Psykoosien ja skitsofrenian tutkimus ja hoito

Psykoosisairauksiin liittyy tavallisesti todellisuudentajun hämärtymistä, aistiharhoja, harhaluuloja sekä muita ajattelu- ja muistitoiminnan muutoksia. Yleisimpiä psykoosisairauksia ovat skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriö ja skitsoaffektiivinen häiriö. Psykoosioireita voi ilmetä myös lyhytkestoisesti esimerkiksi päihteiden käytöstä johtuen. Osalla ihmisistä saattaa olla vahva perinnöllinen alttius sairastua psykoosiin. Sairastumisriskiä lisäävät negatiiviset tapahtumat kasvuympäristössä sekä traumaattiset kokemukset. Psykoosisairauksia hoidetaan pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa. Hoidon seuranta vakaassa vaiheessa voi toteutua myös työterveyslääkärin tai psykiatrin vastaanotolla. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Psykoosin ja skitsofrenian hoito

Sairastuneen on itse vaikea havaita oireita, jotka viittaavat psykoosiin. Siksi potilaalla on hyvä olla mukanaan tukihenkilö tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuessaan. Lääkäriin kannattaa hakeutua heti jos itse tai joku läheinen huomaa epäilyttäviä oireita.

Lääkärin vastaanotolla tehdään diagnostinen haastattelu kohdistuen oireiluun, elämänhistoriaan, elämäntilanteeseen, toimintakykyyn ja kykyyn nauttia elämästä. Psykoosien ensihoitoon kuuluu aina lääkitys. Hyvin tärkeän osan hoidosta muodostaa potilaan ja hänen tukihenkilönsä perehdytys sairauden oireisiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Lääkityksen aloittaminen perustuu aina yksilölliseen potilaan tilanteen arvioon. Mikäli potilaan turvallisuutta ei voida taata tai hoitoa turvallisesti toteuttaa avohoidossa, niin hänet ohjataan sairaalahoitoon.

Tutustu myös

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Psykiatria

Palvelut

Sopeutumishäiriöiden tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Sopeutumishäiriöt liittyvät merkittävään elämänmuutokseen, johon liittyy ahdistusta ja masentuneisuutta. Elämänmuutoksia saattavat olla muutokset työ- tai yksityiselämässä. Sopeutumishäiriöiden tyypillisiä oireita ovat ahdistus, masennus ja väsymys. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Palvelut

Masennuksen tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Depressio eli masennustila on yleinen sairaus. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, unihäiriö, ruokahalun ja painon muutos, itsetuhoiset ajatukset sekä itseluottamuksen menetys. Kaikkia oireita ei esiinny kaikilla depressiota sairastavilla - oirekuva on yksilöllinen. Tarpeenmukainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Palvelut

Psykiatriset lausunnot

Palvelusisältö vaihtelee lausunnolta vaadittavan laajuuden ja tarkkuuden mukaan. Monissa tapauksissa tarvitaan useampi käynti ja usein myös asiakirjojen tilaamista aikaisemmista hoitopaikoista.

Palvelut

Riippuvuuksien diagnostiikka ja lääkehoito

Riippuvuussairauksiin lasketaan päihdehäiriöiden lisäksi erilaiset toiminnalliset riippuvuudet (esimerkiksi peliriippuvuus). Vastaanotolla kartoitetaan riippuvuusproblematiikan taustaa, ajankohtaista tilannetta ja vaikeusastetta sekä tehdään lähete tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin. Näiden tietojen pohjalta laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka voi sisältää terapiaa, laboratorioseurantaa ja/tai lääkehoitoa.

Palvelut

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluvat yksilöllisesti toistuvat masennus- ja maniajaksot. Mania voi olla myös "lievää maniaa" eli hypomaniaa ja joskus maniajaksoihin sekoittuu masennusoireita, jolloin puhutaan sekamuotoisesta mielialajaksosta. Masennusjakson aikana mieliala ja aktiivisuustaso on alentunut. Maniajakson aikana mieliala on kohonnut normaalista poikkeavalla tavalla. Tyypillisiä maniaoireita ovat liiallinen toimeliaisuus, puheliaisuus, ärtyisyys, unen tarpeen väheneminen, itsetunnon kohoaminen, keskittymiskyvyttömyys, harkitsemattomuus ja sopimaton käytös. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on oleellista säännöllinen lääkehoito sekä psykoedukaatio, jolla pyritään masennus- ja maniajaksojen vaihtelun tunnistamiseen ja lääkehoitoon sitoutumiseen.

Palvelut

Työuupumuksen tutkimus ja hoito

Työuupumus on pitkittyneen kuormituksen ja stressin aiheuttama kokonaisvaltainen tila, jonka oireina voivat olla väsymys, joka ei poistu levolla, ärtymys tai keskittymisvaikeudet. Työuupumus ei ole sairaus, mutta se lisää riskiä sairastua esimerkiksi masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin. Työuupumus on myös työkyvyttömyyden riskiä lisäävä tekijä. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi.