Artikkeli Työterveys

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä

Kuljetus- ja logistiikka-ala on pitkien välimatkojen Suomessa merkittävä työllistäjä. Ammattikuljettajien hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen edellyttää erityisosaamista heidän tarpeistaan ja työn luonteesta johtuen. Tästä syystä Terveystalo perustaa nyt moniammatillisen liikennelääketieteen keskuksen palvelemaan kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. Uudessa keskuksessa pyritään löytämään keinot vaikuttaa ammattikuljettajien suurimpiin terveysriskeihin, jotka altistavat tuki- ja liikuntaelinvaivoille sekä elintapasairauksille.

Terveystalo kokoaa uuteen keskukseen verkostossaan työskentelevät liikennelääketieteen osaajat. Työterveysasiakkaita palvelevan keskuksen toiminnassa keskitytään tukemaan ammattikuljettajien työkykyä ja ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyden uhkia liikennelääketieteen erityisosaamista hyödyntäen.

Ammattikuljettajia hoitavat työterveystiimimme saavat jatkossa vahvemmin tukea liikennelääketieteen osaajilta, jotka ovat perehtyneet syvällisemmin tietyn liikennealan erityispiirteisiin. Näin varmistamme, että ammattikuljettajien työ- ja ajokykyyn vaikuttavat fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät tulevat huomioiduiksi ja liikenneturvallisuus on työkykyjohtamisen keskiössä, kertoo Terveystalon liikennelääketieteen keskuksen vastaava lääkäri Matleena Näppilä.

Merenkulun, raideliikenteen ja ilmailualan osaajat mukana keskuksen toiminnassa

Terveystalon liikennelääketieteen keskuksessa toimii maantieliikenteen lisäksi myös valtakunnallinen Traficomin hyväksymä rautatielääkäreiden, merimieslääkäreiden ja ilmailulääkäreiden verkosto sekä vuonna 2022 toimintansa Terveystalo Keskuskadulla aloittanut Helsingin kaupungin merimiesterveyskeskus.

– Tuomalla kaikki liikennelääketieteen osaajat yhteen varmistamme, että verkostomme ammattilaisilla on mahdollisuus ylläpitää ja syventää ammattitaitoaan suunnitelmallisesti. Moniammatillisessa yhteistyössä työterveyden ammattilaisemme voivat vaivattomasti konsultoida liikennelääketieteen erityisosaajia. Näin voimme tarjota kuljetus- ja logistiikka-alan yritysasiakkaillemme tasalaatuista palvelua paikkariippumattomasti, sanoo Näppilä.

Tutustu liikennelääketieteen keskukseen

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä elintapasairaudet kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöstön vitsauksena

Kuljetusala kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä. Ammattikuljettajien työkykyä haastavat erityisesti paikallaanolo ja yksipuolinen rasitus työpäivien aikana. Raskaat nostot altistavat tavaraliikenteen ammattikuljettajia alaselän ja niska-hartiaseudun oireiluille ja henkilö- ja tavarakuljetuksessa terveydellisiä haittoja syntyy, kun vuorokauden aikana istutaan yli 7 tuntia. Fyysinen passiivisuus onkin yksi alan henkilöstön suurimmista terveydellisistä riskeistä.

– Kuljetusalalla yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sillä työssä tulee liikuttua vähän tai yksipuolisesti. Kuljetusalalla tämä on osattava huomioida työn suunnittelussa, sillä aktiivinen vapaa-aika ei täysin kumoa työpäivien fyysistä passiivisuutta, Näppilä jatkaa.

Työn luonne altistaa elintapasairauksien puhkeamiselle

Kansainväliset tutkimukset* ovat osoittaneet, että ammattikuljettajien terveydentila on huonompi kuin muissa ammateissa toimivilla henkilöillä.

– Sen lisäksi, että ammattikuljettajan työssä on haasteellista harrastaa riittävästi liikuntaa, myös suositusten mukaista ruokavaliota on vaikeampi noudattaa vaihtuvassa ympäristössä kuin kiinteässä työympäristössä. Näiden seikkojen vuoksi ammattikuljettajilla korostuvat elintapasairauksien riskitekijät kuten ylipaino, liikkumattomuus, ruokavalio ja tupakointi. Tämä johtaa moninkertaiseen riskiin sairastua esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä uniapneaan, kertoo Näppilä.

