Kognitiiviset menetelmät

Vastaanoton hinta on noin 145 - 270 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Kognitiivisten menetelmien avulla työstetään haitallisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Kognitiiviset menetelmät ovat hyödyllisiä erityisesti masennus- ja ahdistusoireiden sekä univaikeuksien hoidossa. Asiantuntijan kanssa käytävien keskusteluiden sekä tehtävien harjoitusten ja kotitehtävien avulla pyritään lisäämään ajattelun joustavuutta, lievittämään negatiivisia tunteita ja löytämään uusia ajattelu- ja käyttäytymistapoja.

Kognitiivisia menetelmiä hyödynnetään osana terapeuttista työskentelyä, esimerkiksi kognitiivisessa tai integratiivisessa psykoterapiassa. Suunnitelma keskustelutuen tai psykoterapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika kognitiivisiin menetelmiin perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos haluat apua arkea haittaaviin haitallisiin ajattelu- ja käyttäytymistapoihin.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Mielen hyvinvoinnin erityispalvelut