Päihteet ja työelämä.

Työikäisten tapaturmat ja yritysten ensiapuvalmius

Tapaturman sattuessa nopea ohjaus työterveyteen tukee työhön paluuta. Työterveydessä tapaturmataajuuden minimointia tuetaan ennaltaehkäisevästi työpaikkaselvityksessä, jossa myös kiinnitetään huomiota ensiapuvalmiuteen. Vahingon sattuessa on tärkeä varmistaa tapaturman akuutin hoidon jälkeen potilaan ohjaus työterveyteen, jotta voidaan arvioida työkykyisyys ja laatia työhön paluusuunnitelma.

Työturvallisuus ja ensiaputaidot

Ennaltaehkäisevien tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi työnantajalla on velvollisuus huolehtia henkilöstönsä akuutista ensiapuvalmiudesta. Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Tähän kuuluvat asianmukaisten tarvikkeiden lisäksi myös ensiapuun perehtyneet henkilöt. Työpaikan vaarojen arviointi muodostaa perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle, joka tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan. Vahingon sattuessa on tärkeä varmistaa tapaturman akuutin hoidon jälkeen potilaan ohjaus työterveyteen, jotta voidaan arvioida työkykyisyys ja laatia työhön paluusuunnitelma. 

Pidä henkilöstösi ensiaputaidot ajan tasalla

Ensiapukurssit antavat työntekijälle ja henkilöstölle valmiudet hätäensiavun antamiseen. Järjestämme sekä yleisiä että yrityskohtaisia ensiapukursseja työterveyden asiakkaillemme. Ensiapukoulutukset voidaan toteuttaa lähiopetuksena sekä kokonaan tai osittain verkkototeutuksena. 

Katso avointen kurssiemme aikataulut ja koulutustarjonta.

Yksittäinen sairaspoissaolopäivä kustantaa työnantajalle arviolta 370 €

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, 2022

Työkykyä tänään ja tulevaisuudessa

Me autamme organisaatiotasi kehittämään työtä kokonaisvaltaisesti ja eteenpäin katsoen muuttuvan toimintaympäristön ja uusien haasteiden keskellä. Strategisen työkykyjohtamisen kumppanina tuemme yritystäsi fyysisen työkyvyn johtamisessa, sairauspoissaolojen vähentämisessä ja työn tehostamisessa. Suunnittelemme asiakkaillemme uusia ergonomisia ratkaisuja, konsultoimme moderneissa tilaratkaisuissa sekä tuemme työkykyjohtamista tiedolla johtaen.

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen tehokas ennaltaehkäisy vähentää sairaspoissaoloja ja lisää työntekijöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä. Hybridityön yleistyessä on tärkeää varmistua, että työn ergonomia on hyvä työskentelypaikasta riippumatta. Haavereita kuitenkin sattuu silloin tällöin, jolloin Terveystalon saumaton hoitopolku mahdollistaa suunnitelmallisen hoitopolun, jotta töihin paluu tapahtuu sujuvasti ja tehokkaasti. Olemme luoneet uusia yksilöllisiä ja vaikuttavia hoito-polkuja, jotka mahdollistavat pääsyn oikealle asiantuntijalle oikeaan aikaan entistäkin ketterämmin.

Ennaltaehkäisemme sairauspoissaoloja ja pidennämme työuria​

Tuemme työkykyjohtamista tiedolla johtaen​

Luomme yksilöllisiä ​ja vaikuttavia hoitopolkuja​

Konsultoimme moderneissa tilasuunnittelun ja ergonomian ratkaisuissa​

Työfysioterapialla ennaltaehkäistään sairaspoissaoloja

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista. Hän antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa. Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu hyvinvointia edistävien valmennusten, työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotolla tarkoitetaan fysioterapeutin ensikäyntiä, jolle tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas voi hakeutua lääkärissä käynnin sijaan. Fysioterapeutin suoravastaanotolle ei tarvitse lähetettä.

Suoravastaanottotoiminnan tavoitteena on vähentää tuki- ja liikuntaelinoireisten asiakkaiden lääkäri- ja sairaanhoitokäyntejä ohjaamalla heidät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lisäkoulutetun fysioterapeutin neuvontaan ja ohjaukseen.

Suoravastaanottoon sisältyy 1-2 käyntiä sekä tarvittaessa ohjaus-
käynti työpaikalla.

Fysioterapian kuntouttavat ja hoidolliset toimenpiteet

Fysioterapeutit auttavat ja tukevat asiakasta tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Tavoitteena on usein parantaa asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä tai liikkumista. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä – oireiden lievittäminen, helpottaminen ja uusimisen ehkäisy on mahdollista fysioterapeutin avulla.

Coor: Työhöntulotarkastuksia kohdentamalla onnistuttiin vähentämään selkävaivoista johtuvia poissaoloja 54 %

Työympäristöratkaisuja tuottavan Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen totesi keväällä 2018, että siivoustehtävissä toimivien työntekijöiden sairauspoissaoloja oli paljon.

Yhdessä Coorin johdon ja työterveystiimin voimin tunnistettiin sairauspoissaolojen taustalta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä -oireisiin liittyvät syyt, joista erityisesti selkäperäiset syyt korostuivat.

Ratkaisu löydettiin työhöntulotarkastusten muokkaamisesta ennaltaehkäisevämmiksi ja oikeisiin ongelmiin tarttuviksi. Selkäperäiset poissaolot ovat nyt vähentyneet yli puolella ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntynyt.

Kun sattuu, Terveystalossa tapahtuu

Tapaturman sattuessa tärkeintä on päästä nopeasti hoitoon. Lue lisää, miten toimia vahingon sattuessa. 

Lue lisää