightingalen Healthin toimitusjohtaja Teemu Suna sanoo.

Merkittävä vaikutus suomalaisen väestön terveyteen

Terveystalon lääketieteen asiantuntijat ovat valinneet kartoituksen kohteeksi kahdeksan keskeisintä kansantautia: ​sydäninfarkti, aivohalvaus, kakkostyypin diabetes, maksan fibroosi ja kirroosi, krooninen munuaisten vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä ja alkoholimaksasairaus​. Työterveyden ammattilaisen työhön Nightingale Healthin verianalyysiteknologia tuo entistä enemmän selkeyttä. Samalla se tarjoaa vielä paremman mahdollisuuden keskittyä vastaanotolla asiakkaaseen, kun kliinisen työn tukena ammattilaisella on jo ennen vastaanottoa yksilöllinen aineenvaihdunnan merkkiaineisiin perustuva arvio henkilön riskistä sairastua kyseisiin kansantauteihin.

– Tiedämme entuudestaan, että potilaan omalla sitoutumisella ja motivaatiolla on suuri merkitys elintapamuutoksen onnistumisessa. Nightingale Healthin laaja-alainen sairastumisriskien tunnistus lisää merkittävästi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vaikuttavuutta ja hyötyjä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että asiakkaille, sillä modernin terveysteknologian ansiosta voimme motivoida ihmisiä elintapamuutokseen konkretisoimalla sairastumisalttiutta. Seurannan aikana havaittavat positiiviset muutokset toimivat varmasti motivaattorina uusien elintapojen ylläpitämiseen, Terveystalon työterveyden ylilääkäri Jukka Pitkänen sanoo.

Ainutlaatuinen näkymä terveyteen ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi   

Suomalainen työväestö ikääntyy ennätysvauhtia. Nuoremmat työssäkäyvät ikäluokat ovat pienempiä, minkä vuoksi on tärkeää onnistua pidentämään työuria ja välttämään ennenaikaista eläköitymistä. Lisäksi työn muututtua fyysisesti kevyemmäksi, suomalaisten yleiskunto on laskenut ja siten kasvattanut alttiutta sairastua kansantauteihin.  

Sitä mukaa, kun yhä useampi työikäinen saa selville oman alttiutensa sairastua osana työterveystarkastusta, voimme luoda entistä kattavamman kuvan organisaation työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Tämä puolestaan auttaa työnantajia suunnittelemaan kaikkein vaikuttavimpia terveyttä edistäviä toimenpiteitä koko organisaatiolle ja toteuttamaan kohdennettua ennaltaehkäisevää työterveystoimintaa todennetun tiedon perusteella, täydentää Pitkänen. 

Uusi palvelu tarjolla työterveysasiakkaille tammikuussa 2024 

Terveystalon ja Nightingalen välillä solmittu uusi sopimus on jatkoa huhtikuussa 2021 alkaneelle yhteistyölle, minkä myötä Terveystalolla on yksinoikeus toimia Nightingalen yksityisen terveydenhuollon kumppanina Suomessa. Terveystalo kehittää työterveyspalveluitaan syksyn 2023 aikana ja integroi Nightingalen verianalyysin osaksi ennaltaehkäisevää työkykyjohtamista. Uusi palvelu on saatavilla Terveystalon työterveysasiakkaille kaikkialla Suomessa tammikuussa 2024.

Tutustu työterveyden terveystarkastuksiin