Neuropsykologinen tutkimus

Tutkimuksen hinta on noin 992-2077 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan henkilön tiedonkäsittelyä eli kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan mm. oppimista, muistia, keskittymistä ja päätelmien tekemistä. Tutkimuksessa arvioidaan näissä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia ja muutoksia sekä selvitetään niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta. Lääkärin lähetteellä tehdyistä psykologin tutkimuksista saa KELA-korvauksen.

Tavallisesti tutkitaan keskittymistä ja oman toiminnan säätelyä, muistia ja oppimista, päättelykykyä, kielellisiä taitoja ja näönvaraista hahmottamista. Näissä esiintyvien vaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi jokin kehityksellinen oppimisvaikeus, neuropsykiatrinen häiriö, keskushermoston sairaus, tapaturmainen aivovamma tai pitkittynyt stressi.

Terveystalossa tutkimuksen tekee neuropsykologi. Tutkimuksessa kootaan tietoja haastattelun, testitehtävien ja kyselyjen avulla. Asiakkaan luvalla voidaan haastatella myös läheistä henkilöä, esimerkiksi jos kysymyksessä on tarkkaavuuden tai muistamisen arviointi.

Tutkimuksessa voidaan ottaa kantaa esimerkiksi oppimisvalmiuksiin, työkykyyn, ajokykyyn tai kuntoutustarpeeseen. Neuropsykologi voi myös suositella tukitoimia, joiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa toimintakykyä sekä lievittää vaikeuksista aiheutuvaa haittaa.

Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua, jos itse havaitsee muutoksia tiedonkäsittelyssään, kuten muistissa, oppimisessa, keskittymisessä tai työskentelyn sujuvuudessa. Myös läheiset, esihenkilö tai työtoverit voivat kiinnittää huomiota muuttuneeseen toimintakykyyn, esimerkiksi muistin heikentymiseen. Tavallisesti neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Neuropsykologiseen tutkimukseen ohjautumisen syitä voivat olla:

  • muistiongelmat
  • ongelmat työ- ja opiskelukyvyssä
  • stressiin ja uupumiseen liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet
  • aivovammojen ja neurologisten sairauksien aiheuttamat tiedonkäsittelyn vaikeudet
  • neuropsykiatristen häiriöiden arviointi, kuten ADHD tai autismikirjo
  • oppimisvaikeudet, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, matematiikan vaikeus, kehityksellinen kielihäiriö, hahmottamisen vaikeus
  • kuntoutustarpeen arviointi
  • mielenterveysongelmiin tai psykiatrisiin sairauksiin liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet
  • ajokyvyn arviointi

Neuropsykologinen ohjaus

Neuropsykologi voi suositella ohjantajaksoa neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Jakson pituus on yleensä 1–5 käyntiä. Käyntien aikana potilas saa tarkempaa tietoa neuropsykologisessa tutkimuksessa esille tulleista vaikeuksista tai heikentymistä toimintakyvyssään. Lisäksi voidaan harjoitella keinoja tiedonkäsittelyn vaikeuksien lievittämiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi.

Ajanvaraus

Voit varata ajan verkossa Varaa aika -painikkeesta. Terveystalo Kuntoutuspalveluihin voit jättää yhteydenottopyynnön ”Hae kuntoutukseen” -painikkeen kautta.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Neurologia