Viisaudenhampaan poisto voi jännittää – toimenpide on onneksi kivuton ja nopeasti ohi

Viisaudenhampaan poisto voi jännittää – toimenpide on onneksi kivuton ja nopeasti ohi

25.9.2020 | Päivitetty 3.11.2022

Ritva Lindblad

Asiantuntija Ritva Lindblad, suunterveyden ylihammaslääkäri

Viisaudenhampaat ovat yleinen harminaihe. Ne eivät välttämättä mahdu suuhun ja niitä voi olla vaikea puhdistaa. Omat viisaudenhampaat kannattaa tarkastuttaa hammaslääkärillä ennen kuin täyttää 25 vuotta. Tämä on ikä, jolloin viisaudenhampaat yleensä viimeistään puhkeavat. Tätä vanhempana viisaudenhampaan poisto on haastavampaa ja toipuminen vie kauemmin.

Mikä on viisaudenhammas?

Viisaudenhampaat ovat niin sanottuja kolmansia poskihampaita, jotka puhkeavat yleensä 19–20 vuoden iässä. Puhkeaminen ei tavallisesti enää etene 25. ikävuoden jälkeen. Viisaudenhampaat mahtuvat harvoin suuhun hyvin, koska evoluution myötä ihmisen leuat ovat aiempaa pienemmät. Joillakin ihmisillä viisaudenhampaat eivät puhkea enää ollenkaan – noin kahdella prosentilla suomalaisista viisaudenhampaat puuttuvat kokonaan.

Viisaudenhammas ja kipu – milloin lääkäriin?

Viisaudenhampaat voivat aiheuttaa kipua, vaikka ne eivät näkyisi. Puhkeamaton hammas on leukaluussa kehityspussukan eli follikkelin sisällä, johon voi olla yhteys viereisen poskihampaan ientaskusta. Suun bakteerit pystyvät näin kulkeutumaan follikkeliin ja voivat aiheuttaa tulehduksen. Tulehduksen voimakkuus ja vakavuus voi vaihdella pienestä jomotuksesta kuumeeseen ja turvotukseen. Hammaslääkäriin kannattaa hakeutua heti, kun tuntee kipua poskihampaiden alueella.

Yleisimpiä syitä viisaudenhampaiden poistolle ovat:

 • epäedulliseen asentoon puhkeaminen
 • tilanpuute hammaskaarella
 • karies eli reikä viisaudenhampaassa
 • viisaudenhammasta ympäröivän limakalvokudoksen tulehdus

Miksi viisaudenhampaat poistetaan?

 • Viisaudenhampaat reikiintyvät tavallista helpommin. Jos puhjenneen viisaudenhampaan puhdistaminen ei onnistu kunnolla, kannattaa se poistaa.
 • Osittain puhjenneet viisaudenhampaat, jotka eivät asentonsa vuoksi pääse puhkeamaan kunnolla, on myös suositeltavaa poistaa. “Kehityspussukka”, eli follikkeli jää osittain puhjenneen viisaudenhampaan puhkeamattoman osan ympärille ja voi tulehtua suun bakteerien vaikutuksesta.
 • Joskus viimeisen poskihampaan juuren takapinnalle hakautunut viisaudenhammas voi aiheuttaa poskihampaan juuren syöpymistä. Syöpymisen seurauksena ajoittain joudutaankin poistamaan viisaudenhampaan lisäksi suuhun aiemmin normaalisti puhjennut poskihammas.
 • Leuat ja hampaat kannattaa röntgenkuvata, vaikka viisaudenhampaita ei suussa näkyisikään. Puhkeamattomiinkin viisaudenhampaisiin voi liittyä ongelmia, joihin on syytä puuttua. Röntgenkuvien perusteella voidaan arvioida, kuinka todennäköisesti viisaudenhampaat aiheuttavat harmia myöhemmin.

