Lasko eli senkka on verikoe, jonka avulla selvitetään ja seurataan tulehdussairauksia.

Lasko (B-La) kertoo elimistön tulehduksesta

10.1.2022

Lasko eli senkka (B-La) on verikoe, joka mittaa punasolujen laskeutumisnopeutta. Korkea laskoarvo viittaa elimistön tulehdustilaan. Lasko soveltuu pitkäaikaisten tulehdussairauksien, kuten reuman, aktiivisuuden seurantaan. Tässä tietopaketissa kerrotaan laskon mittauksesta, mistä korkea lasko johtuu ja mitkä ovat laskon viitearvot.

Kun haluat mittauttaa laskoarvosi, varaa 5–10 minuutin aika laboratorioon. Tutkimukseen voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Laskotutkimus (B-La) on verikoe, joka ei vaadi paastoa tai muuta ennakkovalmistautumista. 

Kerro paikan päällä, mihin tutkimukseen olet tulossa. Voit vielä keskustella eri tutkimusvaihtoehdoista ja niiden sisällöstä vastaanotossa tai näytteenottajan kanssa. 

Sisällysluettelo

Mitä lasko kertoo?

Lasko eli senkka on verikoe (B-La), jonka avulla selvitetään ja seurataan erilaisia tulehdusreaktion aiheuttavia sairauksia. Kyseessä on yksi vanhimmista verikokeista. Lasko tunnetaan myös nimellä senkka, joka tulee ruotsinkielisestä sanasta sänka (sänkningsreaktion). 
 
Lasko kertoo veren punasolujen laskeutumisnopeuden potilaan plasmassa yhden tunnin aikana. Punasolujen laskeutumisnopeus kasvaa tulehduksellisten sairauksien yhteydessä. Tulehdusten yhteydessä akuutin vaiheen proteiinien pitoisuus verenkierrossa nousee, mikä saa aikaan suurentuneen punasolujen laskeutumisnopeuden. Tulehdustilan lisäksi laskon suuruuteen vaikuttavat punasolujen määrä ja muut ominaisuudet. Esimerkiksi anemian yhteydessä laskoarvo voi olla suurentunut.
 
Koholla oleva lasko voi olla merkki esimerkiksi bakteerin aiheuttamasta tulehdussairaudesta, sidekudossairaudesta, kudosvauriosta tai maksasairaudesta. Myös jotkin syövät nostavat laskon koholle. Raskauden aikana laskon nousu on fysiologinen ilmiö.  

 

Lasko ja CRP kertovat elimistön tulehduksesta

Lasko ja CRP ovat molemmat tulehdusta mittaavia laboratoriotutkimuksia. Niitä kuitenkin käytetään hieman eri tarkoituksiin.
 • Lasko nousee ja laskee tulehdustilanteissa hitaasti, jonka takia se sopii erityisesti pitkäaikaisten tulehdussairauksien, kuten reuman hoidon seurantaan. Laskon suuruus kuvastaa sairauden aktiivisuutta.
 • CRP kohoaa jo 6–12 tunnissa tulehduksen alettua. Siksi äkillisesti alkaneiden tulehdussairauksien selvittämisessä käytetään laskoa nopeammin reagoivaa CRP-arvoa. Pitkään jatkuneissa tulehdussairauksissa CRP laskee ja voi olla täysin normaali, vaikka lasko olisi edelleen huomattavasti koholla.

Lasko (senkka) – viitearvot

Laskon viitearvoilla tarkoitetaan arvoja, joiden väliin sijoittuva tulos on ”normaali”. Normaalilla tarkoitetaan arvoja, joiden väliin 95% terveiden henkilöiden laskoarvioista sijoittuu.
 
Laskoarvo nousee ikääntyessä, joten vanhemmilla ihmisillä viitearvot ovat korkeammat kuin nuorilla. Naisilla lasko on korkeampi kuin miehillä. Ikä- ja sukupuolikohtaiset viitearvot voi tarkastaa alla olevasta taulukosta. Viitearvot voivat vaihdella eri laboratorioissa käytetystä laskon analyysitavasta riippuen.

Viitearvot:

lapset (alle 18 v.) 0–15 mm/h
miehet (18–50 v.) 0–10 mm/h
naiset (18–50 v.) 0–15 mm/h
miehet (51–70 v.) 0–13 mm/h
naiset (51–70 v.) 0–20 mm/h
miehet (yli 70 v.) 0–30 mm/h
naiset (yli 70 v.) 0–35 mm/h
Mittayksikkö mm/h tarkoittaa millimetriä tunnissa.  
 
