Tapaturman sattuessa nopea ohjaus työterveyteen tukee työhön paluuta

10.2.2023

Tapaturmattomuuden eteen on suomalaisissa organisaatioissa tehty systemaattista työtä jo vuosien ajan. Terveystalonkin tilastoista selviää, että tapaturmiin liittyvien poissaolojen määrä on laskenut vuosittain ja vuonna 2022 työtapaturmat aiheuttivat 9 % vähemmän poissaoloja mitä vuonna 2021. Itse tapaturmiin liittyvien poissaolojen lasku ei ole aivan yhtä suurta, sillä hybridityön yleistyttyä tapaturmia sattuu myös etätyössä, mutta useimmiten näitä ei voida laskea työtapaturmiksi. Vahingon sattuessa on tärkeä varmistaa tapaturman akuutin hoidon jälkeen potilaan ohjaus työterveyteen, jotta voidaan arvioida työkykyisyys ja laatia työhön paluusuunnitelma.

Tapaturmapäivystys

Työterveydessä tapaturmataajuuden minimointia tuetaan ennaltaehkäisevästi työpaikkaselvityksessä, jossa myös kiinnitetään huomiota ensiapuvalmiuteen.

Kaikki lähtee liikkeelle työpaikkakäynnistä, jossa kartoitetaan työympäristön riskit kattavasti. Erityisesti fyysisissä työympäristöissä työfysioterapeutti työterveyden ammattihenkilönä voi ottaa pääroolin työpaikkaselvityksestä, jotta onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan tapaturma-alttiit ja työliikekipeytymistä aiheuttavat työvaiheet, kertoo Terveystalon johtava työterveyslääkäri Anita Riipinen.

Samalla käynnillä kiinnitetään huomioita ensiapuvalmiuteen ja määritetään tarvittavien ensiapuosaajien määrä.

Työympäristöt poikkeavat toisistaan ja työpaikkaselvityksessä arvioidaan työn luonteen ja olosuhteiden perusteella ensiavun järjestäminen. Tyypillisesti selvityksen yhteydessä sovitaan ensiapukoulutuksesta, jotta jokaisessa työvuorossa on riittävästi ensiapuvalmiudet osaavaa henkilöstöä paikalla. Vaikka tavoitteena on, ettei taitoja ikinä tarvitse käyttää, niitä harjoitellaan koulutuksissa säännönmukaisesti, jotta toiminta tarpeen tullessa sujuisi rutiinilla, Riipinen kertoo.

Mitä jos tapaturma sattuu etätyössä?

Hybridityön yleistyttyä on hyvä tiedottaa omalle henkilöstölle, että etätyötä tekevän työtapaturmaturva on suppeampi kuin lähityötä tekevän. Etätyössä sattuva vahinko korvataan ainoastaan, kun tapaturma sattuu työtä tehdessä tai työhön välittömästi liittyvässä toiminnassa.

Etätyössä tapaturmaturvan ulkopuolelle jää moni asia, joka työpaikalla sattuessa olisi kuulunut korvauksen piiriin. Esimerkiksi liukastuminen etätöissä ei pääsääntöisesti ole työtapaturma, mutta liukastuminen matkalla töihin tai työpaikalla taas on.

Tapaturmaksi ei lueta myöskään työliikekipeytymisiä, jotka ovat syntyneet pidemmän ajan saatossa, mutta oireilevat akuutisti.

Jos työasento on kuormittanut yksipuolisesti, tai vaikka esimerkiksi ylös noustessa selkä kipeytyisi akuutisti, kyse on työliikekipeytymisestä. Tällöin parhaan avun saa fysioterapeutin suoravastaanotolta, Riipinen neuvoo.

Oikealla hoidolla työkuntoiseksi

Vahingon sattuessa on tärkeää päästä nopeasti oikean hoidon pariin. Terveystalon tapaturmapäivystys toimii suurimmissa kaupungeissa ja on avoinna aamusta iltaan. Paikalla on aina vammojen hoitoon perehtyneet ammattilaiset, joilta onnistuu tarvittaessa myös kipsaus tai tuenta lastoituksen avulla.

Jos vahinko ei edellytä välitöntä hoitoa, voi seuraavalle päivälle varata ajan erikoislääkärille, jotta vamma saadaan tutkittua ja potilas oikealle hoitopolulle. Terveystalossa myös yleis- ja työterveyslääkäreillä on mahdollisuus tapaturmatilanteissa konsultoida erikoislääkäreitä, minkä ansiosta tapaturmien hoito onnistuu toimipaikkaverkostossamme laajemmin, Riipinen sanoo.

Vamman kuntoutus jatkuu fysioterapiassa, mikä varmistaa parhaan mahdollisen toipumisen. Työterveyslaitoksen TYÖOTE-hankkeen alustavien laskelmien mukaan, ohjaamalla tapaturman akuutin hoidon jälkeen työterveyteen, toipilasajat ja sairauspoissaolot lyhenevät merkittävästi. Kun tapaturman hoito on käynnistynyt Terveystalossa, tieto kulkee saumattomasti työterveyteen.

Työkykyisyyttä seurataan työterveydessä, missä osataan arvioida tarkemmin mahdollisuudet kevennettyyn/korvaavaan työhön. Jos poissaolo pitkittyy, pidetään työkykyneuvottelu ja tarvittaessa mietitään myös muita työhön paluun tukikeinoja yhdessä työkykyvalmentajan kanssa.

Tapaturmien hoitopolku Terveystalossa

Pidä vakuutustiedot ajan tasalla

Tapaturmaan liittyvät tarpeelliset tiedot toimitetaan Terveystalosta vakuutusyhtiölle korvauskäsittelyä varten. Organisaation vakuutustiedot kannattaa tarkistaa aika ajoin, jotta vahingon sattuessa myös korvauskäsittely hoituu ripeästi. Oman organisaation tapaturmavakuutustiedot pääset tarkistamaan Terveystalon Suunta-palvelusta kohdasta Työterveysyhteystyö, Yhteystiedot. Jos olet vaihtanut vakuutusyhtiötä tai vakuutusnumerosi on muuttunut, ilmoitathan muutoksesta omalle työterveystiimillesi.

Tapaturman sattuessa nopea ohjaus työterveyteen tukee työhön paluuta

Ennaltaehkäisevien tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi on tärkeää huolehtia myös henkilöstön ensiapuvalmiudesta. Tapaturman sattuessa Terveystalon saumaton hoitopolku mahdollistaa suunnitelmallisen hoitopolun, jotta töihin paluu tapahtuu sujuvasti ja tehokkaasti.

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Miten voi erottaa murtuman ja venähdyksen? Lääkäri kertoo ainoan oikean vastauksen

Talvikuukausina ranne- ja nilkkamurtumia sekä aivotärähdyksiä sattuu yli tuplasti enemmän kuin muina vuodenaikoina. Terveystalon tapaturmapäivystyksen vastuulääkäri Jarkko Pajarinen kertoo, miten murtuman voi tunnistaa ja voiko oikeanlaista kaatumistekniikkaa harjoitella.

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Ilari Rikhardt Artikkeli

Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.

Artikkeli

Elämää polvien ehdoilla: ”Tekonivelleikkaus muutti arkeni”

Polvien tekonivelleikkaus sai Petri Raudan tajuamaan, että hänen kipunsa olivat sanelleet koko perheen elämää kauppareissuista kaupunkilomiin jo vuosien ajan. ”Nyt hymyilyttää, kun saa painella koiran kanssa pitkin metsiä”, Rauta sanoo. ”Mietin päivittäin, että menisin koska tahansa uudestaan tekonivelleikkaukseen.”