Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä,

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus

6.7.2022

Nivelrikko on erityisesti ikääntyneiden sairaus, jossa nivelrusto rappeutuu. Nivelrikko oireilee paikallisena nivelkipuna ja voi pahimmillaan rajoittaa sitä sairastavan toimintakykyä. Paras lääke nivelrikkoon on liikunta ja ylipainoisilla painon pudottaminen. Lue tietopaketistamme lisää nivelrikosta ja sen hoidosta. Tietopaketin lopusta löydät myös viisi vinkkiä nivelrikon ennaltaehkäisemiseksi.

Nivelkivun takia kannattaa hakeutua lääkäriin viimeistään silloin, jos kipu häiritsee liikkumista ja normaalia elämää tai jos nivelkipu alkaa vaivata rasituksen lisäksi myös levossa.

Lääkäriin on syytä mennä myös silloin, jos lievät kipulääkkeet eivät enää tunnu auttavan kipuun riittävästi tai jos kipulääkitystä joutuu käyttämään jatkuvasti. Epämääräisen nivelkivun syyn selvittämiseksi kannattaa varata aika yleislääkärille. Hankalan ja pitkään oireilleen nivelrikon jatkotutkimuksia varten on puolestaan syytä varata aika ortopedin vastaanotolle.

Sisällysluettelo

Nivelrikko eli artroosi

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikon esiintyvyys lisääntyy iän myötä, ja kyseessä onkin erityisesti ikääntyneiden sairaus. Suomalaisista jopa noin miljoona sairastaa nivelrikkoa.

Nivelrikko johtuu nivelruston rappeutumisesta, ja sairaus etenee pikkuhiljaa vuosien ja vuosikymmenien kuluessa. Nivelrikko oireilee tyypillisesti nivelen jäykkyytenä ja jomottavana paikallisena kipuna, joka pahenee liikkuessa ja helpottaa levossa. Edetessään nivelrikko saattaa heikentää sitä sairastavan toimintakykyä.

Nivelrikosta käytetään myös nimeä osteoartriitti tai nivelkuluma, ja joskus sairauteen viitataan puhekielisesti pelkästään kulumana. Nivelrikon varsinaista syytä ei tunneta, mutta tiedossa on lukuisia sairaudelle altistavia tekijöitä. Nivel voi kulua esimerkiksi kuormituksen seurauksena tai vaurioitua vammasta. Solutasolla tarkasteltuna nivelrikkoon liittyy kuitenkin aina myös nivelen välittäjäaineiden normaalista poikkeava toiminta. Lisäksi nivelrikon kehittymiseen vaikuttavat muun muassa perintötekijät, ylipaino, synnynnäiset poikkeavuudet, erilaiset reumasairaudet ja kihti.

Hoitoa vaativaa nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sormissa ja selässä. Yleisintä on, että nivelrikko muodostuu sellaisiin niveliin, jotka joutuvat herkästi paineen ja kulutuksen kohteeksi. Esimerkiksi polvet ja lonkat saattavat olla kovilla ylipainon tai raskaan ruumiillisen työn takia. Nivelrikko voi silti kehittyä mihin tahansa niveleen.

Nivelrikkoa voi ilmetä esimerkiksi seuraavissa nivelissä:

 • leukanivelessä
 • olkapäässä
 • ranteessa
 • sormissa
 • selkärangassa
 • lonkassa
 • polvessa
 • nilkassa
 • varpaassa

Nivelrikossa tapahtuvat muutokset eli nivelruston kuluminen ja nivelten kipeytyminen ovat luonnollinen osa jokaisen ihmisen ikääntymistä. Erillisestä sairaudesta on kyse silloin, kun nivelvauriot aiheuttavat kipua ja rajoittavat toimintakykyä.

Yleisimpiä nivelrikkoja

Hoitoa vaativaa nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sormissa ja selässä. Eri nivelten nivelrikoissa on keskenään paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi oireiden ja sairautta aiheuttavien riskitekijöiden osalta, mutta luonnollisesti myös joitakin eroja. Seuraavaksi pääset tutustumaan tarkemmin neljään yleiseen nivelrikkoon.

Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on yksi yleisimmistä nivelrikoista. Sairaus on muiden nivelrikkojen tapaan harvinainen vielä alle 45-vuotiailla, mutta yleistyy iän myötä. Yli 75-vuotiaista jo noin joka kolmannella naisella ja joka kuudennella miehellä on nivelrikko polvessa. Nivelrikko on tyypillisintä polvinivelen sisäreunalla, koska sinne kohdistuu yleensä kaikista suurin kuormitus.

