Neuropsykologi

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Neuropsykologi on neuropsykologiaan erikoistunut psykologi. Neuropsykologi tutkii, ohjaa ja kuntouttaa ihmisiä, joilla on toimintakykyyn vaikuttavia muutoksia tai vaikeuksia tiedonkäsittelyssä sekä käyttäytymisen tai tunteiden säätelyssä. Tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan mm. oppimista, muistia, keskittymistä ja päätelmien tekemistä. Vaikeudet voivat heijastua monin tavoin arkeen, oppimiseen, työntekoon ja ihmissuhteisiinoin Tiedonkäsittelyn eli kognitiivisten vaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi jokin oppimisvaikeus, neuropsykiatrinen häiriö, tapaturmainen aivovamma, keskushermoston sairaus, kuormittavat elämäntilanteet tai pitkittynyt stressi.

Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua, jos itse havaitsee muutoksia tiedonkäsittelytoiminnoissaan. Myös omaiset, esimies tai työtoverit voivat kiinnittää huomiota muuttuneeseen suorituskykyyn. Etenkin lapsilla ja nuorilla, mutta myös aikuisilla neuropsykologisen tutkimuksen tarve voi liittyä lisäksi erilaisiin oppimisen vaikeuksiiin, laajempien kehityksellisten häiriöiden selvittelyyn tai neuropsykiatristen oirekuvien erotusdiagnostiikkaan. Yleensä neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Neuropsykologiseen tutkimukseen lähettämiseen syitä voivat olla:

  • muistiongelmat
  • työkykyongelmat
  • stressi- ja uupumusongelmat
  • alkoholin liikakäyttö
  • mielenterveyshäiriöt
  • neuropsykiatriset oireyhtymät, esim. Asperger-oireyhtymä
  • oppimisvaikeudet, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, yleiset kielelliset vaikeudet (dysfasia), hahmottamisvaikeudet ja tarkkaavaisuushäiriöt (ADHD)

Neuropsykologinen ohjanta

Neuropsykologi voi neuropsykologisen tutkimuksen perusteella suositella ohjantajaksoa. Ohjantajakson pituus on yleensä 1–5 käyntiä. Ohjantakäyntien aikana potilas saa tarkempaa tietoa neuropsykologisessa tutkimuksessa esille tulleista suorituspuutoksistaan. Lisäksi ohjantakäyntien aikana harjoitellaan kompensaatiokeinoja tiedonkäsittelyn vaikeuksien lievittämiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi.

Ajanvaraus

Hae kuntoutukseen alla olevasta painikkeesta avautuvalla lomakkeella tai varaa aika suoraan verkosta.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Kuntoutuspalvelut

Palvelut

Laku-perhekuntoutus (Kela)

Laku-perhekuntoutus on suunnattu 7–15-vuotiaille lapsille tai nuorille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen oirekuva (ADHD, autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai pitkäaikaiset tic-oireet). Kuntoutuksen tavoitteena on antaa tietoa lapsen tai nuoren kasvusta ja kehityksestä, helpottaa perheen arjen sujumista ja antaa konkreettisia tukikeinoja myös päiväkotiin tai kouluun.

Palvelut

Fysioterapeutin kotikäynnit

Fysioterapeutin kotikäyntiä hyödynnetään mm. leikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa, seniorikuntoutuksessa tai neurologisessa fysioterapiassa. Tavoitteena on kotona ja kodin ulkopuolella selviytymisen tukeminen kotiharjoittelun ja fysioterapian avulla. Fysioterapeutti arvioi apuvälineisiin ja kodin pieniin muutostöihin liittyvät tarpeet. Kotikäyntejä toteutetaan myös vanhainkoteihin, senioritaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Vakuutusyhtiöt korvaavat tietyissä tilanteissa fysioterapian kotikäynteinä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella. Vuoden 2024 alusta fysioterapeutin kotikäynnistä saa kotitalousvähennyksen. Työn osuudesta vähennys on 60%. Vähennyksen voi hyödyntää asiakas itse tai lähiomainen. Verottaja ohjeistaa asiasta tarkemmin verkkosivuillaan.

Palvelut

Fysioterapia

Terveystalon fysioterapiapalvelut ovat sinua varten, joka tarvitset apua ja tukea tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Terveystalon fysioterapeutit asettavat tavoitteeksi hyvinvointisi, toimintakykysi tai liikkumisesi parantamisen. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä. Fysioterapia on tärkeää toimintakyvyn kohentamiseksi myös neurologisissa sairauksissa ja vammoissa. Fysioterapeutti auttaa oireiden lievittämisessä, helpottamisessa ja uusimisen ehkäisyssä. Pääset halutessasi fysioterapiaan kysymään asiantuntijan arviota ja neuvoja omaan hyvinvointiisi liittyvissä kysymyksissä – myös ilman lääkärin lähetettä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella.

Palvelut

Neuropsykologinen työnohjaus

Neuropsykologinen työnohjaus soveltuu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi terveyskeskus-, työterveys- tai koulupsykologeina sekä muille neurologisten, neuropsykiatristen, psykiatristen ja geriatristen potilaiden kanssa työskenteleville. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena. Prosessinomaisen työnohjauksen lisäksi tarjoamme myös konsultaatiota yksittäisissä asiakastapauksissa.

Palvelut

Fysioterapeutti

Fysioterapeutit auttavat ja tukevat asiakasta tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Tavoitteena on usein parantaa asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä tai liikkumista. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä – oireiden lievittäminen, helpottaminen ja uusimisen ehkäisy on mahdollista fysioterapeutin avulla. Fysioterapia on tärkeää toimintakyvyn kohentamiseksi myös neurologisissa sairauksissa ja vammoissa. Yhä useammin asiakkaat tulevat fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä kysymään asiantuntijan arviota ja neuvoja omaan hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella.

Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan toimintavalmiuksia ja arjen taitoja. Lasten ja nuorten toimintaterapia kohdistuu hieno- ja karkeamotoriikan, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, näönvaraisen hahmottamisen sekä aisti- ja tunnesäätelyn kehityksen tukemiseen.