Polvivamma

Polvivamma syntyy tapaturmaisesti polven vääntymisen tai suoran iskun seurauksena. Vääntömekanismilla syntyy yleensä venähdysvammoja, mutta voimakkaamman vammaenergian seurauksena vaurioituvat polven nivelsiteet (sisemmän sivusiteen, eturistisiteen ja takaristisiteen vammoja) ja joskus nivelen liukurakenteet (nivelkierukan repeämä ja nivelruston vaurio). Harvinaisempia vammoja ovat polvilumpion sijoiltaanmeno tai reiden ojentajajänteen (nelipäisen reisilihaksen jänteen tai polvilumpiojänteen) repeämä. Suoran iskun seurauksena syntyy hyvin harvoin merkittäviä nivelen sisäisiä vaurioita, ilman reisiluun, sääriluun tai polvilumpion murtumaa.

Vastaanotolla arvioidaan vamman luonne. Tarvittaessa diagnoosia tarkennetaan polven röntgenkuvalla tai polven magneettikuvauksella. Polven tutkimisessa on oleellista erottaa iän ja rappeutumisen seurauksena kehittyneet vauriot vamman aiheuttamista vaurioista. Lievimmät vammat paranevat itsestään. Vaikeammissa vammoissa voidaan tarvita hoidoksi polvitukea tai leikkaushoitoa. Fysioterapeutin ohjaus jouduttaa yleensä toipumista ja varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Polven venähdys- ja ruhjevammat

Polven venähdys- ja ruhjevammat voivat aiheuttaa oireita useamman viikon ajan. Diagnoosiin päästään usein erikoislääkärin tekemällä kliinisellä tutkimuksella ja polven röntgenkuvalla. Tarkempia tutkimuksia suunnitellaan yleensä vasta seurannan jälkeen. Polvivamman sattuessa kannattaa varata aika Terveystalon Tapaturmapäivystykseen tai ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa alkuvaiheen selvityksissä saa apua myös yleislääkäriltä.

Polven sivusiteen vamma

Polven sisemmän sivusiteen vammat ovat yleisimpiä polven nivelsidevammoja. Ulomman sivusiteen vammat ovat harvinaisia ja liittyvät usein muiden polven nivelsiteiden vammoihin. Polven sisempi sivuside kulkee polven sisäsyrjällä, reisiluun sisemmästä nivelnastasta sääriluun yläosaan. Sivusiteen vamma syntyy voimakkaan sivuttaisen vääntöliikkeen seurauksena. Sivusiteen lievä vamma tuntuu kosketeltavana kipuna nivelsiteen alueella.

Vaikea nivelsidevamma aiheuttaa lisäksi nivelen epävakautta, joka voi tuntua polven epävarmuutena tai äkillisenä pettämisenä erityisesti vääntöliikkeissä. Hoito määräytyy sivusiteen vamman vaikeusasteen mukaan. Vamman vaikeusaste määritellään erikoislääkärin tekemän tutkimuksen ja tarvittaessa polven magneettikuvauksen avulla. Suuri osa sivusiteen vammoista voidaan hoitaa harjoitteiden ja polvituen avulla. Vaikeissa vammoissa, erityisesti moninivelsidevammoissa, joudutaan usein turvautumaan leikkaushoitoon. Lievätkin sivusiteen vammat voivat aiheuttaa kipuja useita kuukausia.

Polven nivelkierukan repeämät

Polvinivelessä on kaksi nivelkierukkaa, ulompi ja sisempi nivelkierukka. Nivelkierukka toimii polvessa niveltä tukevoittavana rakenteena ja tasaa painetta kaarevan reisiluun ja tasaisen sääriluun nivelpintojen välillä. Polven nivelkierukka voi vaurioitua joko tapaturmaisesti vääntövamman yhteydessä tai vähitellen eli rappeutumalla. Polven nivelkierukan repeämän diagnoosi on vaikea, koska rappeuman seurauksena kehittyvät oireettomat kierukkavauriot ovat hyvin yleisiä. Nivelkierukan repeämän aiheuttamat oireet voivat alkaa äkillisesti tai hitaasti. Kierukkavaurion taustaa ei voi yleensä päätellä potilaan oireista, ellei revennyt nivelkierukka ole siirtynyt paikaltaan aiheuttaen lukkopolven. Diagnoosi perustuu erikoislääkärin tekemään tutkimukseen ja polven magneettikuvaan. Kierukkavaurion syntymekanismia ja hoitomahdollisuuksia arvioidaan vaurion muodon perusteella. Osa tapaturman aiheuttamista kierukkavammoista voidaan korjata polvinivelen tähystysleikkauksessa tehtävällä nivelkierukan ompelulla. Harvinaisissa tapauksissa voi olla aiheellista poistaa revennyt nivelkierukan osa polven tähystysleikkauksessa. Pääosa kierukkavaurioista ei vaadi leikkaushoitoa.

