Vuosikertomus 2018

Terveystalo Oyj:n vuosikertomuksen kansi
PDF

Terveystalo Oyj:n
vuosikertomus 2018

Lataa tästä
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
PDF

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Lataa tästä
Terveystalon laatu- ja vastuullisuuskirjan kansi
PDF

Terveystalon laatu- ja vastuullisuuskirja 2018

Lataa tästä

Taistelemme terveemmän elämän puolesta

Me Terveystalolla teemme jatkuvasti pitkäjänteistä työtä terveemmän ja hyvinvoivan yhteiskunnan hyväksi. Kehitämme laaja-alaisesti suomalaista terveydenhuoltoa ja autamme suomalaisia tekemään hyvinvointia edistäviä päätöksiä. Uusi missiomme: Taistelemme terveemmän elämän puolesta, viitoittaa työtämme.

Asiakkaan ääni ohjaa toimintaamme. Korkealuokkainen hoito ja erinomainen asiakaskokemus eivät synny ilman kovaa työtä ja jatkuvaa kehittämistä. Digitaaliset panostuksemme ovat olleet menestyksekkäitä. Palveluidemme saavutettavuus on parantunut ja asiakkaidemme hoitoon pääsy on nopeutunut entisestään uusien sähköisten terveyspalveluidemme ansiosta.

Haluamme, että Suomen parhaat ammattilaiset työskentelevät meillä. On tärkeää, että myös he voivat hyvin. Työkulttuurimme on kannustava ja palkitsee onnistuneista suorituksista. Olemme parantaneet työtyytyväisyyttä tasaisesti vuosittain viiden viime vuoden aikana.

Toimitusjohtajan katsaus

"Kyky muuttua ja kehittyä on vahvuutemme."

Lue lisää

Avainluvut

Noin 3,5
miljoonaa lääkärikäyntiä vuonna 2018
 15%
Suomen kaikista lääkärikäynneistä
Noin 1,2
miljoonaa yksittäistä asiakasta vuonna 2018
 745
liikevaihto MEUR
 88
oikaistu EBITA MEUR

Liikevaihdon kehitys milj. euroa

Grafiikka: Liikevaihdon kehitys 2015-2018

Oikaistu EBITA, milj. euroa ja % liikevaihdosta

Grafiikka: Liikevaihdon kehitys 2015-2018

Nettovelka/oikaistu käyttökate

Grafiikka: Liikevaihdon kehitys 2015-2018

Terveystalon kasvustrategia

Missio:

Taistelemme terveemmän elämän puolesta

Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan:

Ylivertainen palvelukokemus

NPS 71 %

Vahvimmat asiakassuhteet

Kokemuksellinen laatu

Halutuin työntekopaikka osaajille

Kiinnostavin työpaikka*

Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain

Operatiivinen laatu

Mitattua vaikuttavuutta

Lääketieteellinen laatu

Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

Taloudelliset tavoitteet:

Kasvu

6-8 % vuotuinen kasvu1

Kannattavuus

Oikaistu liikevoitto 12-13 % liikevaihdosta2

Pääomarakenne

Nettovelka / oikastu käyttökate enintään 3x3

Osingonjakopolitiikka

vähintään 30 % tilikauden voitosta4

Vahvuutemme:

Laajin verkosto

Suurin määrä dataa

Skaalautuvuus

Kehitysmyönteinen kulttuuri

Arvomme:

Osaaminen ja välittäminen

1 Kasvu pitkällä aikavälillä orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla
2 Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
3 Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä
4 Huomioiden Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema
* Kiinnostavin työpaikka Mediuutisten ja Universum Finlandin tutkimusten mukaan.

Laatu ja vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme

Laatu on meille Terveystalolaisille kunnia-asia ja se ohjaa kaikkea toimintaamme. Edistämme työllämme suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Laadun lisäksi korostamme vastuullisuustyössämme henkilöstön hyvinvointia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja hyvää liikkeenjohtoa.

Lue lisää