Psykofyysiset menetelmät

Psykofyysisiä menetelmiä käytetään muun muassa psykofyysisessä psykoterapiassa ja sensomotorisessa terapiassa. Psykofyysisessä työskentelyssä nähdään oleellisena kehon ja mielen välinen yhteys. Ihminen nähdään psykofyysisenä kokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja muiden ihmisten kanssa. Psykofyysisessä työskentelyssä tutkitaan esimerkiksi sitä, miten psyykkiset puolustusmekanismit ilmenevät kehossa (esim. lihasjännitysten muodossa). Menetelmien kanssa hyödynnetään myös keskustelua. Työskentelyllä pyritään muun muassa vahvistamaan asiakkaan kehotietoisuutta ja itsesäätelykeinoja.

Psykofyysisiä menetelmiä käytetään tavallisesti osana hoidollista työskentelyä. Suunnitelma työskentelyn kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika psykofyysisiin menetelmiin perehtyneelle psykologille, psykoterapeutille tai muulle asiantuntijalle, jos haluat apua arkea haittaaviin kehollisiin oireisiin.

Psykofyysiset menetelmät lyhyesti

  • Psyykkisistä syistä johtuvien kehollisten oireiden hoito
  • Keskustelu ja keholliset menetelmät (esim. hengitys)

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Psykologia ja psykoterapia