Ilman tapaturmaa kehittyneet rappeumaperäiset kierukkarepeämät ovat usein oireettomia. Niiden yhteydessä esiintyvän nivelkivun syyksi epäillään nivelkierukan ja nivelruston pettäneen toiminnan aiheuttamaa nivelen ärtymistä. Rappeumaperäisen polven nivelkierukkavaurion leikkaushoito ei ole aiheellista, vaan voi olla jopa haitallista.

Polven eturistisiteen repeämä

Polven eturistiside kulkee keskellä polviniveltä reidestä säären etuosaan. Eturistiside estää sääriluun liiallisen liukumisen eteenpäin ja tukee polvea kiertosuunnassa. Eturistisiteen repeämä on yleinen polven nivelsidevamma, joka syntyy tavallisimmin polven vääntymisen ja kiertymisen yhteydessä. Eturistisidevamma on tyypillinen urheiluvamma esimerkiksi jalkapallossa ja laskettelussa. Vamman aiheuttama voimakas kierto- ja vääntöliike aiheuttavat usein nivelkierukoiden ja polven muiden nivelsiteiden vammoja. Tyypillisesti polvi turpoaa nopeasti ja muuttuu jäykäksi. Polven eturistisiderepeämä voi aiheuttaa polveen löysyyttä, joka useimmiten tuntuu muljahteluna tai lonksumisena, joskus polvi voi pettää alta. Revennyt eturistiside ei korjaannu itsestään, mutta sen aiheuttamat oireet voivat parantua hyvällä harjoittelulla.

Kun turvotus on laskenut, polvi voi toimia hyvin, jos eturistisiderepeämän lisäksi ei ole syntynyt muita vaurioita. Kävely voi sujua ilman oireita, vaikka eturistiside olisikin katkennut. Monilla löysyysoire on kuitenkin häiritsevä ja estää paluun normaaliin toimintakykyyn ja urheiluun. Arviolta puolet potilaista, joilla on pelkkä eturistisiteen repeämä, toipuvat hyvin fysioterapeutin ohjaamalla kuntoutuksella. Jos eturistisidevammaan liittyy liitännäisvammoja, voi varhainen leikkaushoito olla suositeltavin vaihtoehto. Muussa tapauksessa erikoislääkäri keskustelee vaihtoehdoista ja potilaalle tehdään yksilöllinen arvio vamman hoitostrategiasta.

Eturistisiteen korjausleikkaus on tähystysavusteinen leikkaus, jossa rakennetaan jännesiirteellä uusi eturistiside polven sisälle. Jännesiirteenä käytetään yleisimmin takareidestä otettuja jänteitä. Vaihtoehtoina voidaan käyttää polvilumpiojänteestä tai nelipäisen reisilihaksen jänteestä otettua siirrettä. Päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen käytetään kyynärsauvoja ensimmäisten viikkojen ajan. Fysioterapeutin ohjaama ja kontrolloima omatoiminen harjoittelu jatkuu leikkauksen jälkeen pitkään ja toimintakyky palaa vähitellen asteittain. Urheiluun paluuseen kuluu yleensä kuudesta yhdeksään kuukautta.

