Hammasproteeseilla eli tekohampailla voidaan korvata puuttuvia hampaita.

Hammasproteesit toimivat omien hampaiden kaltaisesti

10.11.2020 | Päivitetty 27.1.2023

Ritva Lindblad

Asiantuntija Ritva Lindblad, suunterveyden ylihammaslääkäri

Hammasproteeseilla voidaan korvata puuttuvia hampaita, korjata vaurioituneita hampaita sekä parantaa virheellistä purentaa. Hammasproteeseilla pyritään kohentamaan myös hampaiden ulkonäköä. Hammasproteeseja on erilaisia: sekä irrotettavia, että kiinteitä. Vaurioituneita hampaita voidaan korjata kruunuilla tai laminaateilla. Kokonaan puuttuvia hampaita voidaan korvata siltaproteeseilla tai hammasimplanteilla, sekä erilaisilla irrotettavilla proteeseilla. Kruunuja ja siltaproteeseja voidaan tehdä omien hampaiden ja implanttien varaan.

Kun harkitset hammasproteesia

Varaa ensin aika:

a) Hammastarkastukseen

Hammastarkastuksessa hammaslääkäri kartoittaa mahdolliset suun sairaudet ja tarvittavan hoidon ennen proteesia (reikien paikkaus, iensairauksien hoito). Tässä vaiheessa otetaan yleensä myös röntgenkuvia, jotta vältytään lähivuosina yllätyksiltä. Hammaslääkäri arvioi, onko erikoishammaslääkäritason osaaminen juuri sinun tapauksessasi tarpeen.

Varaa aika hammastarkastukseen →

b) Erikoishammaslääkärin konsultaatioon

Jos olet käynyt vuoden sisällä hammastarkastuksessa, voit halutessasi varata suoraan ajan erikoishammaslääkärin konsultaatiokäynnille. Yksityissektorilla erikoishammaslääkärin vastaanotolle ei tarvita lähetettä. Konsultaatiokäynnillä arvioidaan juuri sinulle parhaiten sopiva proteesi. Samalla selviää myös hoidon seuraavat vaiheet ja hinta-arvio.

Varaa aika erikoishammaslääkäriin konsultaatioon →

Hammasproteesi – milloin ja kenelle?

Hammasproteeseja voidaan käyttää, kun yksi tai useampi hammas puuttuu, tai hampaat ovat pitkälle vaurioituneita. Hammasproteesit toimivat omien hampaiden kaltaisesti ja ne ovat luonnollisen näköisiä. Hammasproteesi helpottaa pureskelua ja tasapainottaa koko purentaa omien hampaiden puuttuessa. Hammasproteesi voi olla ratkaisu myös, kun halutaan korjata hampaiden ulkonäköä tai muuten ehjästä hammasrivistä puuttuu hammas. Esimerkiksi vino tai värjäytynyt hammas voidaan korjata hammasproteesilla saman malliseksi ja väriseksi kuin muut hampaat. 

Hammasproteesilla voidaan korjata:

  • pieniä asento- tai värivirheitä
  • vaurioituneita ja monesti paikattuja hampaita
  • yksittäisiä puuttuvia hampaita
  • kokonaan puuttuva hampaisto

Ennen hammasproteesin valmistamista

Ennen hammasproteesin suunnittelua on syytä tarkastuttaa hammaslääkärillä, että suu ja hampaat ovat terveet. Tässä vaiheessa röntgentutkimukset ovat usein tarpeen. Röntgentutkimusten avulla voidaan muun muassa todeta mahdolliset tulehduspesäkkeet leukaluussa hampaiden juurien kärkien tuntumassa. Sellaiset voivat olla pitkään oireettomia. Ne tulee aina muutenkin hoitaa, mutta ajoitus ennen proteesin tekoa on tärkeä, jottei usein kalliiksi tullutta ratkaisua tarvitse uusia tai korjata, mikäli tulehtunut hammas tulisi poistaa.

Kun suu on hoidettu kuntoon, hammasproteesin suunnittelu voidaan aloittaa. Hammasproteesin suunnitteluun voidaan varata aika erikoishammaslääkärille. Konsultaatiokäynnillä arvioidaan sinulle parhaiten sopiva proteesi haastattelun, omien toiveittesi, hampaiston, purennan ja röntgentutkimusten perusteella. Samalla selviää myös hoidon seuraavat vaiheet ja hinta-arvio.

Erikoishammaslääkäreiden lisäksi myös yleishammaslääkärit tekevät proteettisia toimenpiteitä. Erikoishammaslääkäri hallitsee haastavatkin ratkaisut. Erikoishammaslääkärin osaamista tarvitaan ainakin silloin, kun aikaisemmat hammasproteettiset rakenteet eivät ole toimineet toivomallasi tavalla, esimerkiksi irrotettavien proteesien pysyvyys on heikko, täytteet tai sillat lohkeavat toistuvasti tai niiden ulkonäkö ei miellytä silmää.

Kiinteät hammasproteesit – hammaslaminaatit, hammassillat ja hammaskruunut

Kiinteät hammasproteesit kiinnitetään joko hampaiden omiin juuriin, tai keinojuuriin, eli hammasimplantteihin

Kiinteitä hammasproteeseja ovat:

Hammaskruunut

Hammaskruunu tarkoittaa hampaan näkyvän osan, kruunun korvaavaa rakennetta. Vaurioituneen, lohjenneen tai reikiintymisen vaurioittaman hampaan kruunuosa voidaan korvata omaa hammasta jäljittelevällä hammaskruunulla, joka kiinnitetään hampaan luonnolliseen, useimmiten juurihoidettuun juureen. Tällaista ratkaisua kutsutaan nastakruunuksi.

Kruunun voi tehdä myös oman hampaan kruunun varaan, jolloin puhutaan vaippakruunusta. Oma hampaan kruunu hiotaan ”tappimaiseksi” pilariksi ja vaippakruunu tehdään jäljennöksen avulla täsmällisesti hiottuun pilariin istuvaksi.

Hammassilta

Hammassilta on kiinteä proteesi, joka korvaa yhden tai useamman hammaskaaresta puuttuvan hampaan. Omat hampaat, jotka toimivat sillan tukihampaina, hiotaan koonisiksi pilareiksi. Siltarakenne, jossa välihammas tai -hampaat ovat kiinnitettyinä ja tukihampaat pilarien muotoisesti onttoja, kiinnitetään pilareiksi hiottujen tukihampaiden varaan.

Hammaslaminaatit

Hammaslaminaatit ovat hampaiden ulkopinnalle kiinnitettävät keinotekoiset, keraamiset kuoret. Hammaslaminaateilla korjataan hampaiden muoto- ja värivirheitä. Niitä käytetään yleisimmin, kun hampaita halutaan korjata esteettisistä syistä. 

Irrotettavat hammasproteesit – osaproteesit ja kokoproteesit

Yleisimpiä irrotettavia proteeseja ovat osaproteesit ja kokoproteesit. Osaproteesi voi olla akryyliosaproteesi tai rankaosaproteesi. Jälkimmäisessä rakenteen, osittain hampaiden pinnalle ulottuva runko on metallia (kromikobolttia). Irrotettavat proteesit otetaan pois yön ajaksi. Irtoproteesit pyritään valmistamaan kestäviksi ja vastaamaan mahdollisimman hyvin luonnollista purentaa. Osaproteesin käyttäjän tulee pitää hyvää huolta jäljellä olevista hampaistaan. Myös proteesit tulee pitää puhtaina.

Osaproteesit

Osaproteesilla tarkoitetaan irrotettavia hammasproteeseja, joilla korvataan puuttuvia hampaita, kun omia hampaita on vielä jäljellä. Osaproteesit tukeutuvat suun limakalvoihin sekä omiin hampaisiin tukeutuvien koukkujen avulla.

Kokoproteesit 

Kokoproteesit, puhekielessä tekohampaat, tarkoittavat irrotettavia hammasproteeseja, joilla korvataan vain toisen, tai molempien leukojen kaikki omat hampaat. Kokoproteesit valmistetaan akryylimuovista. Yksilöllisesti valmistetun kokoproteesin akryyliosat korvaavat ajan myötä menetettyä hammasharjannetta. Kokoproteesi pysyy paikallaan imukuppivaikutuksella (yläkokoproteesi etenkin) ja tottumisen myötä pehmytkudosten ja lihasten tukemana. Kokoproteesi ei voi koskaan olla täysin liikkumaton ja kokoproteesin käyttö vaatii pitkähkön totuttautumisvaiheen, jonka jälkeen syöminen ja puhuminen alkavat sujua.

Hammasproteesien puhdistaminen

Kuten omienkin hampaiden kohdalla, myös hammasproteesin hyvään hoitoon kuuluu sen säännöllinen puhdistaminen ja suun terveydestä huolehtiminen. Säännöllinen ammattimainen hammashoito ja hyvä hampaiden omahoito ovat proteettisen hoidon edellytyksiä. Sekä irrotettavien että kiinteiden hammasproteesien kohdalla on tärkeää puhdistaa proteesi huolellisesti joka päivä, sillä proteesin pinnalla voi elää sieni- ja bakteerikasvustoa. Proteesien hoidossa ja puhdistamisessa on tärkeää noudattaa hammaslääkäriltä saatavia ohjeita. Kaikki tehdyt rakenteet ja proteesimallit hankaloittavat suun ja omien hampaiden puhdistusta ja lisäävät päivittäiseen puhdistukseen tarvittavaa aikaa.

Kiinteiden proteesien puhdistaminen

Omien hampaiden tapaan huolellinen päivittäinen puhdistus on avainasemassa kiinteiden proteesien hoidossa. Myös niiden kunto on hyvä tarkastuttaa vuosittain hammaslääkärin hammastarkastuksessa. Mitä enemmän suussa ja hampaissa on vieraita rakenteita, sitä hanakammin bakteeriplakkia kertyy, ja sitä haastavammaksi hampaiden ja hammasvälien puhdistaminen tulee. Bakteeriplakin kertyminen tarkoittaa suun sairauksien riskin ja omien hampaiden menetyksen todennäköisyyden lisääntymistä.

Irtoproteesien puhdistaminen

Irrotettavat hammasproteesit puhdistetaan pehmeällä proteesiharjalla ja mikäli halutaan, proteesin puhdistamiseen tarkoitetulla tahnalla. Mekaaninen puhdistus, eli proteesiharjalla puhdistus, on tärkein. Akryyliproteesi kerryttää bakteereita pintaansa luonnollisten hampaiden tapaan, minkä takia päivittäinen harjaus on tärkeää. Akryyli on lisäksi materiaalina huokoinen. Irrotettavien proteesien puhdistamisessa on tärkeää käyttää niille erikseen suunniteltua harjaa ja puhdistusaineita, ettei proteesi vaurioidu. 

Päivittäisen puhdistuksen lisäksi irrotettavat proteesit tulee puhdistaa viikoittain desinfiointiaineella. Poretabletteina ja liuoksena myytävää desinfiointiainetta löytyy esimerkiksi apteekeista ja päivittäistavarakaupoista. Hammasproteesi upotetaan desinfiointiainetta sisältävään veteen n. 5-15 minuutiksi ja huuhdellaan hyvin ennen suuhun laittoa. Irrotettavat hammasproteesit huuhdellaan myös ruokailun jälkeen, jotta niiden alle ei jäisi ruuantähteitä. Öisin proteesit otetaan suusta pois ja säilytetään kuivassa ja kotieläinten ulottumattomissa. Kissat ja koirat pitävät tunnetusti purentakiskoja, oikomiskojeita ja irtoproteeseja puruleluinaan. 

Irrotettavien proteesien pohjaus

Irtoproteesin käyttöönoton jälkeen ne tulee pohjata säännöllisesti, noin 2–5 vuoden välein. Pohjaaminen tarkoittaa proteesin pohjan uudelleenmuotoilua. Ihmisen suussa tapahtuu muutoksia esimerkiksi vanhenemisen seurauksena. Hammasharjanteet kutistuvat ajan myötä ja kutistuminen on nopeinta hampaan tai hampaiden poiston jälkeisinä kuukausina. Pohjauksella varmistetaan, että proteesi istuu suuhun painohaavoja aiheuttamatta ja pysyy paikallaan syödessä ja puhuessa niin hyvin kuin mahdollista. Proteesin pohjaus estää hammasproteesia löystymästä liikaa ja lisää proteesin käyttömukavuutta. Löystynyt ja liiallisesti liikkuva proteesi voi hiertää suun limakalvoja ja kerryttää ruuantähteitä proteesin alle.

