Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia ovat kattokäsitteitä monenlaiselle psykoterapeuttiselle työskentelylle. Yhteistä lähestymistavassa on keskittyminen ihmissuhteisiin, sekä näissä herääviin tunteisiin ja ajatuksiin. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa terapiassa psykoterapeutti antaa tilaa asiakkaan omalle pohdinnalle. Hoidon keinona painottuu keskustelu ja terapeuttinen vuorovaikutus, eivät niinkään kotitehtävät tai harjoitukset. Elämänhistorian läpikäyminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen nykyhetkeen on keskeinen osa työskentelyä. Potilaan ja psykoterapeutin välinen suhde ja siinä heräävät tunteet ovat niin ikään yhdessä tutkimisen kohteena. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tutustumaan tiedostamattomiin puoliin itsessä tai tapoihin suojautua vaikeilta kokemuksilta. Hoidon lähtökohta on yksilöllinen tarpeenmukaisuus ja tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen tavalla, joka tulee henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia. Psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen psykoterapia ovat tutkimusnäytöltään vaikuttavia hoitomuotoja moniin mielenterveyden ongelmiin.

Psykodynaamisessa tai psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käyntien tiheys vaihtelee yhdestä käyntikerrasta viikossa aina kolmeen käyntikertaan viikossa. Psykoterapian tavoitteet, kesto ja käyntimäärä sovitaan asiakaskohtaisesti. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika psykodynaamiseen tai psykoanalyyttiseen psykoterapiaan, jos olet kiinnostunut tutkimaan syvällisesti kokemusmaailmaasi ja sitä kautta lisäämään itseymmärrystäsi sekä saamaan ratkaisuja mielen sisäisiin ristiriitoihin.

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia lyhyesti

  • 1-3 käyntiä viikossa

  • ihmissuhteiden ja elämänhistorian käsittely

  • itseymmärryksen lisääntyminen

  • henkilökohtainen kasvu ja kehitys

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Psykoterapia, psykoterapeutti

Palvelut

Kriisi- ja traumapsykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapiaa käytetään äkillisten tai pitkäkestoisten järkyttävien tai traumaattisten kokemusten käsittelyssä sekä traumaperäisten häiriöiden hoidossa. Psykoterapiassa pyritään lisäämään ymmärrystä järkytyksen ja traumatisoitumisen vaikutuksista sekä opetellaan lievittämään traumatisoitumisesta seuranneita oireita. Terapian tavoitteena on käsitellä traumaattisia tapahtumia sinulle sopivassa tahdissa sekä jäsentää tapahtumia osaksi elämäntarinaasi ja sisäistä kokemusmaailmaasi.

Palvelut

Pariterapia

Paripsykoterapia on psykoterapiamuoto pariskunnille. Paripsykoterapiassa käsitellään muun muassa pariskunnan vuorovaikutuksen haasteita ja kriisitilanteita. Psykoterapia on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan asiakaskohtaisesti. Paripsykoterapiassa voidaan keskustelun lisäksi tehdä harjoituksia ja kotitehtäviä. Psykoterapeutti tukee paria omien ratkaisujen löytämiseen. Paripsykoterapian teoriatausta vaihtelee psykoterapeutin koulutuksen mukaan, jolloin lähestymistapa voi olla esimerkiksi tunne- tai voimavarakeskeinen.

Palvelut

Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tuki

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Osa psykologeistamme ja psykoterapeuteistamme on perehtynyt erilaisiin lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen vahvistamisen menetelmiin, kuten varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan, Theraplayihin tai kiintymyssuhdeterapiaan (DDP). Terapiamenetelmille on yhteistä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdeongelmien sekä lapsen käyttäytymisen haasteiden hoito. Esimerkiksi raskausaikana koettu stressi, äidin masennusoireet tai vanhempien omat negatiiviset hoivakokemukset voivat tuoda haasteita kiintymyssuhteeseen lapsen ja vanhemman välillä.

Palvelut

Nuorten psykoterapia

Nuoren psykoterapia on 13–17-vuotiaille nuorille suunnattu psykoterapiamuoto. Nuoren psykoterapiaa käytetään muun muassa ahdistuneisuuden, masennuksen ja käytösoireiden hoidossa. Nuoren psykoterapian työskentelytavat vaihtelevat psykoterapeutin koulutuksen viitekehyksestä riippuen, esimerkkeinä psykodynaaminen tai kognitiivinen psykoterapia.

Palvelut

Lasten psykoterapia

Lapsen psykoterapia on alle 13-vuotiaille lapsille suunnattu psykoterapiamuoto. Psykoterapiaa käytetään muun muassa ahdistuneisuuden, masennuksen ja käytöshäiriöiden hoidossa. Lapsen psykoterapian työskentelytavat vaihtelevat psykoterapeutin koulutuksen viitekehyksestä riippuen, esimerkkeinä psykodynaaminen tai kognitiivinen psykoterapia.

Palvelut

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisen psykoterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Psykoterapeutti tukee oivallusten ja ratkaisujen teossa. Terapiaan kuuluu usein erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.