Ahdistuneisuushäiriöiden tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Ajoittainen ahdistuksen tunne on normaalia ja kuuluu ihmisen elämään. Kun ahdistus on vaikeaa tai toimintakykyä heikentävää, kyse voi olla ahdistuneisuushäiriöistä, joita ovat esimerkiksi paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, julkisten paikkojen pelko ja sosiaalisten tilanteiden pelko. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Suosituimmat palvelut

Paniikkihäiriön tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Paniikkihäiriö on yksi yleisimmistä ahdistuneisuushäiriöistä. Paniikkihäiriön oireina ovat toistuvat paniikkikohtaukset. Paniikkikohtaukseen kuuluu äkillisesti ja odottamatta alkava voimakas ahdistuneisuus, johon liittyy fyysisiä oireita, kuten sydämentykytys, hengenahdistus tai huimaus. Lisäksi paniikkikohtauksen aikana ilmenee usein voimakasta pelkoa, kuten kuolemanpelkoa tai sydänkohtauksen pelkoa. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Masennuksen tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Depressio eli masennustila on yleinen sairaus. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, unihäiriö, ruokahalun ja painon muutos, itsetuhoiset ajatukset sekä itseluottamuksen menetys. Kaikkia oireita ei esiinny kaikilla depressiota sairastavilla - oirekuva on yksilöllinen. Tarpeenmukainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Psykoterapia-arviot

Psykoterapiatarpeen arvioinnissa keskeisiä arvioitavia kohteita ovat potilaalla diagnosoitu häiriö, häiriön kesto, häiriön hoidettavuus muilla menetelmillä, häiriön aiheuttama toimintakyvyn vajaus, häiriön ja toimintakyvyn vajauksen suhde potilaan elämäntilanteeseen ja elämänhistoriaan, potilaan arvioitu kykyä hyötyä ajatellusta psykoterapiamenetelmästä, potilaan ajankohtainen elämäntilanne sekä potilaan motivaatio saada itselleen apua juuri psykoterapian avulla. Psykoterapia-arvioon kuuluvat tiivistetysti kaikki psykiatrisen tutkimisen ja arvioinnin elementit.

Ahdistuneisuushäiriön oireet

Ahdistuneisuushäiriöiden keskeinen oire on ahdistuksen tunne, joka on tilanteeseen nähden liiallista. Ahdistuksen tunteeseen yhdistyy usein myös fyysisiä tuntemuksia, kuten sydämentykytys, huimaus, hikoilu, vapina tai hengenahdistus.

Ahdistuneisuushäiriöt luokitellaan pääasiassa sen mukaan, millaisissa tilanteissa ahdistusta ilmenee:

  • Sosiaalisten tilanteiden pelossa ahdistus liittyy vuorovaikutustilanteisiin, esimerkiksi esiintymiseen tai syömiseen muiden nähden.
  • Paniikkihäiriössä henkilö pelkää saavansa paniikkikohtauksen, joka on voimakas, äkillisesti ja odottamattomasti alkava ahdistuneisuuskohtaus, johon voi vaikeimmillaan yhdistyä pelkoa kuolemisesta, hulluksi tulemisesta tai esimerkiksi sydänkohtauksesta.
  • Julkisten paikkojen pelossa henkilö pelkää saavansa paniikkikohtauksen sellaisessa tilanteessa, jossa kukaan ei häntä auta - tällaisia paikkoja tai tilanteita voivat olla esimerkiksi julkinen kulkuneuvo, kuten linja-auto, tai kaupan kassajono.
  • Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ahdistus puolestaan on lähes jatkuvaa - arkielämän huolet kasvavat mielessä uhkaavan suuriksi ja saavat aikaan vellovan, pitkäkestoisen ahdistuneisuuden siihen liittyvine fyysisine oireineen.

Lue lisää 

Haluatko tietää lisää erilaisista ahdistuneisuushäiriöistä, niiden oireista ja miten erilaisia oireita voidaan hoitaa?

Lue kattava tietopaketti ahdistuneisuushäiriöistä.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Ahdistuneisuushäiriön hoito

Ahdistuneisuushäiriöiden hoito alkaa huolellisesta diagnostiikasta, jossa suljetaan pois mahdolliset muut sairaudet ahdistuksen syytekijöinä. Usein jo tieto helpottaa - kun saa selityksen oireilleen, ahdistus vähenee.

Ahdistuneisuushäiriöitä voidaan hoitaa tehokkaasti psykoterapialla ja lääkehoidolla tai niiden yhdistelmällä. On tärkeää hakea apua - kun häiriö tunnistetaan ja hoito päästään aloittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on hoidon lopputulos usein erittäin hyvä!

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Mielen hyvinvoinnin erityispalvelut

Palvelut

Seksuaaliterapia

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa (yksilö- ja parikäynnit) sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy varatun ajan pituuden mukaan. Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siihen liittyviin ongelmiin on hyvä hakea apua ammattilaiselta, mikäli ne tuntuvat liian haastavilta ratkaista yksin. Koulutetut seksuaaliterapeutit ja seksuaalineuvojat antavat keskusteluapua seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa.

Palvelut

EMDR

Vastaanoton hinta on noin 145-464 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on menetelmä erityisesti järkyttävien kokemusten ja psyykkisen traumatisoitumisen hoitoon. EMDR nopeuttaa järkyttäviin kokemuksiin liittyvien haitallisten muistojen käsittelyprosessia ja lievittää niihin liittyvää psyykkistä stressiä. EMDR-hoidon tavoitteena on vähentää haitallisten traumaattisten tapahtumien vaikutusta elämässä.

Palvelut

Epävakaan persoonallisuushäiriön tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Epävakaa persoonallisuushäiriö on yksi yleisimmistä persoonallisuushäiriöiden muodoista. Koska persoonallisuutemme on moniulotteinen ja usein jossain määrin ristiriitainen, niin epävakaan persoonallisuushäiriön tutkiminen ja diagnosoiminen kuuluu aina kokeneelle ammattihenkilölle. Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee sananmukaisesti ihmisen tunteiden, käyttäytymisen ja ihmissuhteiden haitallisena epävakaisuutena. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Palvelut

Masennuksen tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Depressio eli masennustila on yleinen sairaus. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, unihäiriö, ruokahalun ja painon muutos, itsetuhoiset ajatukset sekä itseluottamuksen menetys. Kaikkia oireita ei esiinny kaikilla depressiota sairastavilla - oirekuva on yksilöllinen. Tarpeenmukainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Palvelut

Maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan tuki

Maahanmuuttajan tai turvapaikanhakijan on mahdollista saada keskustelutukea Terveystalon psykologeilta ja psykoterapeuteilta esimerkiksi oleskelulupaprosessin aikana, sopeutumishaasteisiin tai traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Perehtyneellä asiantuntijalla on monikulttuurista osaamista sekä kokemusta tulkin kanssa työskentelystä.

Palvelut

Kognitiiviset menetelmät

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Kognitiivisten menetelmien avulla työstetään haitallisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Kognitiiviset menetelmät ovat hyödyllisiä erityisesti masennus- ja ahdistusoireiden sekä univaikeuksien hoidossa. Asiantuntijan kanssa käytävien keskusteluiden sekä tehtävien harjoitusten ja kotitehtävien avulla pyritään lisäämään ajattelun joustavuutta, lievittämään negatiivisia tunteita ja löytämään uusia ajattelu- ja käyttäytymistapoja.