Tapaturman sattuessa nopea ohjaus työterveyteen tukee työhön paluuta

10.2.2023

Tapaturmattomuuden eteen on suomalaisissa organisaatioissa tehty systemaattista työtä jo vuosien ajan. Terveystalonkin tilastoista selviää, että tapaturmiin liittyvien poissaolojen määrä on laskenut vuosittain ja vuonna 2022 työtapaturmat aiheuttivat 9 % vähemmän poissaoloja mitä vuonna 2021. Itse tapaturmiin liittyvien poissaolojen lasku ei ole aivan yhtä suurta, sillä hybridityön yleistyttyä tapaturmia sattuu myös etätyössä, mutta useimmiten näitä ei voida laskea työtapaturmiksi. Vahingon sattuessa on tärkeä varmistaa tapaturman akuutin hoidon jälkeen potilaan ohjaus työterveyteen, jotta voidaan arvioida työkykyisyys ja laatia työhön paluusuunnitelma.

Tapaturmapäivystys

Työterveydessä tapaturmataajuuden minimointia tuetaan ennaltaehkäisevästi työpaikkaselvityksessä, jossa myös kiinnitetään huomiota ensiapuvalmiuteen.

Kaikki lähtee liikkeelle työpaikkakäynnistä, jossa kartoitetaan työympäristön riskit kattavasti. Erityisesti fyysisissä työympäristöissä työfysioterapeutti työterveyden ammattihenkilönä voi ottaa pääroolin työpaikkaselvityksestä, jotta onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan tapaturma-alttiit ja työliikekipeytymistä aiheuttavat työvaiheet, kertoo Terveystalon johtava työterveyslääkäri Anita Riipinen.

Samalla käynnillä kiinnitetään huomioita ensiapuvalmiuteen ja määritetään tarvittavien ensiapuosaajien määrä.

Työympäristöt poikkeavat toisistaan ja työpaikkaselvityksessä arvioidaan työn luonteen ja olosuhteiden perusteella ensiavun järjestäminen. Tyypillisesti selvityksen yhteydessä sovitaan ensiapukoulutuksesta, jotta jokaisessa työvuorossa on riittävästi ensiapuvalmiudet osaavaa henkilöstöä paikalla. Vaikka tavoitteena on, ettei taitoja ikinä tarvitse käyttää, niitä harjoitellaan koulutuksissa säännönmukaisesti, jotta toiminta tarpeen tullessa sujuisi rutiinilla, Riipinen kertoo.

Mitä jos tapaturma sattuu etätyössä?

Hybridityön yleistyttyä on hyvä tiedottaa omalle henkilöstölle, että etätyötä tekevän työtapaturmaturva on suppeampi kuin lähityötä tekevän. Etätyössä sattuva vahinko korvataan ainoastaan, kun tapaturma sattuu työtä tehdessä tai työhön välittömästi liittyvässä toiminnassa.

Etätyössä tapaturmaturvan ulkopuolelle jää moni asia, joka työpaikalla sattuessa olisi kuulunut korvauksen piiriin. Esimerkiksi liukastuminen etätöissä ei pääsääntöisesti ole työtapaturma, mutta liukastuminen matkalla töihin tai työpaikalla taas on.

Tapaturmaksi ei lueta myöskään työliikekipeytymisiä, jotka ovat syntyneet pidemmän ajan saatossa, mutta oireilevat akuutisti.

Jos työasento on kuormittanut yksipuolisesti, tai vaikka esimerkiksi ylös noustessa selkä kipeytyisi akuutisti, kyse on työliikekipeytymisestä. Tällöin parhaan avun saa fysioterapeutin suoravastaanotolta, Riipinen neuvoo.

Oikealla hoidolla työkuntoiseksi

Vahingon sattuessa on tärkeää päästä nopeasti oikean hoidon pariin. Terveystalon tapaturmapäivystys toimii suurimmissa kaupungeissa ja on avoinna aamusta iltaan. Paikalla on aina vammojen hoitoon perehtyneet ammattilaiset, joilta onnistuu tarvittaessa myös kipsaus tai tuenta lastoituksen avulla.

Jos vahinko ei edellytä välitöntä hoitoa, voi seuraavalle päivälle varata ajan erikoislääkärille, jotta vamma saadaan tutkittua ja potilas oikealle hoitopolulle. Terveystalossa myös yleis- ja työterveyslääkäreillä on mahdollisuus tapaturmatilanteissa konsultoida erikoislääkäreitä, minkä ansiosta tapaturmien hoito onnistuu toimipaikkaverkostossamme laajemmin, Riipinen sanoo.

Vamman kuntoutus jatkuu fysioterapiassa, mikä varmistaa parhaan mahdollisen toipumisen. Työterveyslaitoksen TYÖOTE-hankkeen alustavien laskelmien mukaan, ohjaamalla tapaturman akuutin hoidon jälkeen työterveyteen, toipilasajat ja sairauspoissaolot lyhenevät merkittävästi. Kun tapaturman hoito on käynnistynyt Terveystalossa, tieto kulkee saumattomasti työterveyteen.