Polvilumpion sijoiltaanmeno – Patellaluksaatio

Polvilumpio on polven ojentajamekanismin osa. Nelipäisen reisilihaksen jänne kiinnittyy polvilumpion yläreunaan. Polvilumpion alareunasta jatkuu polvilumpiojänne, joka kiinnittyy sääriluun yläosassa sääriluun etuosaan. Nelipäisen reisilihaksen ojennusvoima välittyy polvilumpion kautta sääriluuhun. Polvilumpio niveltyy ja liukuu reisiluuta vasten. Reisiluussa on polvilumpion vastaisella nivelpinnalla uurre, joka ohjaa polvilumpion kulkua. Polvilumpio voi hypätä pois reisiluun urasta eli mennä sijoiltaan vääntö- ja kiertoliikkeen seurauksena. Jos polven muoto on poikkeava, polvilumpio voi mennä sijoiltaan jopa normaalin liikkeen yhteydessä. Polvilumpio menee aina sijoiltaan polven ulkosyrjälle. Sijoiltaanmeno tuntuu äkillisenä kipuna ja polven muljahduksena. Polvilumpio voi jäädä pois paikaltaan reiden ulkosyrjälle, jossa polvilumpio on käsin tunnettavissa. Polvilumpion sijoiltaanmenon ensihoitona polvi suoristetaan ja samalla polvilumpio voidaan nostaa paikalleen. Osa sijoiltaan menneistä polvilumpioista palautuu välittömästi paikalleen, eikä sijoiltaan mennyttä polvilumpiota ehdi havaita polven ulkosyrjältä. Polvilumpion sijoiltaanmenosta saattaa havaita vain kivun ja äkillisen polven sijoiltaanmenon tunteen. Polvilumpion sijoiltaanmeno aiheuttaa tyypillisesti polven sisäsyrjällä olevan polvilumpion ja reisiluun välisen pidäkesiteen repeämän. Polvilumpion sijoiltaanmenossa voi syntyä nivelrustovaurioita polvilumpion ja reisiluun nivelpinnoille. Ensimmäinen polvilumpion sijoiltaanmeno, johon ei liity liitännäisvammoja, paranee yleensä hyvin kuntouttamalla. Osa liitännäisvammoista ja helposti toistuvat polvilumpion sijoiltaanmenot vaativat usein leikkaushoitoa.

Polvilumpion sijoiltaanmenon jälkeen kannattaa käydä fysioterapeutin ohjauksessa. Ongelmana on usein nelipäisen reisilihaksen eri osien epätasapaino, jota voidaan parantaa harjoittelemalla. Vammasta toipuminen sujuu yleensä paremmin, jos fysioterapeutti ohjaa harjoittelussa.

Leikkauksessa korjataan polvilumpion toistuvalle sijoiltaan menolle altistava perussyy, joka on määritelty ennen leikkausta. Sijoiltaanmenolle voivat altistaa monet eri tekijät. Korjausleikkaus määritellään yksilöllisen arvion mukaan. Polvilumpiota tukevan polven ja reiden välisen pidäkesiteen eli mediaalisen patellofemoraaligamentin (MPFL nivelsiteen) korjaus on tavallisin leikkaushoito. Leikkauksessa rakennetaan omakudosjännesiirteellä vahvistus MPFL nivelsiteen kulkureitille polvilumpion ja reisiluun välille. Samalla voidaan korjata mahdollisia nivelen sisäisiä liitännäisvammoja.

Tietoa ja vinkkejä

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Polvi

Palvelut

Polvileikkaukset

Polvileikkauksia tehdään polvimurtuman, polven nivelkierukan vamman, polven rustovaurion, polven eturistisiteen (ACL tai takaristisiteen PCL) vamman, sekä polven sivusiteiden (MCL ja LCL) korjauksen yhteydessä. Leikkaushoidon tarve ja aiheellisuus arvioidaan aina potilaskohtaisesti. Leikkauspäätökseen vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, ammatin fyysinen rasittavuus, harrastukset sekä tutkimuslöydökset.

Palvelut

Polven tekonivelleikkaus

Polven tekonivelleikkaus on kirurginen toimenpide, jossa vaurioitunut nivel korvataan tekonivelellä. Tekonivelleikkauksen tavoitteena on poistaa kipu ja lisätä nivelen liikkuvuutta, jolloin myös toimintakyky ja elämänlaatu paranevat.

Palvelut

Juoksijan polvi

Juoksijan polvi on rasitusvamma, jossa polven ulkosyrjällä sijaitseviin rakenteisiin, reiden alaosan ulkokyhmyyn ja suoliluu-sääri-jännekimppuun syntyy paineista kiristystä tai jopa hankausta. Oireen taustalla on usein töpöttävää hölkkää vauhdikkaampaan juoksuun liittyvä yksitoikkoinen rasitusliike.

Palvelut

Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on hyvin yleinen sairaus, joka yleistyy iän myötä. Aikuisilla polven nivelrikko on yleisin polvikivun taustalta löytyvä syy. Polvinivelrikon riskiä lisäävät erityisesti lihavuus, nivelvammat ja raskas fyysinen työ. Polven nivelrikkoa ei pystytä parantamaan, mutta sen aiheuttamien oireiden lievittämiseen on olemassa monenlaisia hoitokeinoja.