Suurimmat riskitekijät polven nivelrikon kehittymiselle ovat ikä, ylipaino, reumasairaudet, synnynnäiset poikkeavuudet, nivelvammat ja erityisen raskas fyysinen työ, joka sisältää esimerkiksi poikkeuksellisen paljon nostelua tai muuta polviin kohdistuvaa kuormitusta. Naisilla on suurempi riski sairastua polven nivelrikkoon kuin miehillä.

Nivelrikko oireilee aluksi polven kipuna liikkeelle lähtiessä, mutta nivelrikon edetessä polvi alkaa kipeytymään myös rasituksen aikana. Vähitellen polvessa voi alkaa tuntua rasituksen jälkeistä leposärkyä. Polven leposärky yöllä on usein merkki pitkälle edenneestä polven nivelrikosta. Pitkälle edennyt polvinivelrikko aiheuttaa usein myös vaikeuksia polven koukistamisessa ja suoristamisessa. Kivun ja liikerajoitusten takia esimerkiksi käveleminen ja portaissa liikkuminen voi olla haastavaa.

Lue lisää: Polven nivelrikko

Lonkan nivelrikko

Lonkan nivelrikko on hyvin yleinen sairaus. Joka viidennellä yli 75-vuotiaalla on nivelrikko lonkassa. Lonkan nivelrikolle altistavat erityisesti ikä, ylipaino, raskas fyysinen työ, nivelvammat, perintötekijät, lonkkanivelen epämuodostumat ja kehityshäiriöt sekä reumasairaudet.

Vähitellen alkaneen lonkkakivun sekä erityisesti nivusen kohdalla tuntuvan kivun syynä on iäkkäällä ihmisellä usein juuri lonkan nivelrikko. Aluksi kipua saattaa aiheuttaa vain liikkeelle lähteminen, mutta pikkuhiljaa lonkka alkaa kipeytyä myös rasituksen aikana. Vähitellen lonkassa voi alkaa tuntua myös rasituksen jälkeistä leposärkyä, eikä lonkka välttämättä enää liiku samanlaisiin ääriasentoihin kuin aikaisemmin. Liikerajoitukset sekä erityisesti kipu saattavat vaikeuttaa tavallisia arkielämän toimia, kuten esimerkiksi sukkien pukemista, varpaankynsien leikkaamista ja portaiden nousemista.

Lonkan nivelrikon hoidossa on tärkeintä lonkkiin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen ja säännöllinen liikunnan harrastaminen. Lonkan kuormittamista ei tule liian jyrkästi välttää nivelrikon pahenemisen pelossa, sillä liikkumisen vähentäminen johtaa herkästi lihasten heikkenemiseen ja toimintakyvyn huononemiseen. Lonkka siis kaipaa liikettä. Nivelkipu saattaa pahentua hetkellisesti rasituksen aikana, mutta pitkällä aikavälillä paikallaan oleminen ja liikkumattomuus kuitenkin pahentavat nivelrikon oireita. Ylipainoisilla nivelrikkopotilailla kaikista tärkeintä lonkan nivelrikon hoidossa on kuormituksen vähentäminen laihduttamalla.

Lue lisää: Lonkan nivelrikko

Nivelrikko sormissa

Nivelrikko voi kehittyä myös sormiin, tyypillisimmin sormien kärkiniveliin ja peukaloiden tyviniveliin. Sorminivelrikko oireilee sormissa tuntuvana kipuna ja jäykkyytenä. Sormien nivelet saattavat joskus myös turvota, ja nivelten kohdalle voi toisinaan syntyä kovia kyhmyjä. Vähitellen sairauden edetessä sormien kärkinivelet saattavat jäädä koukkuun. Sormien nivelrikolle voivat altistaa perimä ja sorminivelten vammat.

Nivelrikko sormissa saattaa aiheuttaa sen, että käden käyttämisestä tulee kömpelöä ja puristusvoima heikkenee. Sormien toimintakykyä voi yrittää ylläpitää tekemällä säännöllisiä sormiharjoituksia. Harjoituksia voi tehdä itsenäisesti, mutta tarkempi ohjeistus tapahtuu fysioterapeutin ohjauksessa.

Sorminivelrikon oireita hoidetaan samalla tavalla kuin monien muidenkin nivelrikkojen: kipulääkkeillä sekä vähentämällä kipeään niveleen kohdistuvaa kuormitusta silloin, kun kipu on pahimmillaan. Muuten käsiä kuuluu käyttää aivan normaalisti. Tietyissä tilanteissa osana hoitoa voidaan kokeilla kortisonipistoksia. Erityisen vaikeissa tapauksissa voidaan joskus päätyä tekemään nivelen luudutusleikkaus.