Työkykyisyyttä seurataan työterveydessä, missä osataan arvioida tarkemmin mahdollisuudet kevennettyyn/korvaavaan työhön. Jos poissaolo pitkittyy, pidetään työkykyneuvottelu ja tarvittaessa mietitään myös muita työhön paluun tukikeinoja yhdessä työkykyvalmentajan kanssa.

Tapaturmien hoitopolku Terveystalossa

Pidä vakuutustiedot ajan tasalla

Tapaturmaan liittyvät tarpeelliset tiedot toimitetaan Terveystalosta vakuutusyhtiölle korvauskäsittelyä varten. Organisaation vakuutustiedot kannattaa tarkistaa aika ajoin, jotta vahingon sattuessa myös korvauskäsittely hoituu ripeästi. Oman organisaation tapaturmavakuutustiedot pääset tarkistamaan Terveystalon Suunta-palvelusta kohdasta Työterveysyhteystyö, Yhteystiedot. Jos olet vaihtanut vakuutusyhtiötä tai vakuutusnumerosi on muuttunut, ilmoitathan muutoksesta omalle työterveystiimillesi.

Tapaturman sattuessa nopea ohjaus työterveyteen tukee työhön paluuta

Ennaltaehkäisevien tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi on tärkeää huolehtia myös henkilöstön ensiapuvalmiudesta. Tapaturman sattuessa Terveystalon saumaton hoitopolku mahdollistaa suunnitelmallisen hoitopolun, jotta töihin paluu tapahtuu sujuvasti ja tehokkaasti.

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Hymyä työyhteisössä Artikkeli

Työelämässä optimistinen asenne on onnellisuutta tärkeämpää

Onnellisuus on yksi länsimaisen kulttuurin tavoitelluimmista asioista. Onnellisuus - kuten mikä tahansa muukaan tunnetila - ei tutkimuksen* mukaan vaikuta merkittävästi työn tuottavuuteen, koska onnellinen henkilö on täysin tyytyväinen siihen, mitä hänellä on. Työelämässä lähtökohtaisesti pyritään kehittymään ja tavoitellaan jatkuvasti jotain parempaa. Jos jo on täysin tyytyväinen, puuttuu tarve haastaa itseään sekä työyhteisöä kilvoittelemaan kohti parempaa. Vaikka onnellisuudella ei ole mitään tekemistä työn onnistumisen kanssa, tulisi työelämässä silti tavoitella asioita, jotka edistävät onnellisuutta.

Laboratoriossa tehdään näytteenottoa Artikkeli

Terveystalon uudet pitkäaikaissairauksien hoitopolut varmistavat hoitotasapainon ja tukevat työkykyä

Terveystalossa kehitetyt digitaaliset hoitopolut tukevat omalta osaltaan hoidon jatkuvuutta, joka on Terveystalossa mitattavastikin erinomaisella tasolla. Hoidon jatkuvuuden taas on osoitettu olevan yhteydessä parempiin hoitotuloksiin, vähempään päivystyspalveluiden käyttöön sekä vähempään sairastavuuteen ja kuolleisuuteen eli moneen hoidon laadun kovaan mittariin.

Kaksi hymyilevää terveydenhuollon ammattilaista Artikkeli

Näin Suomi voi vuonna 2022: Sairauspoissaolojen määrä kasvoi runsaasti ja ne koskettivat yhä useampaa työnantajaa

Terveystalon datasta selviää, että työikäisten sairastaminen kasvoi kymmeniä prosentteja vertailtaessa vuotta 2022 vuoden 2021 tilastoon. Sairastaminen myös näkyi yhä useammalla työpaikalla, sillä loppuvuoden flunssa-aalto oli poikkeuksellisen voimakas ja kontrasti koronavuosien sairastamiseen oli suuri. Mielenterveysperusteiset sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät poissaolot olivat molemmat laskusuunnassa, mutta muutosta ei voida pitää pelkästään positiivisena.

Nainen työterveyslääkärin vastaanotolla Artikkeli

Enemmän terveyttä ja tyytyväisyyttä: hoidon jatkuvuus on Terveystalossa erinomaisella tasolla

Terveystalo raportoi tiettävästi ensimmäisenä terveydenhuollon toimijana hoidon jatkuvuuden toteutumista. Hoidon jatkuvuus parantaa hoidon tuloksia ja lisää sekä asiakkaan että ammattilaisen tyytyväisyyttä.

Työmaalla hymyileviä miehiä Artikkeli

Sujuvammin takaisin töihin

Nopean hoitoon pääsyn lisäksi potilaalle on tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti kuntoon. Sujuva hoitopolku mahdollistaa takaisin töihin ja omaan arkeen palaamisen esimerkiksi työtapaturman tai leikkauksen jälkeen niin pian kuin mahdollista.

Lääkäri tutkii miehen jalkaa tapaturmapäivystyksessä Artikkeli

Nyrjähdykset, murtumat ja mustelmat: näillä ohjeilla voit välttyä liukastumisen aiheuttamilta vammoilta

Pyllähtämiset ja kaatumiset ovat talvikuukausina arkipäivää, kun kadut jäätyvät luistinkentäksi. Tasapainoa ja reaktiokykyä kannattaa treenata, jotta välttyy kaatumisen vammoilta.