Fasettilukko on tila, jossa yhden tai useamman fasettinivelen liikelaajuus on rajoittunut.

Fasettilukko on yleinen selkäkivun aiheuttaja

10.8.2022

Fasettilukko on tila, jossa yhden tai useamman fasettinivelen liikelaajuus on rajoittunut. Tässä tietopaketissa käsitellään fasettilukon syitä, oireita ja hoitomenetelmiä.

Jos fasettilukon oireet ovat kestäneet yli päivän, varaa aika fysioterapeutin vastaanotolle. 

Sisällysluettelo

Fasettinivelet vakauttavat selkärankaa

Selkäranka tukee kehoa ja suojaa selkäydintä. Se on jaettu kolmeen osaan: kaularanka, rintaranka ja lanneranka.

Lannerangan jatkeena on risti- ja häntäluu, joiden nikamat ovat sulautuneet yhteen. Selkäranka koostuu nikamista, joista seitsemän on kaularangassa, kaksitoista rintarangassa ja viisi lannerangassa.

Selkärangan jokaisen nikaman välissä on välilevy

Välilevyt tukevat selkärankaa, pehmentävät siihen kohdistuvaa rasitusta iskunvaimentimen tavoin ja mahdollistavat selkärangan taipumisen ja kiertyminen joustavasti kaikkiin suuntiin.

Fasettinivelet

Jokainen selkärangan nikama on liittynyt toiseen nikamaan fasettinivelten avulla. Ylempi nikama liukuu aina alemman nikaman päälle. Näin selkäranka voi kiertyä ja taipua eri suuntiin.

Fasettiniveliä ympäröi nivelkapseli

Nivelkapseli sisältää nivelnestettä, joka voitelee niveliä ja ravitsee nivelrustoa. Nivelrusto on ohut kudoskerros, joka peittää niveltyvien luiden päitä ja mahdollistaa niiden sujuvan liikkumisen toisiinsa nähden.

Esimerkiksi ihmisen kääntäessä päätä, fasettinivelet mahdollistavat kaularangan nikamien kiertymisen. Esinettä poimittaessa maasta, fasettinivelet mahdollistavat puolestaan lannenikamien taipumisen.

Terveet fasettinivelet mahdollistavat selkärangan vapaan ja kivuttoman liikkuvuuden. Kuten ihmiskehon kaikki muutkin nivelet, myös fasettinivelet ovat alttiita vammoille, rasitukselle ja kulumiselle.

Mikä on fasettilukko ja mistä se johtuu?

Fasettilukko on tila, jossa yhden tai useamman fasettinivelen liikelaajuus on rajoittunut. Fasettinivelen lukkiutuminen on usein seurausta kehon virheasennosta.

Tämän vuoksi näyttöpäätetyötä tekevien henkilöiden olisi hyvä muistaa pitää huolta hyvästä työergonomiasta.

Fasettilukko voi johtua myös tapaturmasta, rappeumasairaudesta tai yksinkertaisesti nivelten kulumisesta.

Fasettilukon taustalla voi olla lisäksi:

  • staattinen työasento
  • yksipuolinen ja kuormittava työ
  • liikunta tai liikunnan puute
  • taakkojen nostelu epäergonomisesti
  • äkillinen kehoon kohdistunut ulkopuolinen voima

Fasettilukon oireet

Fasettilukon oireet vaihtelevat lukkiutuneen nivelen sijainnin mukaan. Lukkoa esiintyy tavallisesti kaula- ja rintarangan alueella.

Rintarangan fasettilukon tyypillinen oire on paikallinen ja äkillisesti alkava kipu. Kipu voi olla pistävää, haitata hengitystä ja pahentua syvään hengittäessä. Myös kiertoliikkeet tai taivutus saattavat johtaa kivun voimistumiseen.

Myöhemmin voi esiintyä myös lihaskipua, joka on seurausta fasettinivelen ympärillä sijaitsevien pikkulihasten jumiutumisesta.

Muita fasettilukon oireita ovat:

  • liikerajoitukset
  • nivelestä poispäin suuntautuva tai säteilevä kipu
  • lihaskrampit

Voiko fasettilukko muodostua selkärangan jokaiseen osaan?

Fasettilukko voi muodostua jokaiseen selkärangan osaan, jossa on fasettiniveliä. Useimmiten fasettilukkoja ilmenee rintarangan eli yläselän alueella.

Fasettilukon hoito

Fasettinivelen hoidon tavoitteena on palauttaa nivelen liikelaajuus ja lievittää kipua. Kipua ja liikerajoituksia voidaan hoitaa manipulaatiolla tai mobilisaatiotekniikoilla.

Voiko fasettilukon avata itse?

Fasettilukon voi avata itse, sillä kierto ja taivutusliike saattavat luiskauttaa nivelen takaisin paikoilleen. Tällöin on kuitenkin osattava tehdä oikea, kolmiulotteinen liikesuunta: eteen- ja sivulletaivutus sekä kierto.

Hoitoon hakeutumista ei tulisi odottaa päivää pidempään. Jos oireet ovat kestäneet yli päivän, varaa aika fysioterapeutin vastaanotolle.

Asiantuntija
Teemu Paatela
Teemu Paatela

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Olen alaraajojen vammojen ja sairauksien hoitoon erikoistunut ortopedi. Harrastan itse aktiivisesti triathlonia, kilpauintia, hiihtoa ja laskettelua, joten urheiluvammojen hoito ja kuntoutus ovat minulle tuttuja. Tutkimustyössäni olen perehtynyt polven nivelvaurioiden korjausleikkauksiin. Palveluihini kuuluvat tähystysleikkaukset ja muut leikkaukset, joilla voidaan hoitaa mm. eturistisidevammat, nivelkierukkavauriot, nivelrustovauriot, polvilumpion sijoiltaanmenot, jännevammat, murtumat sekä urheilu- ja rasitusvammat. Toimin potilastyön lisäksi Terveystalon ortopedian ja traumatologian erikoisalajohtajana.
Asiantuntija
Henrik Mattila
Henrik Mattila

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Nivelinjektiot ja pientoimenpiteet. Urheilijan terveystarkastus, tuki- ja liikuntaelinten ongelmat sekä todistukset (ei ajokortti- tai palvelukelpoisuustodistusta).