Selkärangan nivelrikko

Kun ikää karttuu, selkä niin sanotusti rappeutuu. Rappeutumisella tarkoitetaan nivelten kulumista, painetta ja iskuja vastaanottavien välilevyjen madaltumista sekä mahdollisesti myös nikamaliukumaa. Selän rappeutuminen on täysin luonnollinen osa ikääntymistä, ja sitä tapahtuu kaikilla ihmisillä jossakin mittakaavassa. Osalla selän rappeutuminen tapahtuu nopeasti ja rappeuma on hankala, osalla taas lievempi.

Selkärangan nivelrikossa rappeutuvat selkärangan nivelet. Yksi tyypillisimmistä selkärangan nivelrikon oireista on ajoittainen kipu, joka saattaa joskus kadota pitkäksikin aikaa ennen kuin alkaa taas. Kipu voi joskus säteillä selästä myös esimerkiksi pakaroihin ja reisiin. Selän nivelrikko voi oireilla kivun lisäksi muun muassa selkärangan jäykkyytenä varsinkin aamuisin sekä rajoittuneena selkärangan liikkuvuutena.

Selkärangan rappeumamuutoksille voivat altistaa ikä, ylipaino, poikkeuksellisen voimakas selän kuormittaminen, tupakointi ja perintötekijät.

Lue lisää: Selkäkipu

Mistä nivelrikko johtuu?

Perimmäistä syytä nivelrikolle ei tiedetä. Tiedossa on kuitenkin useita nivelrikolle altistavia tekijöitä, joista mekaaninen kuluminen on vain yksi monien joukossa.

Nivelrikon riskiä lisäävät:

 • ikääntyminen
 • perimä
 • ylipaino
 • erityisen raskas fyysinen työ tai liikunta
 • nivelvammat
 • synnynnäiset poikkeavuudet
 • tietyt sairaudet, esimerkiksi kihti ja nivelreuma
 • tupakointi

Nivelrikon kehittyminen liittyy pitkälti ikääntymiseen ja sen mukanaan tuomiin luonnollisiin muutoksiin nivelruston ominaisuuksissa. Jopa yli puolella yli 70-vuotiaista on oireita aiheuttava nivelrikko. Tästä huolimatta myös nuorilla voi esiintyä nivelrikkoa, mutta tämä on harvinaista. Nuorella esiintyvän nivelrikon syy voi olla esimerkiksi nivelvamma.

Nivelrikko – mitä nivelessä tapahtuu?

Nivelrikko on koko nivelen sairaus. Nivelrikko alkaa rustosta, mutta etenee lopulta koko niveleen ja sitä ympäröiviin kudoksiin, luihin ja lihaksiin. Jotta pystyy ymmärtämään, mistä nivelrikko johtuu, täytyy kuitenkin ensin ymmärtää, mikä on nivel ja siihen kuuluva nivelrusto.

Nivelen muodostavat:

 • nivelrusto
 • nivelkalvo
 • nivelpussi
 • luut
 • niveltä tukevat pehmytkudokset

Nivel on monesta eri osasta koostuva liitos, joka sijaitsee luiden välissä. Luut muodostavat jäykän tukirangan, joka mahdollistaa erilaiset asennot ja liikkumisen. Nivelsiteet, lihakset ja jänteet sekä muut pehmytkudokset tukevat niveltä ja mahdollistavat sille ominaisen liikkeen. Nivelrustot toimivat liukupintoina luiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nivelrusto vähentää kuormitusta ja kitkaa kahden vastakkain liikkuvan luun välillä.

Nivelrusto on erittäin kestävää kudosta, mutta se uusiutuu huonosti. Aikuisiällä nivelrustokudokseen kertyy pikkuhiljaa hyvin pieniä vaurioita, joita elimistö ei pysty korjaamaan. Vähäinen vaurioiden määrä on vielä normaalia iän mukaista rappeutumista. Kaikkein lievimpiä muutoksia voi havaita lähinnä laboratoriotutkimuksissa tai magneettikuvassa. Poikkeavan runsaat nivelruston vauriot johtavat sen sijaan paljain silmin ja röntgenkuvassa havaittavaan nivelen rakenteen rappeutumaan. Nivelrikossa nivelrusto rikkoontuu ja ohentuu, ja lopulta se saattaa hävitä kokonaan. Normaalista poikkeavien muutosten seurauksena nivel voi ärtyä ja alkaa oireilla. Pitkälle edenneen nivelrikon seurauksena myös nivelruston ympärillä olevat lihakset voivat surkastua, nivelkalvo tulehtua ja luuhun voi syntyä onteloita.