Lasko voi kohota erilaisista ohimenevistä ja varsin vaarattomista syistä johtuen. Siten lievästi kohonneesta laskoarvosta ei ole tarpeen huolestua eikä se yleensä ole syy tehdä jatkotutkimuksia. Mikäli samanaikaisesti esiintyy jotain poikkeavia oireita tai laskoarvo ylittää selvästi viitearvot, on tilanteesta hyvä keskustella lääkärin kanssa. 

B-La verikoe

Laskotutkimus on verikoe, josta käytetään lyhennettä B-La. Verikoe voidaan ottaa missä tahansa Terveystalon laboratoriossa, ja tutkimukseen voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Kun haluat mittauttaa laskoarvosi, varaa 5–10 minuutin aika laboratorioon. Kerro paikan päällä, mihin tutkimukseen olet tulossa. Voit vielä keskustella eri tutkimusvaihtoehdoista ja niiden sisällöstä vastaanotossa tai näytteenottajan kanssa. Laskon mittaus ei vaadi paastoa tai muuta ennakkovalmistautumista. 
 
B-La verikokeen tulokset ovat katsottavissa Terveystalo-sovelluksesta heti kun ne valmistuvat. Tavallisesti tulos on valmiina 1–2 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Sovelluksesta näkee laskon viitearvot helposti ymmärrettävästi värikoodein merkittynä sekä jatko-ohjeet tilanteeseen, jossa tulos on viitearvojen ulkopuolella. 
 
Lasko (B-La) verikoe sisältyy myös tutkimuspaketteihin, joilla voi seurata yksittäistä laboratoriotutkimusta kokonaisvaltaisemmin omaa terveydentilaa. Esimerkiksi Naisen laaja tutkimuspaketti ja Miehen laaja tutkimuspaketti sisältävät laskoarvon mittauksen.

Mikäli epäilet itselläsi jotain sairautta tai sinulla on tavanomaisesta poikkeavia oireita, on kuitenkin tarpeen hakeutua ensin lääkärin vastaanotolle, jossa tarvittavien laboratorio- ja muiden tutkimusten tarve voidaan arvioida ammattilaisen toimesta. 

 

Mistä korkea lasko johtuu?

Koholla oleva lasko on usein merkki elimistön tulehduksesta. 
 
Lasko voi olla koholla monista syistä:
 • bakteerien aiheuttamat tulehdukset, esimerkiksi keuhkokuume
 • pitkäaikaiset tulehdussairaudet, kuten nivelreuma ja muut sidekudossairaudet
 • kudosvauriot
 • maksasairaudet
 • eräät syövät, kuten esimerkiksi lymfooma
Lasko saattaa kohota herkästi myös melko viattomista syistä. Lievästi kohonneista laskoarvoista ei tarvitse huolestua, sillä ne eivät tavallisesti merkitse hoitoa vaativaa sairautta.
 
Kohonnut lasko voi johtua esimerkiksi näistä syistä:
 • Raskaus nostaa laskoa fysiologisesti ja muutokset laskoarvossa saattavat olla suuria raskauden aikana.
 • E-pillereiden käyttö voi kohottaa laskoa. 
 • Korkea ikä – lasko kohoaa ikääntyessä ja se on naisilla korkeampi kuin miehillä. 
 • Ylipaino suurentaa laskoa.
 • Anemia voi aiheuttaa virheellisesti liian suuren laskoarvon. 

 

Alhainen lasko

Melko harvinainen verisairaus polysytemia vera, jossa punasolujen määrä on suurentunut, voi aiheuttaa matalan laskoarvon.

Ohjeet asiointiin

Laskon mittausta tai sen sisältämän tutkimuspaketin näytteenottoa varten varataan 5–10 minuutin aika laboratorioon. Tutkimukseen voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Kerro paikan päälle saavuttuasi, mihin tutkimukseen olet tulossa. Voit vielä keskustella eri tutkimusvaihtoehdoista ja niiden sisällöstä vastaanotossa tai näytteenottajan kanssa. Laskotutkimus ei vaadi paastoa tai muuta ennakkovalmistautumista.
 
Selkeä ja helposti ymmärrettävä tulosraportti on nähtävissä Terveystalo-sovelluksesta heti kun tulokset valmistuvat. Tulokset voidaan toimittaa myös postitse, kun asiasta sovitaan erikseen laboratoriossa.
 

Toimi näin


Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit: