Osteopatia on manuaalisen terapian hoitomuoto, tyypillisiä osteopaatin hoitamia vaivoja ovat nivelkipu, iskias, päänsärky ja huimaus.

Osteopatia on manuaalisen terapian hoitomuoto – tyypillisiä osteopaatin hoitamia vaivoja ovat nivelkipu, iskias, päänsärky ja huimaus

3.2.2022

Jyri Eklund

Asiantuntija Jyri Eklund, vastaava hieroja

Osteopatia on manuaalisen terapian hoitomuoto, jota käytetään tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriöiden tutkimiseen ja hoitoon. Esimerkkejä toiminnallisista häiriöistä ovat muun muassa erilaiset lihasperäiset jännitykset ja nivelten lukkotilat.

Kipu on elimistön suojamekanismi, joka varoittaa ihmisiä vaurioituneesta tai vaurioitumassa olevasta kehonosasta. Kivun taustalla olevia syitä on mahdollista tutkia ja hoitaa osteopaatin vastaanotolla. Terveystalon osteopaatit tutkivat, hoitavat ja ennaltaehkäisevät kehon nivelten ja pehmytkudosten toiminnallisia häiriöitä ja kiputiloja. Hoitomenetelmänä käytetään nivelten manipulaatiota ja pehmytkudosten käsittelyä.

Sisällysluettelo

Mihin osteopatia perustuu?

Osteopatia perustuu ajatukseen, jossa ihmiskeho on järjestelmä, jonka kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Toimintahäiriö yhdessä osassa voi aiheuttaa oireita toisessa.

Esimerkkinä voidaan käyttää lihasten ylikuormituksesta johtuvaa niskan kipua, joka voi säteillä kipuna selässä. Kipu onkin yksi yleisimmistä syistä tulla osteopaatin vastaanotolle.

Kipu on elimistön varoitus toimintahäiriöstä tai sairaudesta, jonka syyt on hyvä selvittää. Suurin osa kiputiloista on kuitenkin harmittomia ja parantuu nopeasti. Pitkäaikaisesta eli kroonisesta kivusta voidaan puhua silloin, kun kipu on kestänyt yli 3–6 kuukautta tai kauemmin kuin kudosten normaali paraneminen.

Mitä osteopaatti tekee?

Osteopaatti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tutkimukseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Osteopaatit ovat käyneet neljän vuoden koulutuksen, jonka aikana heille on muodostunut kattava tuntemus ihmisen anatomiasta, fysiologiasta ja patologiasta.

Elimistön kattavan tuntemuksen lisäksi osteopaattien taitoihin kuuluvat erilaiset hoitomenetelmät, kuten pehmytkudoskäsittelyt sekä nivelten mobilisaatio- ja manipulaatiohoidot. Hoitomenetelmien tukena voidaan käyttää tarpeen mukaan myös terapeuttisia harjoitteita.

Pehmytkudoskäsittely voi olla hierontaa, triggerpistekäsittelyä tai lihaskalvokäsittelyä eli faskiahoitoa. Tavoitteena on purkaa lihasjännitystä, jotta verenkierto ja lihasten toiminta paranisi. Pitkään jatkunut lihasjännitys heikentää verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, mikä ilmenee kipuna ja lihaskireytenä.

Lihasjännitys voi olla seurausta esimerkiksi pitkään jatkuneesta stressistä tai näyttöpäätetyöskentelystä. Näyttöpäätetyöskentelyssä on hyvä kiinnittää huomiota hyvään työasentoon ja riittävään liikkumiseen työpäivän aikana. Tietokoneen näyttö on hyvä pitää sellaisella korkeudella, jossa katse on ruudun keskikohdassa.

Nivelmobilisaation tavoitteena on mahdollistaa nivelten normaali ja kivuton toiminta sekä liikkuvuus. Sitä voidaan käyttää myös ylläpitämään nivelten liikkuvuutta ja ennaltaehkäisemään liikerajoituksia.