Mikä on osteofyytti?

Osteofyytti on loppuvaiheen nivelrikon seurauksena nivelen reunaan muodostuva luu-uloke. Osteofyytti voi kehittyä periaatteessa mihin tahansa niveleen aina sormista selkärankaan. Röntgenkuvassa osteofyytti näyttää luunokalta nivelpinnan reunalla.

Osteofyytti kehittyy nivelen reunalle rappeumasairauden edetessä riittävän pitkälle. Nivelruston kulumisen seurauksena ruston alla oleva luu kovettuu aiempaa enemmän, jotta se kestäisi paremmin siihen kohdistuvan paineen ja kuormituksen. Luu-uloke muodostuukin tietynlaisena kehon luonnollisena puolustusreaktiona: kun nivelen pinta-ala kasvaa ulokkeiden ansiosta, pitäisi niveleen kohdistuvan paineen teoreettisesti jakautua laajemmalla alueelle ja siten keventää nivelen kuormaa. Todellisuudessa osteofyytit voivat kuitenkin aiheuttaa kipua ja ärsytystä sekä rajoittaa nivelen liikettä entisestään.

Osteofyyttejä ei hoideta mitenkään, koska ne eivät varsinaisesti ole oireiden syy vaan seuraus. Osteofyytit myös uusiutuvat niiden kirurgisen poistamisen jälkeen, eikä osteofyyttien poisto vaikuta nivelen toimintakykyyn.

Nivelrikko – oireet

Nivelrikon pääoire on nivelissä tuntuva kipu ja jäykkyys. Nivelkipu on paikallista, ja kipu tuntuu usein jomottavalta. Nivelrikkoon liittyvä kipu tyypillisesti pahenee liikkuessa ja helpottaa levossa.

Nivelrikon oireet vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkälle nivelrikko on edennyt. Nivelrikko alkaa tavallisesti nivelessä ajoittain tuntuvana kipuna. Kipu ei ole jatkuvaa, vaan kipujaksojen välissä saattaa olla pitkiäkin oireettomia aikoja. Varsinkin nivelrikon alussa kipu ajoittuu tyypillisesti heräämisen jälkeiseen aikaan ja voi liittyä esimerkiksi sängystä ylös nousemiseen. Alaraajojen eli lonkan, polven ja nilkkojen nivelrikossa kipu tuntuu nivelrikon alkuvaiheessa pääasiassa liikkeelle lähtiessä. Vähitellen nivelrikko alkaa tuntua kipuna myös rasituksen aikana sekä sen jälkeen niin sanottuna leposärkynä.

Kivun lisäksi nivelrikon oireisiin voi kuulua myös nivelen turvotusta ja liikeradan rajoittumista. Esimerkiksi polven nivelrikon seurauksena jalkaa ei välttämättä saa enää suoristettua tai koukistettua samalla tavalla kuin aikaisemmin. Edetessään nivelrikko saattaakin heikentää sitä sairastavan toimintakykyä ja arkipäiväisistä askareista selviytymistä. Esimerkiksi kengännauhojen solmiminen tai portaiden nouseminen voi tuntua vaikealta tai jopa mahdottomalta ilman apuvälineitä.

Nivelrikko on rappeumasairaus, joka alkaa pikkuhiljaa ja etenee hitaasti vuosien kuluessa. Rustovauriot alkavat usein kehittyä jo nuorena, mutta ensimmäiset oireet ovat havaittavissa tyypillisesti vasta lähempänä 50 vuoden ikää. Kaikilla nivelrikko ei kuitenkaan koskaan pahene voimakkaita oireita aiheuttavaksi taudiksi eikä kaikille nivelrikkoa sairastaville myöskään koidu taudista merkittävää haittaa. Ei tiedetä tarkkaan, miksi joillekin aivan loppuun kulunut nivel ei aiheuta juuri mitään oireita, kun taas toisille jo alkuvaiheen nivelrikko voi aiheuttaa hankaliakin kipuja.

Nivelkipu – syynä ei ole aina nivelrikko

Nivelrikko ei ole aina selitys itseä vaivaavalle nivelkivulle. Myös erilaiset vammat sekä joukko muita sairauksia voivat oireilla samankaltaisesti kuin nivelrikko.