Viisaudenhammas – oireet

Yleisin viisaudenhampaiden aiheuttama oire on kipu. Se voi olla epämääräistä pientä jomotusta, kovaa särkyä ja turvotusta – tai mitä vain siltä väliltä. Voimakkaassa tulehduksessa turvotuksen ohella suuta on vaikea avata ja nieleminen voi tehdä kipeää. Nopeasti alkanut ja lisääntynyt turvotus kertoo vakavasta tulehduksesta. Tällöin hammaslääkärin hoitoon on hakeuduttava viipymättä.

Viisaudenhampaan tulehdus

Yksi yleisemmistä syistä viisaudenhampaan poistolle on viisaudenhampaan puhkeamattoman osan ympärille jääneen kehitysfollikkelin tulehdus. Tulehdukselle ovat alttiita varsinkin osittain puhjenneet viisaudenhampaat. Vaillinaisesti puhjennut hammas mahdollistaa suun bakteereille tien hampaan ja ikenen väliseen taskuun. Osittain puhjennutta hammasta ja sitä ympäröivää ientaskua on tuolloin mahdotonta puhdistaa. Tämä mahdollistaa bakteerien lisääntymisen ja yleensä johtaa lopulta tulehdukseen.

Viisaudenhampaan tulehduksen oireita ovat: 

 • kipu
 • turvotus
 • paha maku suussa
 • pahanhajuinen hengitys
 • viisaudenhampaan ientaskusta tuleva märkävuoto

Vakavampia oireita ovat:

 • kuume
 • suun avaamisvaikeudet
 • kipu niellessä
 • hengitysvaikeudet

Näiden oireiden ilmaantuessa on tärkeää hakeutua hammaslääkäripäivystykseen. Oireet vaativat nopeaa hoitoa.

Tulehduksen paras hoito on viisaudenhampaan poisto, sillä tulehdus uusiutuu helposti. Jos viisaudenhammasta ei jostain syystä poisteta tai se siirretään seuraavalle käynnille, voi hammaslääkäri määrätä antibiootti- ja särkylääkekuurin. Ne voivat rauhoittaa tilanteen hetkeksi, mutta tilanne uusiutuu mahdollisesti jopa pahempana, jollei hammasta poisteta.

Viisaudenhampaan poisto

Ennen kuin viisaudenhammas poistetaan, selvitetään sairaudet, käytössä olevat lääkkeet ja allergiat. Hammaslääkäri tutkii suun ja poistettavan hampaan ja suunnittelee hampaan poiston.

Usein ennen viisaudenhampaan poistoa suusta tehdään panoraamatomografiatutkimus. Röntgenkuvan avulla voidaan selvittää esimerkiksi, missä asennossa viisaudenhammas ja sen juuret ovat. Joskus voidaan leukaluussa kulkevan hermokanavan ja juuren suhteen määrittämiseksi tarvita kolmiulotteista kuvantamista. Hampaanpoiston vaikeusasteen arviointi tehdään kuvantamistutkimusten perusteella.

Hammas voidaan poistaa joko tavanomaisesti poistamalla tai leikkaustekniikalla hammaslääkärin tai erikoishammaslääkärin toimesta.

Viisaudenhampaan poistotekniikkaan ja tekijän valintaan vaikuttavat:

 • hampaan juurten muoto
 • hampaan puhkeamisaste
 • hampaan asento
 • hampaan kruunun eli hampaan näkyvän osan kunto
 • lähellä olevat anatomiset rakenteet
 • hammasta ympäröivän luun tiiviys

Viisaudenhampaan poiston hinta

Viisaudenhampaan poiston kokonaishintaan vaikuttavat eri tekijät, kuten poiston vaativuus. Hammaslääkäri arvioi aina tapauskohtaisesti, tuleeko viisaudenhammas esimerkiksi leikata. Ajantasaiset hinnat voit tarkistaa hinnastosta.

Viisaudenhampaan poisto ilman leikkausta

Jos viisaudenhampaat ovat kokonaan puhjenneet, voi hammaslääkäri poistaa ne tavanomaisesti vipua ja pihtiä käyttäen. Joskus hampaan juurten muoto ja asento edellyttävät hampaan halkaisua kahteen tai useampaan osaan. Halkaisemiseen käytetään poraa. Toimenpide on usein hyvin nopeasti ohi. Yläviisaudenhampaat ovat useimmiten “helppoja” ja alaviisaudenhampaat vaikeampia poistaa. Itse toimenpide ei aiheuta kipua, koska hammaslääkäri puuduttaa hampaan alueen ennen viisaudenhampaan poistoa.

