Sijoittajat

Raportit ja esitykset

Tältä sivulta löydät kaikki Terveystalo Oyj:n julkaisemat taloudelliset raportit ja esitykset.

Terveystalo julkaisi Q1/2022 osavuosikatsauksen 28.4.2022

Vuosikertomus 2021

Terveystalo Oyj julkaisi vuosikertomuksen vuodelta 2021 18.2.2022. Vuosikertomus 2021 koostuu neljästä osasta:

  • Vuosi 2021 esittelee vuoden aikana tapahtunutta strategista kehitystä ja tärkeimpiä tapahtumia.
  • Vastuullisuus kuvaa Terveystalon vastuullisuustyötä ja sen tuloksia ja se noudattaa GRI Standards -raportointiohjeiston perustasoa (Core).
  • Hallinnointi pitää sisällään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan, sekä palkitsemisraportin.
  • Talous pitää sisällään tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti myös XHTML-tiedostona.

IR-uutiskirje

Julkaisemme jatkossa hiljaista jaksoa edeltävän IR-uutiskirjeen, josta löytyy tiivistelmä kuluneen neljänneksen tärkeimmistä asioista.

Lue Q1 2022 uutiskirje

Terveystalo julkaisi vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 10.2.2022

Yritystodistusohjelma

Raportit ja esitykset arkisto