Vaihtoehtoisia syitä nivelkivulle voivat olla esimerkiksi:

 • murtumat
 • erilaiset vammat esimerkiksi nivelsiteissä tai jänteissä
 • rasitusvaivat
 • niveltulehdukset

Epämääräisen nivelkivun syy kannattaa käydä selvittämässä lääkärissä. Lääkäriin on syytä hakeutua varsinkin silloin, jos kipu alkaa jo häiritä omaa arkea ja toimintakykyä tai jos lievistä kipulääkkeistä ei enää ole apua tai niitä joutuu käyttämään jatkuvasti.

Nivelrikon hoito

Kerran vaurioitunut nivelrustokudos ei enää uusiudu. Tästä syystä nivelrikkoon ei ole olemassa sairautta parantavaa hoitoa. Nivelrikon hoito keskittyy kivun lievittämiseen sekä nivelen liikkuvuuden ja lihasvoiman ylläpitämiseen. Hoidon perustana on fysioterapeuttinen harjoittelu ja liikunta, joiden lisäksi hoidon tukena voidaan tarvittaessa käyttää myös esimerkiksi kipulääkitystä ja pistoshoitoja sekä viimeisenä vaihtoehtona leikkausta. Liikunta on hyväksi, sillä vaikka se toisaalta kuormittaa niveltä, samalla se myös vahvistaa lihaksia ja pitää nivelet liikkeessä. Ylipainoisilla nivelrikkopotilailla tärkein nivelrikon hoitokeino on painon pudottaminen.

Lue lisää: Laihdutus

Jotkut potilaat saattavat saada helpotusta kipuun kylmähoidosta sekä muunlaisesta fysikaalisesta terapiasta, kuten esimerkiksi ultraäänihoidosta, TENS-laitteista tai akupunktiosta. Tieteellinen näyttö näistä hoitomuodoista on kuitenkin melko vähäistä. Myöskään tietynlaisen ruokavalion vaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä nivelrikon hoidossa.

Nivelrikon omahoito – liike on lääke

Nivelrikon hoidon perustana on kuntouttava omahoito, johon kuuluu olennaisena osana itselle sopiva liikunta sekä ylipainoisilla nivelrikkopotilailla painon pudottaminen. Omahoito on erittäin tärkeä osa nivelrikon hoitoa erityisesti lievissä ja keskivaikeissa nivelrikkotapauksissa.

Paras lääke nivelrikkoon on kaikenlainen liike ja liikunta. Harjoittelun hoitovaikutuksen ajatellaan välittyvän liikkeen ja kehittyvän lihasvoiman kautta. Liikeharjoittelua voi olla hyvä tehdä varsinkin alussa fysioterapeutin ohjauksessa. Nivelrikkopotilaan liike- ja liikuntaharjoittelu sisältää monipuolisesti niin yleiskunnon parantamista kuin myös lihaskuntoharjoittelua, nivelten liikkuvuusharjoituksia sekä venyttelyä. Monipuolinen liikunta vahvistaa lihaksia ja auttaa sitä kautta nivelrikon hoidossa.

Tärkeää on löytää juuri itselleen sopiva liikuntalaji, joka tukee hoitoa ja tuntuu mielekkäältä. Nivelrikkoa sairastava saa harrastaa kaikenlaista liikuntaa. Osa liikkeistä tai liikuntamuodoista voi kuitenkin ärsyttää ja väliaikaisesti kipeyttää niveliä. Jos jokin liike toistuvasti kipeyttää nivelen pitkäksi aikaa, on syytä miettiä, voisiko sen korvata jollakin toisella liikkeellä.

Nivelille lempeitä liikuntamuotoja ovat:

 • kävely
 • pyöräily
 • uinti
 • vesijuoksu ja muu vesiliikunta
 • hiihto

Nivelrikon ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää harrastaa mahdollisimman monipuolisesti myös iskutyyppistä liikuntaa. Mitä vahvemmat ovat nivelen ympärillä olevat lihakset, sitä parempi tuki nivelellä on eikä nivelrikko etene yhtä nopeasti kuin ilman lihasten niille antamaa tukea. Liikuntaa paljon elämässään harrastaneilla myös itse nivelrusto on paksumpi kuin niillä, joiden elämäntapa ei ole ollut liikunnallinen.

Nivelrikko – laihduttaminen

Jos nivelrikkopotilaalla on ylipainoa, on painon pudottaminen kaikista tärkein osa nivelrikon hoitoa. Ylipaino kuormittaa niveliä, minkä takia laihduttaminen on tärkeää erityisesti alaraajojen nivelrikon kodalla.

