Masennuksen tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Depressio eli masennustila on yleinen sairaus. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, unihäiriö, ruokahalun ja painon muutos, itsetuhoiset ajatukset sekä itseluottamuksen menetys. Kaikkia oireita ei esiinny kaikilla depressiota sairastavilla - oirekuva on yksilöllinen. Tarpeenmukainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Kaikki palvelut

Perinnölliset tekijät ja persoonallisuuden piirteet voivat altistaa masennuksen alkamiselle, mutta yleensä tunnistetaan yksi tai useampia laukaisevia tekijöitä kuten menetyksiä, pitkittynyttä surua, sairauksia, riitoja, loukkauksia, vammautumisia, epäoikeudenmukaista kohtelua, ylivoimaista stressiä tai päihteiden käyttöä.

Lue lisää: Masennus -tietopaketti

Masennuksen hoito

Masennuksen hoidossa on tärkeää hyvä tutkiminen. Tietyt somaattiset tilat voivat aiheuttaa masennusta. Joka tapauksessa on aina tärkeää pyrkiä tunnistamaan laukaisevia tekijöitä ja masennuksen vaikeusastetta. Tämän tutkimisen perusteella suunnitellaan hoitoa, johon usein kuuluu psykoterapeuttista, tukea-antavaa keskustelua, uusien näkökulmien etsimistä ongelmallisiin tilanteisiin, haitallisista toiminta- ja ajattelutavoista eroon auttamista ja oireenmukaista lääkehoitoa, mikä yleensä huomattavasti nopeuttaa toipumista. Sairausloma on vaikeimmissa tilanteissa usein tarpeen. Masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi on psykiatrin kanssa hyvä miettiä pidempiaikaisen psykoterapian aloittamista.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Ahdistuneisuushäiriöiden tutkimus ja hoito

Palvelut

Paniikkihäiriön tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Paniikkihäiriö on yksi yleisimmistä ahdistuneisuushäiriöistä. Paniikkihäiriön oireina ovat toistuvat paniikkikohtaukset. Paniikkikohtaukseen kuuluu äkillisesti ja odottamatta alkava voimakas ahdistuneisuus, johon liittyy fyysisiä oireita, kuten sydämentykytys, hengenahdistus tai huimaus. Lisäksi paniikkikohtauksen aikana ilmenee usein voimakasta pelkoa, kuten kuolemanpelkoa tai sydänkohtauksen pelkoa. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Palvelut

Psykoterapia-arviot

Psykoterapiatarpeen arvioinnissa keskeisiä arvioitavia kohteita ovat potilaalla diagnosoitu häiriö, häiriön kesto, häiriön hoidettavuus muilla menetelmillä, häiriön aiheuttama toimintakyvyn vajaus, häiriön ja toimintakyvyn vajauksen suhde potilaan elämäntilanteeseen ja elämänhistoriaan, potilaan arvioitu kykyä hyötyä ajatellusta psykoterapiamenetelmästä, potilaan ajankohtainen elämäntilanne sekä potilaan motivaatio saada itselleen apua juuri psykoterapian avulla. Psykoterapia-arvioon kuuluvat tiivistetysti kaikki psykiatrisen tutkimisen ja arvioinnin elementit.