Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on hyvin yleinen sairaus, joka yleistyy iän myötä. Aikuisilla polven nivelrikko on yleisin polvikivun taustalta löytyvä syy. Polvinivelrikon riskiä lisäävät erityisesti lihavuus, nivelvammat ja raskas fyysinen työ. Polven nivelrikkoa ei pystytä parantamaan, mutta sen aiheuttamien oireiden lievittämiseen on olemassa monenlaisia hoitokeinoja.

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus, ja polven nivelrikko on puolestaan yksi yleisimmistä nivelrikoista. Kyseessä on siis hyvin yleinen vaiva. Polven nivelrikko etenee pikkuhiljaa ja aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvessa. Edetessään polvinivelrikko saattaa alkaa rajoittaa sitä sairastavan toimintakykyä ja päivittäisistä askareista selviytymistä, kuten kävelemistä, portaissa liikkumista, ja kengännauhojen sitomista.

Polven nivelrikko on koko polvinivelen sairaus, joka aiheuttaa muutoksia itse nivelen lisäksi myös sitä ympäröivissä luissa ja lihaksissa. Nivelrikko johtuu siitä, etteivät nivelruston solut enää uusiudu vaan nivelen pinta alkaa pikkuhiljaa rappeutumaan. Nivelrikon edetessä nivelrusto saattaa lopulta kulua kokonaan pois ja luu tulla paljaaksi. Nivelpinnan reunoille kasvavat luuvallit eli osteofyytit voivat rajoittaa polven liikkeitä.

Perimmäinen nivelrikon aiheuttava syy ei ole tiedossa. Polvinivelrikon riskiä lisäävät ja sille altistavat erityisesti lihavuus, ikääntyminen, nivelvammat, raskas fyysinen työ ja perimä. Polven nivelrikko on harvinainen vielä alle 45-vuotiailla, mutta sairaus yleistyy iän myötä: yli 75-vuotiaista polvinivelrikko on jo 32 prosentilla naisista ja 15 prosentilla miehistä.

Polven nivelrikko – oireet

Polven nivelrikon pääoire on polvessa tuntuva kipu. Kipu on tyypillisesti jomottavaa, ja polvesta saattaa kuulua naksumista ja rutinaa.

Nivelrikon alkuvaiheessa polvessa esiintyvä kipu liittyy rasitukseen ja helpottaa levossa. Rasituksen aikana esiintyvän kivun lisäksi nivelrikon alkuvaiheessa voi esiintyä myös liikkeellelähtökipua tai jalat saattavat tuntua liikkeelle lähtiessä jäykältä. Nivelrikon myöhemmässä vaiheessa polvessa voi alkaa esiintyä kipua rasituksen lisäksi myös levossa ja öisin. Yön aikana polvessa esiintyvä leposärky on merkki siitä, että polven nivelrikko on jo ehtinyt kehittyä pitkälle. Polven nivelrikon tulehdusvaiheessa polveen voi kerääntyä nestettä, mikä ilmenee polvessa esiintyvänä turvotuksena ja lievänä polven kuumotuksena. Nivelrikon oireilu on varsinkin alkuvaiheessa aaltoilevaa, ja tulehdus- ja kipuvaiheita voi esiintyä missä nivelrikon vaiheessa tahansa.

Pitkälle edennyt nivelrikko paljastuu ortopedin tekemän kliinisen tutkimuksen jälkeen otetuista röntgenkuvista. Lievemmissä tapauksissa nivelrikko voidaan todeta magneettikuvauksella. Oireiden ja röntgenmuutosten kehittyminen kestää kuukausia tai vuosia.

Missä polven nivelrikko tuntuu?

Polven nivelrikko tuntuu kipuna pääasiassa polvessa ja polven alueella. Joskus kipu voi säteillä myös laajemmalle alueelle, esimerkiksi polven alapuolelle säären yläosaan tai reiteen.

Polven nivelrikon hoito

Polven nivelrikkoon ei ole olemassa sairautta parantavaa hoitoa tai lääkitystä. Polven nivelrikon hoidon tavoitteena on kivunhallinta sekä polven liikkuvuuden ylläpitäminen ja parantaminen. Hoidon perustana on sopiva liikuntaharjoittelu ja muut lääkkeettömät hoitokeinot. Ylipainoiselle nivelrikkopotilaalle suositellaan laihduttamista, sillä painon pudottaminen yleensä lievittää kipua ja parantaa polvinivelrikkoa sairastavan toimintakykyä.

Liikunnan suhteen suositellaan polviniveliä mahdollisimman vähän rasittavia liikuntamuotoja, kuten kävelyä, pyöräilyä, vesijuoksua, uintia ja hiihtoa. Sen sijaan sellaisia liikuntamuotoja kannattaa välttää, joissa niveliin kohdistuu voimakkaita iskuja, nopeita kiertoliikkeitä tai äkkipysähdyksiä. Myös raskaiden taakkojen nostamista on syytä välttää mahdollisuuksien mukaan.

Liikunnan lisäksi polven nivelrikon hoidossa voidaan käyttää kipulääkkeitä, fysioterapiaa ja kortisonipiikkejä, jotka annetaan nivelen sisään pistoksena. Myös esimerkiksi glukokortikoidi- tai hyaluronaattiruiskeet voivat lievittää nivelkipua. Polvituki voi vakauttaa polvea, ja lievittää näin ollen polven kipua ja parantaa nivelrikkoa sairastavan toimintakykyä. Myös erilaisia apuvälineitä kannattaa kokeilla, jos nivelrikko vaikeuttaa arkiaskareista selviytymistä.

Polven tekonivelleikkausta on syytä harkita polven nivelrikon hoidoksi silloin, jos muut hoitokeinot eivät ole auttaneet riittävästi. Tekonivelleikkauksen on todettu olevan erittäin toimiva hoitokeino polven nivelrikkoon. Parhaimmillaan leikkaus vähentää kipua ja parantaa huomattavasti nivelrikkoa sairastavan toimintakykyä ja elämänlaatua.

Milloin lääkäriin?

Polvessa tuntuvan kivun takia kannattaa hakeutua lääkärille silloin, jos nivelkipu vaikeuttaa liikkumista, omia arkitoimia tai työntekoa tai häiritsee muuten omaa elämää. Polvinivelessä tuntuva leposärky on viimeistään syy hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Polvikivun syynä saattaa olla polven nivelrikko, mutta myös muut mahdolliset polvikivun aiheuttavat syyt on hyvä selvittää. Polvikivun taustalla saattaa olla nivelrikon sijaan esimerkiksi polven nivelkierukan repeämä tai rasitusmurtuma.

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Polvi