Olennaista painonhallinnassa on pysyvien ja pitkän aikavälin muutosten tekeminen. Tavoitteet kannattaa asettaa mieluummin vuosien kuin kuukausien päähän. Jo pienestäkin painon pudottamisesta on kuitenkin suuri hyöty nivelrikon hoidossa. Lonkan ja polven nivelrikossa jo 2–3 kilon laihtuminen vähentää nivelrikon oireita. Vastaavasti muutaman kilon lihominen voi puolestaan pahentaa nivelrikon oireita merkittävästi.

Jos kaipaat apua elintapamuutoksen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, voit kääntyä Terveystalon ravitsemusterapeutin puoleen. Yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa voi miettiä, mitä muutoksia omaan syömiseen kannattaa tehdä, jotta paino putoaa terveellisellä ja tarpeeksi maltillisella tavalla. Ravitsemusterapeutin ohjeilla pystyt samalla pitämään huolen siitä, että aiempaa vähäenergisempi ruokavalio sisältää edelleen tarpeeksi tärkeitä vitamiineja ja ravintoaineita.

Lue lisää: Ravitsemusterapeutin vastaanotto

Lihavuuden lääkehoito voi tarjota apua laihduttamiseen

Tietyissä tilanteissa ruokavaliomuutosten ja muun elintapahoidon tueksi voidaan ottaa lääkärin harkinnan mukaan myös laihdutuslääkkeet. Lihavuuden lääkehoito voi tarjota merkittävää apua niille, joille laihduttaminen on syystä tai toisesta erityisen vaikeaa. Lihavuuslääkkeet voivat auttaa esimerkiksi silloin, kun omana haasteena ovat suuret annoskoot, napostelu, kova ruokahalu tai tunne siitä, ettei hallitse itse omaa syömistään. Lääkehoito vähentää ruokahalua, ja sen avulla ruokavaliomuutosten tekeminen voi tuntua helpommalta kuin ilman lääkkeitä.

Perusterveiden ihmisten kohdalla lihavuuslääkkeitä voidaan käyttää silloin, kun painoindeksi on yli 30. Lievästi lihavilla lääkehoito voidaan aloittaa myös silloin, kun painoindeksi on vähintään 27, jos lihavuuteen liittyy jokin liitännäissairaus, jonka hoito edellyttää laihduttamista. Tilannetta arvioidaan jokaisen potilaan kohdalla aina tapauskohtaisesti. Voit keskustella lihavuuslääkkeiden mahdollisuudesta hoitavan lääkärisi kanssa.

Lue lisää: Lihavuuden lääkehoito

Nivelrikko – apuvälineet

Erilaisista apuvälineistä voi olla hyötyä pitkälle edenneen nivelrikon omahoidossa. Edetessään nivelrikko voi rajoittaa liikeratoja ja vaikeuttaa liikkumista, minkä takia normaaleista arkiaskareista selviytyminen voi tuottaa haasteita. Esimerkiksi lonkan nivelrikossa kenkien laittaminen jalkaan tai autoon nouseminen voi olla hyvinkin hankalaa. Nivelrikko voi myös vaikeuttaa kävelemistä, minkä takia rollaattori tai kävelykeppi voi olla hyvä apuväline tukemaan nivelrikkoa sairastavan arkea.

Nivelrikon hoitoon tarkoitettuja apuvälineitä ovat muun muassa:

 • kävelykeppi
 • kyynärsauvat
 • rollaattori
 • tarttumapihdit
 • pitkä kenkälusikka
 • artroosikäsineet
 • ranne- ja polvituet

Apuvälineiden avulla pyritään siihen, että pitkällekin edenneestä nivelrikosta huolimatta nivelrikkoa sairastava pystyisi jatkamaan mahdollisimman itsenäistä elämää.

 

Polvituki – nivelrikko

Yleisesti ottaen polvituista ei ole yleensä apua polven nivelrikon hoidossa. Polvituki voi joskus auttaa polven nivelrikon kipuun sekä polven vakauttamiseen silloin, kun polvinivelellä ei ole nivelrikon takia luonnostaan riittävästi tukea. Fysioterapeutit auttavat tarvittaessa juuri itselle sopivan polvituen valinnassa.

Lue lisää: Polvituki

Nivelrikko – lääke

Lääkkeillä ei ole mahdollista parantaa nivelrikkoa tai ennaltaehkäistä sen syntymistä. Nivelrikon lääkehoidon tarkoituksena on lievittää nivelrikon aiheuttamaa kipua.

