Psykoterapia, psykoterapeutti

Psykoterapia on elämän kuormittavien vaiheiden, kriisien ja mielenterveysongelmien hoitamista keskustelun avulla. Psykoterapia pyrkii lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, kykyä käsitellä vaikeita tunteita sekä keinoja ratkaista ongelmallisia tilanteita. Ammattilaisen luokse on hyvä hakeutua keskustelemaan, kun elämässä on hetkiä, jolloin omat voimavarat eivät riitä.

Psykoterapia arjen, parisuhteen tai perheen tukena

Psykoterapiaan on hyvä hakeutua jo matalalla kynnyksellä. Joskus riittää, että voi keskustella muutaman kerran ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Monet hyötyvätkin lyhytpsykoterapiasta, jossa sovitaan etukäteen käyntimäärä ja työskennellään aktiivisesti valitun teeman parissa. Joskus pidempi psykoterapeuttinen työskentely on vuorostaan tarpeen. Pidempään kuntoutuspsykoterapiaan voi myös hakea Kelan tukea.

Psykoterapian avulla hoidetaan tavallisimmin:

  • ahdistusta
  • masennusta
  • pelkoja
  • eri ongelmatilanteita esimerkiksi ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapia ilman lähetettä

Psykoterapeutin vastaanotolle voit tulla ilman lääkärin lähetettä. Psykoterapeuttimme tekevät yhteistyötä muiden ammattilaisten, kuten psykiatrien, kanssa. Tilanteissa, joissa tarvitaan psykoterapian tueksi lääkärin arviointia tai lääkitystä, kokonaisvaltainen hoito onnistuu vaivattomasti. Psykiatrin arvio psykoterapian tarpeesta ja lääkärinlausunto tarvitaan aina Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Psykoterapia voi tapahtua yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana.

Löydä sinulle sopivin terapeutti

Tutkimusten mukaan psykoterapian tärkeä hoitava elementti on psykoterapeutin ja asiakkaan välinen hyvä ja toimiva hoitosuhde. Psykoterapeuttimme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat Valviran hyväksymiä ja suurin osa on myös Kelan palveluntuottaja-rekisterissä. Psykoterapeutilla on yleisimmin lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan pohjakoulutus, jonka jälkeen hän on kouluttautunut jonkin psykoterapeuttisen viitekehyksen eli suuntauksen ammattilaiseksi.

Psykoterapeuttinen suuntaus voi olla esimerkiksi integratiivinen, kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, kriisi- ja traumapsykoterapeuttinen tai pari-, tai perhepsykoterapeuttinen. Yhteistä kaikille psykoterapioille on luottamuksellinen hoitosuhde sekä hoidon suunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden hänen tarpeensa ja elämäntilanteensa.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.