Kuntoutuspalvelut

Terveystalon Kuntoutuspalveluissa keskiössä on asiakkaan toimintakyky: sen arviointi ja kuntoutus. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat neuropsykologian, puhe- ja toimintaterapian ja neurologisen fysioterapian palvelut sekä moniammatillinen kuntoutus. Palvelemme kaikkia ikäryhmiä.

Suosituimmat palvelut

Laku-perhekuntoutus (Kela)

Laku-perhekuntoutus on suunnattu 7–15-vuotiaille lapsille tai nuorille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen oirekuva (ADHD, autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai pitkäaikaiset tic-oireet). Kuntoutuksen tavoitteena on antaa tietoa lapsen tai nuoren kasvusta ja kehityksestä, helpottaa perheen arjen sujumista ja antaa konkreettisia tukikeinoja myös päiväkotiin tai kouluun.

Fysioterapeutin kotikäynnit

Fysioterapeutin kotikäyntiä hyödynnetään mm. leikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa, seniorikuntoutuksessa tai neurologisessa fysioterapiassa. Tavoitteena on kotona ja kodin ulkopuolella selviytymisen tukeminen kotiharjoittelun ja fysioterapian avulla. Fysioterapeutti arvioi apuvälineisiin ja kodin pieniin muutostöihin liittyvät tarpeet. Kotikäyntejä toteutetaan myös vanhainkoteihin, senioritaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Vakuutusyhtiöt korvaavat tietyissä tilanteissa fysioterapian kotikäynteinä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella. Vuoden 2024 alusta fysioterapeutin kotikäynnistä saa kotitalousvähennyksen. Työn osuudesta vähennys on 60%. Vähennyksen voi hyödyntää asiakas itse tai lähiomainen. Verottaja ohjeistaa asiasta tarkemmin verkkosivuillaan.

Fysioterapia

Terveystalon fysioterapiapalvelut ovat sinua varten, joka tarvitset apua ja tukea tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Terveystalon fysioterapeutit asettavat tavoitteeksi hyvinvointisi, toimintakykysi tai liikkumisesi parantamisen. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä. Fysioterapia on tärkeää toimintakyvyn kohentamiseksi myös neurologisissa sairauksissa ja vammoissa. Fysioterapeutti auttaa oireiden lievittämisessä, helpottamisessa ja uusimisen ehkäisyssä. Pääset halutessasi fysioterapiaan kysymään asiantuntijan arviota ja neuvoja omaan hyvinvointiisi liittyvissä kysymyksissä – myös ilman lääkärin lähetettä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella.

Tutkimukset ja arviot
Toimintakykyä arvioitaessa tutkimuskysymyksenä voivat olla

  • diagnostiset kysymykset, kuten oppimisvaikeudet, muut kehitykselliset häiriöt, neuropsykiatriset oirekuvat (ADHD ja autismikirjo), neurologiset sairaudet ja neurologiset vammat),
  • työkykyyn liittyvät asiat tai
  • kuntoutumisen mahdollisuudet.

Tyypillisesti neuropsykologi ottaa tutkimuksessaan kantaa kognitiiviseen toimintakykyyn, käyttäytymiseen ja psyykkiseen tilaan, puheterapeutti kielen, kommunikaation, äänen, syömisen ja nielemisen vaikeuksiin, toimintaterapeutti asiakkaan toiminnallisuuteen ja fysioterapeutti liikkumisen mahdollisuuksiin.

Kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan kuntoutujan elämäntilanteen hallintaa sekä selviytymistä jokapäiväisistä askareista. Kuntoutus voi toteutua yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutus toteutetaan tarvelähtöisesti joko vastaanotolla, arjen toimintaympäristössä tai etäkuntoutuksena.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluitamme ovat:

  • neuropsykologinen kuntoutus
  • puheterapia
  • toimintaterapia
  • neurologinen fysioterapia
  • Oma väylä -kuntoutus
  • Laku-perhekuntoutus

Palveluihin ohjautuminen

Kuntoutuspalveluiden asiakkaaksi ohjaudutaan yleensä maksusitoumuksella (hyvinvointialueet, Kelan vaativa ja harkinnanvarainen kuntoutus, vakuutusyhtiöt), mutta saat palvelua meiltä myös itse maksaen.

Hae kuntoutukseen

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.