Ensisijainen lääke nivelrikkoon ja sen aiheuttamiin oireisiin on parasetamoli. Lääkehoitona voidaan käyttää tarvittaessa myös tulehduskipulääkkeitä, jotka voidaan ottaa joko suun kautta tai levittää geelimuodossa suoraan kipeälle alueelle. Lievässä tai keskivaikeassa nivelrikossa voidaan käyttää lääkärin harkinnan mukaan pistoshoitona nivelen sisälle ruiskutettavaa kortisonia. Pitkälle edenneessä nivelrikossa kipua lievittäväksi lääkehoidoksi voidaan joskus harkita mietoja opioideja.

Kortisonin lisäksi muista nivelen sisään annettavista pistoshoidoista ja niiden hyödystä ei ole vakuuttavaa tutkimusnäyttöä nivelrikon hoidossa. Tällaisia kokeellisia hoitoja ovat muun muassa erilaiset keinonivelnestevalmisteet eli hyaluronaatti-injektiot ja potilaan oman veren seerumista tehdyt valmisteet.

Nivelrikon lääkehoitoa pyritään kehittämään aktiivisesti. Nivelrikkoon täsmällisesti vaikuttavaa lääkehoitoa ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi onnistuttu kehittämään.

Nivelrikon leikkaushoidot

Leikkaushoito on aina vasta viimeinen vaihtoehto nivelrikon hoidossa, kun muut hoitokeinot on jo testattu ja todettu riittämättömiksi. Jos omahoidosta ei ole kuitenkaan ollut riittävästi apua ja kipu häiritsee elämää, on joissakin tapauksissa syytä turvautua leikkaushoitoon. Leikkaukset ovat aina suuria toimenpiteitä, joiden toipumisaika voi olla pitkä. Tästä syystä leikkaushoidon tarpeellisuutta tulee aina puntaroida huolella yhdessä hoitavan kirurgin kanssa. Leikkauksen tavoitteena on nivelrikosta aiheutuvan kivun poistaminen. Tekniikkana voi olla kuormituksen muokkaaminen, nivelen liikkeen poistaminen tai nivelen korvaaminen keinomateriaalilla.

Nivelrikon leikkaushoidot ovat:

 • osteotomia
 • luudutusleikkaus
 • tekonivelleikkaus

Osteotomia on leikkaus, jossa esimerkiksi alaraajan luuta käännetään niin, että kuormitus jakaantuisi enemmän nivelen terveelle puolelle. Polven osteotomia sopii parhaiten nuorille ja keski-ikäisille nivelrikkopotilaille, joilla on pitkään ja voimakkaasti oireillut toispuoleinen polven nivelrikko. Osteotomia voi tulla kyseeseen polven, nilkan tai jalkaterän alueen nivelrikon hoitona.

Luudutusleikkaus sopii puolestaan pienten nivelien, kuten käden, ranteen, sormien ja isovarpaan nivelrikon hoitoon. Luudutusleikkauksessa rappeutunut nivelrusto poistetaan luiden välistä kokonaan ja luut luudutetaan pysyvästi toisiinsa. Luudutettu nivel ei enää liiku leikkauksen jälkeen, jolloin kipu helpottaa.

Tekonivelleikkauksessa kulunut nivel korvataan joko kokonaan tai osittain keinotekoisella proteesilla. Tekonivelleikkauksen jälkeen nivel säilyy liikkuvana ja kipu helpottaa.

Tekonivel voidaan asentaa:

 • olkapäähän
 • kyynärpäähän
 • ranteeseen
 • sormiin
 • lonkkaan
 • polveen
 • nilkkaan

Lue lisää: Tekonivelleikkaus

 

Viisi vinkkiä – kuinka ehkäistä nivelrikkoa

Kaikkiin nivelrikon riskitekijöihin, kuten omaan perimään tai ikääntymiseen, ei pysty itse vaikuttamaan. On kuitenkin myös monia asioita, joita voi tehdä itse pienentääkseen omaa riskiään sairastua nivelrikkoon. Parhaimmat tavat ehkäistä nivelrikkoa ovat säännöllinen liikunta, normaalipainossa pysyminen sekä erityisen raskaan niveliin kohdistuvan kuormituksen välttäminen töissä ja harrastuksissa.

Vaikka nivelrikko alkaa oireilemaan yleensä vasta keski-iässä, kannattaa nivelrikkoa aiheuttaviin tekijöihin kiinnittää huomiota nuoresta pitäen.

Viisi vinkkiä nivelrikon ehkäisemiseksi

1. Löydä itsellesi mieluisa laji ja harrasta liikuntaa. Monipuolinen ja säännöllinen liikunta vahvistaa niveltä ympäröiviä lihaksia ja paksuntaa nivelrustoa, mikä voi ennaltaehkäistä ja hidastaa nivelrikon syntymistä.

