Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

19.9.2023

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.

Nainen töissä kotitoimistolla

Uusimman tiedon valossa voidaan todeta, että työhyvinvointia tuottava etätyön johtamisessa korostuvat johtajan ihmissuhdetaidot, luottamus, kyky yhteensovittaa työntekijöiden työ- ja yksityiselämä, joustavuus sekä työntekijälle annettu autonomia.

Vuorovaikutuksen merkitys etäjohtamisessa

Kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus etäympäristössä on erityisen tärkeää etäjohtajuudessa verrattuna perinteiseen johtajuuteen. Etäjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin säännöllisten ”face to face” -kohtaamisten järjestäminen. Hyvän vuorovaikutuksen puuttuminen voi johtaa siihen, että johtaja menettää mahdollisuuksia rakentaa luottamusta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Työntekijät, jotka luottavat johtajiinsa, pystyvät kommunikoimaan tehokkaasti ja kokevat vähemmän konflikteja.

Jotta etätyö olisi positiivinen tekijä työntekijän hyvinvoinnin kannalta, johtajien tulisi olla yhteydessä työntekijöihin jopa päivittäin pitääkseen yllä sosiaalista kontaktia. Tutkimusten mukaan organisaatioilmapiiri, jossa vaikeudet voitetaan yhdessä, vaikuttaa positiivisesti etätyöntekijän koettuun työhyvinvointiin.

Etäjohtaja on sosiaalisten tilanteiden tulkki

Etäjohtamisessa korostuvat erityisesti johtajan ihmissuhdetaidot. Kirjallisuudessa usein toistuva termi ”supportive leader”, painottaa johtajan kykyä olla empaattinen, arvostava ja kunnioittava alaisiaan kohtaan. Etäjohtajan on tärkeä osata keskustella alaistensa kanssa avoimesti, mutta heiltä vaaditaan myös sosiaalista herkkyyttä – hyvä etäjohtaja osaa huomioida työntekijöidensä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä psykososiaalisen tilanteen.

Keskeinen tekijä etätyöntekijän työhyvinvoinnin kannalta on mahdollisuus yhteensovittaa työ- ja yksityiselämä joustavasti. Etäjohtajien on kyettävä luomaan työnteolle raamit ja kannustamaan työntekijöitään selkeisiin työaikoihin sekä riittävään lepoon. Tilanteessa, jossa työ- ja yksityiselämä vaikuttaa olevan epätasapainossa, etäjohtajien tulisi osata ottaa asia puheeksi ja luoda yrityskulttuuria, joka tukee työntekijöiden työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä palautumista.

Kulttuuri tukemaan tasapainoa ja hyvinvointia

Etäjohtajan osoittama kunnioitus työntekijän itsenäisyyttä kohtaan on avainasemassa etätyön onnistumisen kannalta. Johtajan tulee tarjota työntekijöille riittävästi resursseja itsenäisten päätösten tekemiseen. Näin etäjohtaminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden arvioida uudelleen olemassa olevia organisaatiorakenteita ja luoda uutta kulttuuria, joka lisää työntekijöiden autonomiaa.

Vaikka maailma digitalisoituu, tekemisen ytimessä tulee silti aina olemaan ihminen ja ihmiset. Teknologian kehitys mahdollistaa uusia innovaatioita, mutta lopulta ne saattavat olla merkityksettömiä, jos johtajat eivät pidä työntekijöistään huolta osaavalla johtamisella. Tulevaisuudessa johtajien rooli tulee olemaan entistä suurempi organisaation menestymisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Elina Mäenpää
Elina Mäenpää

Etäjohtamisen tuoreimpiin tutkimustuloksiin syventyi Terveystalon digihoitajapalvelussa työskentelevä Elina Mäenpää osana Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen Master -tutkintonsa lopputyötä.

Lue lisää työterveyden sisältöjä

Artikkeli

Millaista johtamista kaivataan haastavina aikoina?

Tiukat talousajat näkyvät nyt Suomen yrityskentässä. Myös Tilastokeskus uutisoi hiljattain, että konkurssihakemusten sekä yrityssaneerausten määrät ovat jatkaneet nousuaan, joten yhä useampi yritysjohtaja on haasteellisen tilanteen edessä – kuinka selviytyä kovien talouspaineiden alla ja käsitellä muutoksia inhimilliset tekijät huomioiden?

Tiesitkö nämä kuusi influenssaan liittyvää arvoitusta Artikkeli

Omalaatuinen influenssa: tiesitkö nämä kuusi influenssaan liittyvää arvoitusta

Ovella kolkutteleva kausi-influenssa on suomalaisten jokavuotinen riesa. Tuttuun tautiin liittyy kuitenkin vielä avoimia lääketieteellisiä kysymyksiä ja kummallisuuksia, kertoo Terveystalon yleislääketieteen erikoislääkäri Emil Heinäaho.

Pienyrittäjä kukkakaupassa Artikkeli

Yrittäjyys on innovaatioita, työpaikkoja ja rohkeita harppauksia

Sanotaan, että Suomi on tuhansien järvien maa. Laskentatavasta riippuen, yrittäjiä on Suomessa kuitenkin melkein tuplasti sen mitä järviä – lähes 300 000. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yrittäjyys on Suomessa myös yleisempää, kuin muissa Pohjoismaissa. Onkin siksi oikein osuvaa, että valtakunnallista yrittäjän päivää vietetään Suomessa vuosittain.

Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan jokaiselle työpaikalle omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Artikkeli

Valmistaudu toimintasuunnitelmaan nyt!

Toimialat ja työn luonne vaihtelevat, ja jokainen työpaikka on omanlaisensa. Siten myös jokaisella organisaatiolla on omat työterveyteen liittyvät tarpeensa. Työterveyden kanssa yhteistyössä vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyden tarpeet ja tavoitteet sekä niihin perustuvat toimenpiteet.

Tiimi kehittää toimintaa Artikkeli

Työyhteisön energiasyöpöt kuriin loman jälkeen

Terveystalon keväällä 2023 toteuttamassa Terve työelämä –barometrissa kartoitettiin suomalaisen työelämän tilaa ja organisaatioiden kykyä vastata muuttuvaan työelämään. Kyselyn vastaajista lähes 80% oli sitä mieltä, että suomalainen työelämä on entistä nopeatempoisempaa ja kuormittavampaa. Useimmille kesän pidempi lomajakso on otollista aikaa kuormituksesta palautumiselle, mutta jos työelämän tekemisen tahti ei ole kestävää, akut tyhjenevät nopeasti. Terveystalon organisaatiopsykologit Outi Ikonen ja Jaakko Sahimaa peräänkuuluttavat organisaatioihin inhimillisesti tehokasta johtamisosaamista, jotta työvoimapulasta kärsivä Suomi onnistuu huolehtimaan työikäisen väestön työkyvystä.

Nainen potee influenssaa sohvalla. Artikkeli

Influenssakausi lähestyy – suojaa työntekijäsi rokotteella

Nopeasti leviävä influenssa voi aiheuttaa työikäisillä pitkiä sairauspoissaoloja. Tehokkain suoja influenssaa vastaan on rokote. Se ehkäisee sairauden jopa 80 prosenttisesti ja lyhentää taudin kestoa. Jos influenssa kuitenkin iskee, suosittelemme asiakkaitamme hyödyntämään Terveystalon etäpalveluita sekä ottamaan omailmoituksen käyttöön.