Viisaudenhampaan leikkaus

Jos viisaudenhampaat eivät ole kokonaan näkyvillä, ne leikataan. Viisaudenhampaan leikkaus ei aiheuta yleensä kipua, sillä alue puudutetaan hyvin ennen leikkausta.

Viisaudenhampaan leikkaus etenee näin:

 1. Ikeneen tehdään pieni viilto ja ienläppää irrotellaan luun ja hampaan päältä.
 2. Hampaan päällä olevaa luuta joudutaan usein ensin poistamaan poraamalla, jotta poistettava hammas saadaan esille.
 3. On tavallista, että viisaudenhammas poistetaan useammassa osassa. Silloin kudoksiin kohdistuu vähemmän vääntöä. Hammas laitetaan osiin poran ja vivun avulla ja poistetaan osa kerrallaan vivun, mahdollisesti pihdin tai atuloiden avulla.
 4. Lopuksi alue puhdistetaan ja huuhdellaan, ienläppä palautetaan paikalleen ja tuetaan yhdellä tai muutamalla ompeleella.
 5. Sen jälkeen leikkausalueelle laitetaan harsotaitos, jota purraan ohjeiden mukainen aika. Harsotaitos toimii kompressiona ja hillitsee verenvuotoa. Vaikutusta tehostaa poskelle laitettava kylmähaude ja muiden jälkihoito-ohjeiden noudattaminen.

Viisaudenhampaan poiston kesto

Viisaudenhampaan poisto ilman leikkausta kestää hampaasta riippuen tavallisesti 15–45 minuuttia. Yhden viisaudenhampaan leikkaus kestää noin puoli tuntia ja kaikkien neljän leikkaus tunnin. Aikaa kuluu myös toimenpidettä edeltäviin valmisteluihin ja jälkitoimiin.

Sattuuko viisaudenhampaan poisto?

Viisaudenhampaan poistossa ei tarvitse pelätä kipua, sillä toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Lähes kaikki pelkäävät kuitenkin viisaudenhampaiden poistoa ainakin vähän.

Viisaudenhampaan poistoon liittyy usein kauhutarinoita. Etenkin alaviisaudenhampaiden poistot voivat olla vaativia toimenpiteitä, joiden kohdalla leikkauksen jälkeiset komplikaatiot olivat aikaisemmin kohtalaisen yleisiä. Laitteisto ja kuvantamismenetelmät ovat kehittyneet vuosien varrella huimasti. Viisaudenhampaiden leikkaus on siksi nykyään yleisesti ottaen turvallinen ja sujuva toimenpide. Se vaatii kuitenkin taitoa ja tulee aina suunnitella huolellisesti.

Viisaudenhampaan poisto nukutuksessa

Viisaudenhampaan poisto tehdään yleensä paikallispuudutuksessa. Jos kärsii esimerkiksi voimakkaasta hammaslääkäripelosta, voidaan leikkaus tehdä myös nukutuksessa. Myös rentouttavaa esilääkitystä voidaan käyttää viisaudenhampaan poiston yhteydessä. Esilääkitys edellyttää saattajaa ja seurantaa kotona viisaudenhampaan poiston jälkeen. Siksi esilääkitys onkin syytä suunnitella hyvissä ajoin jo edellisellä käynnillä.

Kipu viisaudenhampaan poiston jälkeen

Kun viisaudenhammas poistetaan, leuat saattavat olla kipeät toimenpiteen jälkeen. Oireet helpottavat yleensä muutaman vuorokauden kuluessa.