*Tutkimuksia ammattikuljettajien terveydentilasta

  • Cardiometabolic risk factors and mental health status among truck drivers: a systematic review (BMJ Open. 2020; 10(10): e038993.Published online 2020 Oct 23. doi: 10.1136/bmjopen-2020-038993)
  • Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation: results from all Swedish employees  Diabetologia. 2020 Jan;63(1):95-103.  doi: 10.1007/s00125-019-04997-5. Epub 2019 Sep 17.
  • Prevalence of sleep apnea and daytime sleepiness in professional truck drivers Sleep Med. 2021 May:81:136-143.  doi: 10.1016/j.sleep.2021.02.023. Epub 2021 Feb 16

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Mies ja kaksi naista ovat kahvitauolla ja nauravat Artikkeli

Työpaikoilla toistuvat samat ystävyyden ilmiöt kuin lapsilla kouluissa

Haluamme tuntea itsemme hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenämme, olemme sitten lapsia tai aikuisia. Parhaan ystävän kanssa tätä voi kokea vahvemmin kuin isossa ryhmässä, mutta työpaikoilla sydänystävyydet voivat aiheuttaa myös haasteita.

Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi Artikkeli

Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi

Uni vaikuttaa kaikkiin kehomme osa-alueisiin, aina aivoista fyysiseen suorituskykyyn. Kokonaisvaltaisuutensa vuoksi sen merkitys elintapamuutoksessa on kiistaton. Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen kertoo, miten uni liittyy keskeisiin elintapasairauksiin ja mitä vaikutuksia sillä on päivittäiseen toimintaan.

Ari Väänänen, kuvaaja Annukka Pakarinen Artikkeli

Terveystalossa kehitetään uusia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon Vaikuttavuussäätiön tuella

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen on saanut Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Professor -rahoituksen (TIA) tutkiakseen yhteistyössä Terveystalon kanssa uudenlaisia lähestymistapoja mielenterveyden tutkimiseen koneoppimisen mallien ja monipuolisten tietovarantojen avulla. Vuosina 2024-2026 toteutettava tutkimus valottaa myös mielenterveyden erilaistuneita konteksteja, joissa erilaiset työntekijäryhmät toimivat ja rakentavat työkykyään. Poikkeuksellisen laajaan aineistokokonaisuuteen perustuva monitieteinen tutkimus tuottaa tuoretta tietoa, joka on laajasti hyödynnettävissä.

Vilustumisoireet vaivaavat nyt suomalaisia – tehokkaat kotikonstit flunssan taltuttamiseksi Artikkeli

Vilustumisoireet vaivaavat nyt suomalaisia – tehokkaat kotikonstit flunssan taltuttamiseksi

Pääkipu, aivastelu, köhä, kuume – nämä tutut oireet kertovat flunssaviruksen tekevän tuloaan. Samat vilustumisoireet korostuvat parhaillaan myös Terveystalon työterveysasiakkaiden yhteydenotoissa. Työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vänni vinkkaa tehokkaimmat keinot flunssan taltuttamiseksi ja neuvoo, milloin on sopiva hetki palata työpaikalle taudin saatuaan.

Tippa ei tapa, mutta voi kertoa paljon! Artikkeli

Tippa ei tapa, mutta voi kertoa paljon!

Jotta voi ymmärtää kokonaiskuvan, on joskus sukellettava pintaa syvemmälle. Koska emme aina voi silmin havaita hienovaraisia signaaleja, jotka ovat avainasemassa työkyvyn ylläpitämisessä, tarvitsemme moderneja työkaluja selvitystyön avuksi. Terveystalon työterveysasiakkaille yksinoikeudella osan terveystarkastusta tarjottava Nightingalen verianalyysiteknologia avaa ikkunan henkilön hyvinvointiin ja mahdollisiin työkykyä uhkaaviin riskeihin. Kumppanimme Nightingale Healthin teknologiajohtaja ja perustaja Antti Kangas kertoo, miten veripisarasta saadaan puristettua polku kohti terveempää ja tuottavampaa työtä.

Uudet elintavat rutiineiksi – kuinka onnistun? Artikkeli

Uudet elintavat rutiineiksi – kuinka onnistun?

Kukapa meistä ei olisi vähintään kertaalleen elämässään päättänyt aloittaa uuden tavan ja lipsunut takasin vanhaan muutaman päivän tai viikon sisään? Muutos jo rutinoituneeseen tapaan on vaikeaa ja vaatii aktiivista työtä. Terveystalon työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo muutoksen anatomiasta ja siitä kuinka nopeasti uudet elintavat muuttuvat tavanomaisen arkisiksi.