Polvileikkaukset

Polvileikkauksia tehdään polvimurtuman, polven nivelkierukan vamman, polven rustovaurion, polven eturistisiteen (ACL tai takaristisiteen PCL) vamman, sekä polven sivusiteiden (MCL ja LCL) korjauksen yhteydessä. Leikkaushoidon tarve ja aiheellisuus arvioidaan aina potilaskohtaisesti. Leikkauspäätökseen vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, ammatin fyysinen rasittavuus, harrastukset sekä tutkimuslöydökset.

Polvileikkaukset

Polvileikkauksia tehdään polvimurtuman, polven nivelkierukan vamman, polven rustovaurion, polven eturistisiteen (ACL tai takaristisiteen PCL) vamman, sekä polven sivusiteiden (MCL ja LCL) korjauksen yhteydessä. Leikkaushoidon tarve ja aiheellisuus arvioidaan aina potilaskohtaisesti. Leikkauspäätökseen vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, ammatin fyysinen rasittavuus, harrastukset sekä tutkimuslöydökset.

Polven tähystysleikkaus

Polven tähystys on nopea ja helppo tapa selvittää polvinivelen tila: kierukat, nivelrustot ja tärkeimmät nivelsiteetnäkyvät luotettavasti. Toimenpiteessä polveen tehdään yleensä kaksi pientä haavaa, joiden kautta tähystin ja tarvittavat instrumentit viedään niveleen. Samassa tähystyksessä on mahdollista myös korjata suurin osa havaituista vaurioista. Kierukka korjataan joko ompelemalla, kiinnittämällä tai poistamalla revennyt osa. Toimenpide voidaan tehdä selkäydinpuudutuksessa, nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa.

Yleisimmät polven vammojen leikkaukset ovat:

  • Kierukanpoisto
  • Eturistisiteen vammat
  • Takaristisiteen vammat
  • Polven rustovaurio


Polven rustovaurio voi syntyä esim. vääntövamman tai pitkäaikaisen mekaanisen rasituksen seurauksena. Vaurio syntyy tavallisimmin polveen ja se voidaan korjata tähystämällä tai avo-operaatiolla valittavan menetelmän mukaan. Toimenpide tehdään selkäydinpuudutuksessa tai nukutuksessa. Kotiutuminen tapahtuu toimenpide- tai seuraavana päivänä.

Polven ristisidevammat

Polven ristisidevammat syntyvät yleensä polven vääntymisen tai siihen kohdistuneen iskun seurauksena. Toimenpiteessä ristiside korjataan tapauskohtaisesti valittavalla tekniikalla, esim. korvaamalla revennyt ristiside jännesiirteellä. Toimenpide tehdään tähystystekniikalla selkäydinpuudutuksessa tai nukutuksessa. Kotiutuminen tapahtuu seurannan jälkeen toimenpide- tai seuraavana päivänä.

Polvileikkauksen kulku

Leikkauksen valmistelussa on kirurgin lisäksi mukana nukutukseen ja kivunhoitoon erikoistunut lääkäri (anestesiologi) sekä sairaalan sairaanhoitajat. Arvioimme huolellisesti fyysisen tilasi, yleiskunnon ja mahdolliset yksilölliset riskitekijät. Käytämme nykyaikaisia tähystys-, leikkaus- ja anestesiatekniikoita, joiden ansiosta pääset kotiin jo samana päivänä. Kirurgiemme vastaanotolla käy paljon nuoria urheilijoita 10-vuotiaista lapsista alkaen polvivammojen takia. Osa kipeytyneistä polvista voidaan hoitaa ilman leikkausta.

Polvileikkauksiin on erilaisia puudutus- ja nukutusvaihtoehtoja. Tapaat ennen leikkausta anestesialääkärimme, jonka kanssa voitte sopia sinulle sopivasta kivunlievitysmenetelmästä. Pienelle alueelle kohdistuviin toimenpiteisiin, kuten polven tähystykseen, riittää usein paikallispuudutus ja laskimoon annettavat rauhoittavat kipulääkkeet.

Terveystalon kokonaisvaltaisessa hoitopolussa korostetaan leikkaavien kirurgien, työterveystiimin ja fysioterapeuttien tiivistä yhteistyötä. Hoitopolku tukee joustavaa ja oikea-aikaista työhön ja arkeen paluuta. Yhteispelin tuloksena arvioidaan tarve sairasloman pituudelle sekä sopivin hoito, kuntoutus ja mahdollinen työn mukauttaminen leikkauksen jälkeen. Hoitopolkuumme kuuluu asiantunteva fysioterapia, sillä aktiivinen, säännöllinen ja ohjattu kuntouttaminen on tärkeää. Asiantuntevan tuen avulla kuntoutusprosessi helpottuu ja paluu normaaliin elämään nopeutuu.

 

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Polvi

Palvelut

Polven tekonivelleikkaus

Polven tekonivelleikkaus on kirurginen toimenpide, jossa vaurioitunut nivel korvataan tekonivelellä. Tekonivelleikkauksen tavoitteena on poistaa kipu ja lisätä nivelen liikkuvuutta, jolloin myös toimintakyky ja elämänlaatu paranevat.

Palvelut

Polvivamma

Polvivamma syntyy tapaturmaisesti polven vääntymisen tai suoran iskun seurauksena. Vääntömekanismilla syntyy yleensä venähdysvammoja, mutta voimakkaamman vammaenergian seurauksena vaurioituvat polven nivelsiteet (sisemmän sivusiteen, eturistisiteen ja takaristisiteen vammoja) ja joskus nivelen liukurakenteet (nivelkierukan repeämä ja nivelruston vaurio). Harvinaisempia vammoja ovat polvilumpion sijoiltaanmeno tai reiden ojentajajänteen (nelipäisen reisilihaksen jänteen tai polvilumpiojänteen) repeämä. Suoran iskun seurauksena syntyy hyvin harvoin merkittäviä nivelen sisäisiä vaurioita, ilman reisiluun, sääriluun tai polvilumpion murtumaa.

Palvelut

Juoksijan polvi

Juoksijan polvi on rasitusvamma, jossa polven ulkosyrjällä sijaitseviin rakenteisiin, reiden alaosan ulkokyhmyyn ja suoliluu-sääri-jännekimppuun syntyy paineista kiristystä tai jopa hankausta. Oireen taustalla on usein töpöttävää hölkkää vauhdikkaampaan juoksuun liittyvä yksitoikkoinen rasitusliike.

Palvelut

Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on hyvin yleinen sairaus, joka yleistyy iän myötä. Aikuisilla polven nivelrikko on yleisin polvikivun taustalta löytyvä syy. Polvinivelrikon riskiä lisäävät erityisesti lihavuus, nivelvammat ja raskas fyysinen työ. Polven nivelrikkoa ei pystytä parantamaan, mutta sen aiheuttamien oireiden lievittämiseen on olemassa monenlaisia hoitokeinoja.