Kuntoutuspalvelut

Terveystalon Kuntoutuspalveluissa keskiössä on asiakkaan toimintakyky: sen arviointi ja kuntoutus. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat neuropsykologian, puhe- ja toimintaterapian ja neurologisen fysioterapian palvelut sekä moniammatillinen kuntoutus. Palvelemme kaikkia ikäryhmiä.

Tutkimukset ja arviot
Toimintakykyä arvioitaessa tutkimuskysymyksenä voivat olla

  • diagnostiset kysymykset, kuten oppimisvaikeudet, muut kehitykselliset häiriöt, neuropsykiatriset oirekuvat (ADHD ja autismikirjo), neurologiset sairaudet ja neurologiset vammat),
  • työkykyyn liittyvät asiat tai
  • kuntoutumisen mahdollisuudet.

Tyypillisesti neuropsykologi ottaa tutkimuksessaan kantaa kognitiiviseen toimintakykyyn, käyttäytymiseen ja psyykkiseen tilaan, puheterapeutti kielen, kommunikaation, äänen, syömisen ja nielemisen vaikeuksiin, toimintaterapeutti asiakkaan toiminnallisuuteen ja fysioterapeutti liikkumisen mahdollisuuksiin.

Kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan kuntoutujan elämäntilanteen hallintaa sekä selviytymistä jokapäiväisistä askareista. Kuntoutus voi toteutua yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutus toteutetaan tarvelähtöisesti joko vastaanotolla, arjen toimintaympäristössä tai etäkuntoutuksena.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluitamme ovat:

  • neuropsykologinen kuntoutus
  • puheterapia
  • toimintaterapia
  • neurologinen fysioterapia
  • Oma väylä -kuntoutus
  • Laku-perhekuntoutus

Palveluihin ohjautuminen

Kuntoutuspalveluiden asiakkaaksi ohjaudutaan yleensä maksusitoumuksella (hyvinvointialueet, Kelan vaativa ja harkinnanvarainen kuntoutus, vakuutusyhtiöt), mutta saat palvelua meiltä myös itse maksaen.

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.