Osteopaatit käyttävät siis ihmiskehon tuntemusta ja useita hoitomenetelmiä apunaan pyrkiessään palauttamaan kehon luonnollisen terveydentilan ja hyvinvoinnin.

Mihin osteopatia auttaa?

Osteopaattinen hoito auttaa hyvin niska-, hartia- ja selkäkipujen lievittämisessä ja hoidossa. Näiden lisäksi osteopaatin vastaanotolle hakeudutaan myös päänsäryn sekä työ- ja urheiluperäisten rasitusvammojen takia.

Monet tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat iän, elimen liikakäytön tai työrasituksen mukanaan tuomia vaivoja ilman yksittäistä vammaa. Osteopatia on usein tehokas hoitomuoto niiden parantamiseen.

Osteopatian avulla voidaan hoitaa ja lievittää myös:

  • iskiasvaivoja
  • huimausta
  • lihasjännitystä- ja kireyttä
  • niveltulehdusta
  • raskauden aiheuttamaa kipua

Mitä hoito sisältää?

Osteopaattinen hoito on aina yksilöllistä, ja se muodostetaan asiakkaan nykytilanteen mukaisesti.

Ensimmäinen käynti sisältää kattavan haastattelun, jossa käydään läpi asiakkaan yleistä terveydentilaa sekä vaivoja ja oireita. Huomioon otetaan myös aikaisemmat vaivat, tapaturmat ja leikkaukset sekä muut hoidot. Haastattelun tavoitteena on selvittää ongelmien taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Haastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan kehoa käsin tunnustelemalla eli palpaatiolla. Tutkimuksessa arvioidaan vaivojen ja toimintahäiriöiden laatua, esimerkiksi sitä liikkuvatko nivelet normaalisti ja esiintyykö lihasjännitystä.

Tutkimuksen jälkeen osteopaatti laatii yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman ja hoidon tavoitteet. Asiakkaan paranemista seurataan jokaisella hoitokerralla, ja käytettävät hoitomenetelmät valitaan asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaisesti. Hoitokerrat eivät välttämättä ole siis samanlaisia keskenään.

Vaivan parantuminen tai oireiden väheneminen voi vaatia useamman hoitokerran. Asiakkaan voinnin mukaan voidaan päätellä, mistä hoitomenetelmistä on ollut apua ja mihin kannattaa keskittyä tulevaisuudessa.

Tavoitteena on auttaa asiakasta vähentämään uusien ongelmien syntyminen jatkossa. Vaivojen ja oireiden lisäksi osteopaattinen lähestymistapa edistää myös yleistä hyvinvointia ja kehon terveyttä.

Kenelle osteopatia sopii?

Osteopaattinen hoito sopii hyvin sekä aikuisille että lapsille. Iän myötä lihakset kutistuvat ja rasvakudos lisääntyy, mikä johtaa lihasvoiman, liikkuvuuden ja venyvyyden heikkenemiseen. Kehon heikentynyt toiminta oireilee kiputiloina ja toimintahäiriöinä, joita voidaan lähteä tutkimaan ja hoitamaan osteopatian avulla.

Osteopatiaa voidaan käyttää myös vauvojen lihasjännityksen hoidossa. Synnytys on raskas prosessi sekä äidille että vauvalle. Vauvalla ei ole tilaa liikkua ahtaassa kohdussa, minkä seurauksena lihakset jumittuvat helposti.

Lihasjännitys ja hermoärsykkeet aiheuttavat vauvalle epämiellyttäviä tuntemuksia, joka voi ilmetä koliikki-itkuna. Osteopaatti tutkii hellävaraisesti vauvaa saadakseen lihasjännitykset laukeamaan.

Varaa aika osteopaatille →
Muita käsillä tehtäviä hoitomuotoja ovat:
Jyri Eklund
Jyri Eklund

vastaava hieroja

Asiantuntijana tässä artikkelissa toimi vastaava hieroja Jyri Eklund.