Neuropsykologi

Vastaanoton hinta on noin 145 - 270 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Neuropsykologi on neuropsykologiaan erikoistunut psykologi. Neuropsykologi tutkii, ohjaa ja kuntouttaa ihmisiä, joilla on toimintakykyyn vaikuttavia muutoksia tai vaikeuksia tiedonkäsittelyssä sekä käyttäytymisen tai tunteiden säätelyssä. Tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan mm. oppimista, muistia, keskittymistä ja päätelmien tekemistä. Vaikeudet voivat heijastua monin tavoin arkeen, oppimiseen, työntekoon ja ihmissuhteisiinoin Tiedonkäsittelyn eli kognitiivisten vaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi jokin oppimisvaikeus, neuropsykiatrinen häiriö, tapaturmainen aivovamma, keskushermoston sairaus, kuormittavat elämäntilanteet tai pitkittynyt stressi.

Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua, jos itse havaitsee muutoksia tiedonkäsittelytoiminnoissaan. Myös omaiset, esimies tai työtoverit voivat kiinnittää huomiota muuttuneeseen suorituskykyyn. Etenkin lapsilla ja nuorilla, mutta myös aikuisilla neuropsykologisen tutkimuksen tarve voi liittyä lisäksi erilaisiin oppimisen vaikeuksiiin, laajempien kehityksellisten häiriöiden selvittelyyn tai neuropsykiatristen oirekuvien erotusdiagnostiikkaan. Yleensä neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Neuropsykologiseen tutkimukseen lähettämiseen syitä voivat olla:

  • muistiongelmat
  • työkykyongelmat
  • stressi- ja uupumusongelmat
  • alkoholin liikakäyttö
  • mielenterveyshäiriöt
  • neuropsykiatriset oireyhtymät, esim. Asperger-oireyhtymä
  • oppimisvaikeudet, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, yleiset kielelliset vaikeudet (dysfasia), hahmottamisvaikeudet ja tarkkaavaisuushäiriöt (ADHD)

Neuropsykologinen ohjanta

Neuropsykologi voi neuropsykologisen tutkimuksen perusteella suositella ohjantajaksoa. Ohjantajakson pituus on yleensä 1–5 käyntiä. Ohjantakäyntien aikana potilas saa tarkempaa tietoa neuropsykologisessa tutkimuksessa esille tulleista suorituspuutoksistaan. Lisäksi ohjantakäyntien aikana harjoitellaan kompensaatiokeinoja tiedonkäsittelyn vaikeuksien lievittämiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi.

Ajanvaraus

Hae kuntoutukseen alla olevasta painikkeesta avautuvalla lomakkeella tai varaa aika suoraan verkosta.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Kuntoutuspalvelut