Hammasproteesin jälkeen

Hammasproteesin jälkeen perushoito jatkuu usein hammaslääkärin vastaanotolla. Hammasproteesin kunto ja istuvuus on kuitenkin hyvä tarkastaa säännöllisesti myös proteesin tehneen erikoishammaslääkärin vastaanotolla. Hyvä suuhygienia ja huolellinen hampaidenhoito pidentää hammasproteesien pysyvyyttä ja kuntoa. Jos suuhygieniaa ja hammaslääkärikäyntejä laiminlyödään, on vaarana, että omat jäljellä olevat hampaat tuhoutuvat ja myös implanttien luukiinnitystä menetetään. 

Kiinteät proteesit

Hammastarkastuksessa on hyvä käydä säännöllisesti, noin vuoden välein. Kruunut ja sillat tutkitaan samalla kun omat hampaat tarkastetaan. Erilaiset suun keinotekoiset rakenteet altistavat suun sairauksille, jolloin hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla käynnin kannattaa olla aiempaa tiheämpää. 

Irrotettavat proteesit

Irrotettavat proteesit kannattaa tarkastuttaa hammaslääkärin vastaanotolla vuosittain. Mikäli irrotettavien hammasproteesien pysyvyys tai istuvuus on huono, voidaan tarvita myös erikoishammaslääkärin osaamista.

Erikoishammaslääkärillä kannattaa käydä, mikäli proteettiset rakenteet eivät ole toimineet toivotulla tavalla tai ne eivät ole jostain syystä sopivat.

Irtoproteesien pohjaus tulisi tehdä noin 2–5 vuoden välein ja uusia ne kokonaan 5–10 vuoden välein. Myös proteesin metallisia tukirakenteita voidaan tarpeen mukaan kiristää hammaslääkärin vastaanotolla. Niitä ei kannata koskaan väännellä itse, koska tottumattoman on vaikea arvioida voimaa ja tukirakenteet voivat katketa helposti.

Hammasproteesi – hinta

Kiinteän ja irrotettavan hammasproteesin hinta riippuu valitusta proteettisesta rakenteesta, hoidon kestosta ja monesta muusta potilaskohtaisesta tekijästä. Karkeasti voi sanoa, että kiinteä protetiikka on irtoprotetiikkaa kalliimpaa. Keinojuuriin (implantteihin) tehtävät rakenteet nostavat hintaa. Konsultaatiossa erikoishammaslääkäri tekee kustannusarvion proteettisesta hoidosta ja sen kestosta. Erikoishammaslääkärin konsultaatiokäynnin hinnan sekä muut ajankohtaiset hinnat löydät hinnastostamme (Muut hinnat, Hammashoito).

Ohjeet asiointiin

1. Varaa ensin aika:

a) Hammastarkastukseen hammaslääkärille, jossa kartoitetaan mahdolliset suun sairaudet ja tarvittava hoito ennen proteesia (reikien paikkaus, iensairauksien hoito). Tässä vaiheessa kannattaa ottaa myös röntgenkuvia, jotta vältytään lähivuosina yllätyksiltä. Myös yleishammaslääkärit tekevät kaikkia erilaisia proteettisia hoitoja, ja tarvittaessa ohjaavat erikoishammaslääkärille.

b) Jos olet käynyt vuoden sisällä hammastarkastuksessa, voit varata ajan suoraan, ilman lähetettä erikoishammaslääkärille konsultaatioon.

2. Jos suu on terve ja hammasproteesin suunnittelu voidaan aloittaa, seuraavalla hoitokerralla suusta otetaan jäljennös, jonka perusteella tehdylle mallille hammasproteesi suunnitellaan. Samalla selviää hoidon seuraavat vaiheet ja saat ajanvarausohjeet niitä varten. Tarvittavien käyntien pituus ja määrä vaihtelevat valitun proteettisen ratkaisun mukaan.

3. Säännöllinen hammashoito on jatkossa välttämätöntä ja siihen kuuluvat hammaslääkärin tekemät tutkimukset (hammastarkastukset) ja käynnit suuhygienistin vastaanotolla sinulle arvioiduin määrävälein. Vastaanotolla erikoishammaslääkäri tarkastaa esimerkiksi proteesin pysyvyyden ja istuvuuden ja arvioi niiden perusteella huolto- ja uusimistarpeen.


Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit:

Ritva Lindblad
Ritva Lindblad

suunterveyden ylihammaslääkäri

Asiantuntijana tässä artikkelissa toimi Terveystalon suunterveyden ylihammaslääkäri, hammaslääkäri Ritva Lindblad.