Psykoterapia, psykoterapeutti

Psykoterapia on elämän kuormittavien vaiheiden, kriisien ja mielenterveysongelmien hoitamista keskustelun avulla. Psykoterapia pyrkii lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, kykyä käsitellä vaikeita tunteita sekä keinoja ratkaista ongelmallisia tilanteita. Ammattilaisen luokse on hyvä hakeutua keskustelemaan, kun elämässä on hetkiä, jolloin omat voimavarat eivät riitä.

Psykoterapia arjen, parisuhteen tai perheen tukena

Psykoterapiaan on hyvä hakeutua jo matalalla kynnyksellä. Joskus riittää, että voi keskustella muutaman kerran ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Monet hyötyvätkin lyhytpsykoterapiasta, jossa sovitaan etukäteen käyntimäärä ja työskennellään aktiivisesti valitun teeman parissa. Joskus pidempi psykoterapeuttinen työskentely on vuorostaan tarpeen. Pidempään kuntoutuspsykoterapiaan voi myös hakea Kelan tukea.

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Psykoterapian avulla hoidetaan tavallisimmin:

  • Ahdistusta
  • Masennusta
  • Pelkoja
  • Eri ongelmatilanteita esimerkiksi ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapia ilman lähetettä

Psykoterapeutin vastaanotolle voit tulla ilman lääkärin lähetettä. Psykoterapeuttimme tekevät yhteistyötä muiden ammattilaisten, kuten psykiatrien, kanssa. Tilanteissa, joissa tarvitaan psykoterapian tueksi lääkärin arviointia tai lääkitystä, kokonaisvaltainen hoito onnistuu vaivattomasti. Psykiatrin arvio psykoterapian tarpeesta ja lääkärinlausunto tarvitaan aina Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Psykoterapia voi tapahtua yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana.

Terveystalon psykoterapeutit tukenasi

Tutkimusten mukaan psykoterapian tärkeä hoitava elementti on psykoterapeutin ja asiakkaan välinen hyvä ja toimiva hoitosuhde. Terveystalon psykoterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat Valviran hyväksymiä ja suurin osa on myös Kelan palveluntuottaja-rekisterissä. Psykoterapeutilla on yleisimmin lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan pohjakoulutus, jonka jälkeen hän on kouluttautunut jonkin psykoterapeuttisen viitekehyksen eli suuntauksen ammattilaiseksi.

Psykoterapeuttinen suuntaus voi olla esimerkiksi integratiivinen, kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, kriisi- ja traumapsykoterapeuttinen tai pari-, tai perhepsykoterapeuttinen. Yhteistä kaikille psykoterapioille on luottamuksellinen hoitosuhde sekä hoidon suunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden hänen tarpeensa ja elämäntilanteensa.

Tietoa ja vinkkejä psykoterapiaan liittyen

Palvelut

Lyhytpsykoterapia

Lyhytpsykoterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Lyhytpsykoterapeuttisella hoito-otteella työskenneltäessä saavutetaan yleensä tuloksia 10-20 käynnin aikana ja tutkimukset osoittavat, että toimintakyky paranee ja arjen hallinta paranee, psyykkiset kuormittavat oireet vähenevät ja elämänlaatu kohentuu.

Palvelut

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapeutti voi tarjota Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, kun hän on rekisteröitynyt Kelan palveluntuottajarekisteriin. Kuntoutuspsykoterapia myönnetään psykiatrin B-lausunnon perusteella. Kelan tukea voi saada yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäpsykoterapiaan. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ei voi suoraan varata aikaa, vaan ensin sovitaan tutustumiskäynti psykoterapeutin vastaanotolle. Tarkista psykoterapeutin profiilista, onko hänellä mahdollisuutta ottaa uusia kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita. Suunnitelma psykoterapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan ja hoitavan lääkärin (psykiatrin) kanssa.

Palvelut

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisen psykoterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Psykoterapeutti tukee oivallusten ja ratkaisujen teossa. Terapiaan kuuluu usein erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Palvelut

Integratiiviset psykoterapiat

Integratiivisissa psykoterapioissa psyykkisiä ilmiöitä tarkastellaan monipuolisesti ja useasta eri teoreettisesta näkökulmasta. Integratiivisella lähestymistavalla tarkoitetaan psykoterapeutin joustavaa orientoitusmistapaa. Psykoterapeutti yhdistää työssään eri psykoterapiasuuntauksissa vaikuttaviksi todettuja menetelmiä joustavasti yksilöllisten tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaan.

Palvelut

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia ovat kattokäsitteitä monenlaiselle psykoterapeuttiselle työskentelylle. Yhteistä lähestymistavassa on keskittyminen ihmissuhteisiin, sekä näissä herääviin tunteisiin ja ajatuksiin. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa terapiassa psykoterapeutti antaa tilaa asiakkaan omalle pohdinnalle. Hoidon keinona painottuu keskustelu ja terapeuttinen vuorovaikutus, eivät niinkään kotitehtävät tai harjoitukset. Elämänhistorian läpikäyminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen nykyhetkeen on keskeinen osa työskentelyä. Potilaan ja psykoterapeutin välinen suhde ja siinä heräävät tunteet ovat niin ikään yhdessä tutkimisen kohteena. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tutustumaan tiedostamattomiin puoliin itsessä tai tapoihin suojautua vaikeilta kokemuksilta. Hoidon lähtökohta on yksilöllinen tarpeenmukaisuus ja tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen tavalla, joka tulee henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia. Psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen psykoterapia ovat tutkimusnäytöltään vaikuttavia hoitomuotoja moniin mielenterveyden ongelmiin.

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.