Tavanomaisen viisaudenhampaan poiston jälkeen kipua voi esiintyä 1–3 päivän ajan. Leikkauksellisesta viisaudenhampaan poistosta toipuminen kestää yleensä kolmesta päivästä viikkoon. Tavallisesti kipu on kovinta 6–8 tuntia poistosta. Sen pystyy estämään noudattamalla hammaslääkärin antamaa kipulääkeohjeistusta. Jos turvotusta esiintyy, se on suurimmillaan yleensä kahden päivän kuluttua leikkauksesta ja häviää muutamassa päivässä.

Tulehduskipulääke helpottaa toimenpiteen jälkeistä posken turvottelua yhdessä leikkauspäivänä tehdyn kylmähaudonnan kanssa. Turvotusta ei läheskään aina esiinny. Kaikki oireet ovat voimakkaimmillaan yleensä kaksi päivää leikkauksen jälkeen ja lievittyvät sen jälkeen vähitellen.

Viisaudenhampaan poisto ja verenvuoto

Viisaudenhampaan poistosta aiheutuva jälkivuoto tyrehtyy yleensä leikkauspäivänä, mutta pientä vuotoa ja veren makua suussa voi olla useamman päivän ajan. Turvotus kehittyy hitaasti, on suurimmillaan 1–2 vuorokauden kuluttua ja häviää noin viikossa.

Jälkihoito

Viisaudenhampaan poiston jälkeen tarvitaan usein särkylääkettä. Tähän käy hyvin tavalliset särkylääkkeet, kuten ibuprofeeni ja parasetamoli. Toisinaan voi tarvita myös vahvempia särkylääkkeitä, kuten kodeiinia sisältäviä lääkkeitä. Leikkauksellisen viisaudenhampaan poiston jälkeen kipulääkitys ja mahdollinen antibioottivalmiste määrätään reseptillä.

Lääkkeet tulee ottaa ohjeen mukaan. Kipulääkeohjeistuksen tarkoituksena on mahdollisimman kivuton toipuminen. Jos kivun päästää ilmaantumaan, tarvitaan aina suurempi annos kipulääkettä kipua taltuttamaan.

Toipumista voi edistää huomattavasti myös omalla hoidolla:

 • Haavaa ja poistokuopassa olevaa verihyytymää tulee varoa kaikin tavoin.
 • Hampaan poiston jälkeen ei saa juoda tai syödä kolmeen tuntiin tai niin kauan kuin puudutus kestää. Kaikki suuhun laitettava tulee olla pehmeää ja viileää tai kylmää.
 • Leikkauksen jälkeen käytetty kylmähaude voi vähentää jälkioireita, kuten turvotusta, kipua ja verenvuotoa. Se ei auta turvotukseen enää silloin, kun turvotusta on jo ehtinyt muodostua.
 • Tupakointia tai nuuskan käyttöä tulee välttää haavan paranemisen aikana.
 • Leikkauksen jälkeen samana päivänä ei saa purskutella suuvettä tai mitään muutakaan suussa.
 • Fyysistä rasitusta ja saunaa tulee välttää noin viikon ajan.

Ohjeet asiointiin

Kun haluat arvion toimenpiteistä koskien viisaudenhampaan poistoa, varaa aika hammastarkastukseen. Tarkastuksessa hammaslääkäri tutkii suun ja poistettavan hampaan sekä suunnittelee hampaan poiston. Hammastarkastuksen hinta on katsottavissa hinnastosta.

Jos epäilet viisaudenhampaan tulehdusta, varaa aika hammaslääkäripäivystykseen. Tarjoamme arkisin päivystysaikoja ajanvarauksella jokaisessa yksikössä. Viikonloppujen ja arkipyhien päivystysaikoja tarjoamme suurimmissa suunterveyden yksiköissä. Katso hammaslääkäri- ja suunterveyden palveluja tarjoavien toimipaikkojen sijainnit, yhteystiedot ja aukioloajat toimipaikat sivulta. Mikäli vaivasi on äkillinen, varmistat nopean avunsaannin soittamalla asiakaspalveluumme 030 6000. 


Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit:

Ritva Lindblad
Ritva Lindblad

suunterveyden ylihammaslääkäri

Asiantuntijana tässä artikkelissa toimi Terveystalon suunterveyden ylihammaslääkäri, hammaslääkäri Ritva Lindblad.