2. Pidä yllä normaalipainoa. Ylipaino on yksi suurimmista yksittäisistä nivelrikkoa lisäävistä riskitekijöistä, johon pystymme lähtökohtaisesti itse vaikuttamaan. Jos kaipaat apua painonhallintaan, voit kääntyä esimerkiksi ravitsemusterapeutin tai muun elämäntaparemontin suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sinua auttavan asiantuntijan puoleen.

3. Vältä niveliin kohdistuvaa raskasta kuormitusta. Varsinkin silloin, jos itsellä on muita nivelrikolle altistavia riskitekijöitä, kannattaa säännöllistä raskaiden kuormien nostamista ja muuta niveliin kohdistuvaa poikkeuksellisen voimakasta rasitusta pyrkiä välttämään.

4. Pyri ehkäisemään tapaturmia. Tapaturmien syntymistä ei aina pysty täysin välttämään, mutta tapaturmille altistavia riskejä on syytä yrittää minimoida. Niveliin kohdistuvat vammat voivat aiheuttaa vaurioita ja nivelen epävakautta, jotka altistavat nivelrikolle.

5. Hoida nivelvammat hyvin. Jos niveleen on jo tullut vamma, tulee se hoitaa mahdollisimman hyvin kuntoon. Noudata lääkäriltä saamiasi ohjeita ja anna kuntoutumiselle riittävästi aikaa.

Nivelrikko – milloin lääkäriin?

Lääkäriin kannattaa hakeutua viimeistään silloin, jos nivelkipu häiritsee liikkumista ja muuta normaalia elämää. Lääkäriin on syytä mennä myös siinä tapauksessa, jos nivelkipu alkaa vaivata rasituksen lisäksi levossa eikä parasetamolista tai lievistä tulehduskipulääkkeistä ole enää riittävästi apua kipuun tai kipulääkkeitä joutuu käyttämään jatkuvasti.

Varaa aika tilanteestasi riippuen jollekin seuraavista asiantuntijoista:

1. Yleislääkärille tai työterveyslääkärille

Jos sinulla on epämääräisiä kipuja, joiden syytä et vielä tiedä, varaa nivelkivun selvittämistä varten aika joko yleislääkärille tai työterveyslääkärille. Vastaanotolla kivun syy selvitetään, ja saat jatkohoito-ohjeet riippuen kivun aiheuttajasta.

Varaa aika yleislääkärille →

2. Fysioterapeutille

Voit varata ajan fysioterapeutille, jos lääkäri on jo todennut sinulla nivelrikon ja haluat ohjausta nivelrikon hoitamiseen tarkoitettuihin harjoitteisiin.

Varaa aika fysioterapeutille →

3. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärille

Hankalan ja pitkään oireilleen nivelrikon jatkotutkimuksia varten kannattaa varata aika ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin vastaanotolle. Ortopedian ja traumatologian erikoisala on keskittynyt luu- ja tukikudossairauksien sekä vammojen tutkimiseen ja kirurgiseen hoitoon.

Varaa aika ortopedian ja traumatologian erikoislääkärille →


Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit:

Asiantuntija
Teemu Paatela
Teemu Paatela

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Olen alaraajojen vammojen ja sairauksien hoitoon erikoistunut ortopedi. Harrastan itse aktiivisesti triathlonia, kilpauintia, hiihtoa ja laskettelua, joten urheiluvammojen hoito ja kuntoutus ovat minulle tuttuja. Tutkimustyössäni olen perehtynyt polven nivelvaurioiden korjausleikkauksiin. Palveluihini kuuluvat tähystysleikkaukset ja muut leikkaukset, joilla voidaan hoitaa mm. eturistisidevammat, nivelkierukkavauriot, nivelrustovauriot, polvilumpion sijoiltaanmenot, jännevammat, murtumat sekä urheilu- ja rasitusvammat. Toimin potilastyön lisäksi Terveystalon ortopedian ja traumatologian erikoisalajohtajana.
Asiantuntija
Henrik Mattila
Henrik Mattila

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Hoidan päätyökseni tapaturmapotilaita aina lapsista ja urheiluvammoista ikäihmisiin. Teen myös polven ja olkapään kirurgiaa sekä pistoshoitoja (pois lukien kosmeettiset pistokset). Vastaanottotyön ohella teen tutkimusta olkaluun murtumista ja koulutan muita vaikeasti vammautuneiden potilaiden sairaalahoitoon. Minulla on kilpatausta yleisurheilusta ja olen ollut lääkärinä mukana eri urheilulajeissa. Tervetuloa vastaanotolleni!