Vuosikertomus 2019

Terveystalo vuosikertomus 2019
PDF

Vuosikertomus

Lataa tästä
Terveystalon vastuullisuusraportti 2019
PDF

Vastuullisuusraportti

Lataa tästä
Terveystalon laatukirja 2019
PDF

Laatukirja

Lataa tästä

Terveystalo on suomalaisen terveydenhuollon suunnannäyttäjä

Terveystalolla on alan johtavana yksityisenä yrityksenä ainutlaatuinen mahdollisuus ja samalla myös velvollisuus toimia suomalaisen terveydenhuollon suunnannäyttäjänä.

Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme kokonaisterveyttä koko ajan tarkemmin ja tehokkaammin. Hyödynnämme tässä muun muassa digitaalisia työkaluja, joiden ansiosta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin tehokkaasti – missä ja milloin tahansa.

Vuosi 2019 on ollut Terveystalolle sekä taloudellisesti että toiminnallisesti erinomainen: olemme kyenneet kasvattamaan tarjontaamme ja takaamaan asiakkaillemme korkean palvelutason ja nopean hoitoon pääsyn. Lisäksi asiakastyytyväisyytemme nousi ennätyskorkealle tasolle. Kiitos kuuluu ammattilaisillemme. Terveystalolaisilla on alan syvä ammattitaito, ja rakennamme vahvinta työyhteisöä, jonka avulla asiakkaamme tuntevat saavansa parasta huolenpitoa palvelusta tai kanavasta riippumatta.

Toimitusjohtajan katsaus

”Digitaaliset kanavamme ovat lähteneet rajuun nousuun – palvelukykymme on erinomainen."

Lue lisää

Avainluvut

Noin 3,7
miljoonaa lääkärikäyntiä vuonna 2019
 15 %
Suomen kaikista lääkärikäynneistä
Noin 1,2
miljoonaa yksittäistä asiakasta vuonna 2019
 1 030
liikevaihto MEUR (2018: 745)
 11,2
% liikevoitto

Liikevaihdon kehitys milj. euroa

Grafiikka: Liikevaihdon kehitys 2015-2019

Oikaistu EBITA, milj. euroa ja % liikevaihdosta

Grafiikka: Oikaistu Ebita, milj. euroa ja % liikevaihdosta 2015-2019

Nettovelka/oikaistu käyttökate

Grafiikka: Nettovelka/oikaistu käyttökate 2015-2019

Terveystalon kasvustrategia

Missio:

Taistelemme terveemmän elämän puolesta

Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan:

Ylivertainen palvelukokemus

NPS, vastaanotot

Vahvimmat asiakassuhteet

Kokemuksellinen laatu

Halutuin työntekopaikka osaajille

Kiinnostavin työpaikka*

Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain

Operatiivinen laatu

Mitattua vaikuttavuutta

Lääketieteellinen laatu

Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

Taloudelliset tavoitteet:

Kasvu

6-8 % vuotuinen kasvu1

Kannattavuus

Oikaistu liikevoitto 12-13 % liikevaihdosta2

Pääomarakenne

Nettovelka / oikastu käyttökate enintään 3,5x3

Osingonjakopolitiikka

vähintään 30 % tilikauden voitosta4

Vahvuutemme:

Laajin verkosto

Suurin määrä dataa

Skaalautuvuus

Kehitysmyönteinen kulttuuri

Arvomme:

Osaaminen ja välittäminen

1 Kasvu pitkällä aikavälillä orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla
2 Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
3 Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä
4 Huomioiden Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema
* Kiinnostavin työpaikka Mediuutisten ja Universum Finlandin tutkimusten mukaan.

Vastuullisuus on toimintamme keskiössä

Vastuullinen toiminta on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Haluamme toiminnallamme paitsi luoda taloudellista lisäarvoa koko yhteiskunnalle myös edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöstä kannamme vastuuta tuottamalla palvelumme kestävästi ja toimimalla ilmastonmuutosta vastaan.

Lue lisää

Olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja kehitystyöhön

Me terveystalolaiset olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme ylivertaisia palvelukokemuksia ja työntekijöillemme parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet.

Kaikessa toiminnassamme meitä ohjaa laatukolmiomme: kokemuksellinen, lääketieteellinen ja toiminnallinen laatu.

Lue lisää